Verlenging m2-actie voor streefbedrag van € 120.000,–

Week 6 – Aanleg kunstgrasveld

In de afgelopen week heeft de officiële keuring plaats gevonden voor het veld inclusief het zand en de korrels. En na de certificering voor de onderlaag, de certificering voor de kunstgrasmat zelf werd er nu ook een voldoende gegeven voor de kunstgrasmat inclusief...