5 Ledenadministratie v.v. Vorden 2023-2024

Dit voetbalseizoen loopt van 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024. De contributies  zijn:

Niet spelend verenigingslid              :  € 110,–

Spelende leden

45+, G-voetbal                                      :  € 150,–

af en toe spelend lid met pasje       : € 150,–

Contributie Senioren             `            :  € 240,–

Contributie Junioren                          :  € 205,–

Contributie Pupillen                           :  € 190,–

Donateur                                              :  €   32,50

 

Aanmelden

Als je lid wilt worden van de voetbalvereniging Vorden en je bent tussen de 5 en 10 jaar,  dan mag je op woensdagmiddag meetrainen zonder dat je lid hoeft te worden van onze club. Net als diverse andere verenigingen in Vorden bieden wij jeugdige leden (t/m 9 jaar) de gelegenheid om te ‘snuffelen’ en zodoende te bekijken of voetbal jouw favoriete sport wordt. Als je na het ‘snuffelen’ graag wedstrijden wilt gaan spelen, dan kom je in de Mini F of in de JO8-pupillen te spelen en dan moet je eerst lid worden van onze club. Als lid van v.v. Vorden krijg je dan ook automatisch een officieel registratienummer vanuit de KNVB en ben je speelgerechtigd. Om je aan te melden kun je hier het aanmeldformulier downloaden.

Als je 11 jaar of ouder bent dan kom je in een JO13-elftal terecht  of in een juniorenteam (JO15-JO19 of MO15-MO19,  13 t/m 18 jaar) en wordt jouw aanmelding in behandeling genomen door de jeugdcommissie. Als de aanmelding voor 1 mei binnen komt dan wordt je automatisch meegenomen in de ‘elftalindeling’ voor het nieuwe seizoen. Komt de aanmelding na 1 mei binnen, dan doet de jeugdcommissie natuurlijk haar uiterste best om de indeling voor elkaar te maken, maar kan dan niet altijd garanderen dat er direct een plek beschikbaar is.

Als je senior (19+) bent en je wordt spelend lid van de voetbalvereniging dan wordt je aanmelding doorgegeven aan de seniorencommissie en zij zullen eveneens proberen om voor 1 juni de elftalindeling (Vorden 3 t/m 7) voor elkaar te maken. Natuurlijk is het mogelijk om je voorkeur uit te spreken in welk seniorenteam je graag wilt voetballen en dan zal dit met de elftalindeling meegenomen worden, maar een garantie kan hierover niet gegeven worden. De selectietrainers van 1e en 2e  elftal stellen samen met het bestuurslid de selectie samen en van deze groep zal eind augustus het 1e en 2e elftal bepaald worden.

Afmelden

Als je als ‘spelend lid’ wil stoppen met voetballen dan is het mogelijk om ‘niet spelend lid met pasje’ te worden of ‘niet spelend lid’. Dit dient voor het einde van het seizoen (31 mei) schriftelijk gemeld te worden (mag ook via email) bij de secretaris van onze vereniging. Afmelden bij de leider/trainer is wel gewenst i.v.m. indeling nieuwe seizoen, maar het afmelden als lid of wijzigen van type lid wordt pas officieel geregistreerd na schriftelijke opzegging (of e-mail).

Mocht je besluiten om helemaal geen lid meer te willen zijn van de vereniging dan dient dit ook schriftelijk (of via e-mail) gemeld te worden bij de secretaris. (zie website onder het kopje bestuur). Afmelden via de ledenadministrateur is eveneens mogelijk, gebruik daarvoor de mail leden@vvvorden.nl.

Wanneer jij je als lid afmeld in de loop van het seizoen dient het gehele contributiebedrag over het betreffende seizoen betaald te worden.

Contributie inning

Wij willen onze leden zoveel mogelijk stimuleren om het betalen van de contributie te laten verlopen via ‘incasso’. Voor nieuwe leden geldt automatisch incasso. Mocht u daartoe bezwaren hebben gelieve dit dan kenbaar te maken aan de ledenadministrateur, mail: leden@vvvorden.nl.

De contributie wordt per kwartaal, halfjaar of jaarlijks geïncasseerd worden. Leden die geen Incasso hebben krijgen aan het begin van het seizoen de contributie – factuur van het hele seizoen met verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Zonder incasso is er geen ruimte voor gespreide betaling. De incasso-runs zijn voor 1e kwartaal begin augustus 2023, voor 2e kwartaal begin oktober 2023 voor 3e kwartaal begin januari 2024 en 4e kwartaal begin april 2024. Jaarlijks wordt in juni de contributie bepaald, rekening houdend met jaarlijkse indexatie cijfer van het CBS.

Bij de voetbalvereniging Vorden zijn er verschillende soorten leden te onderscheiden:

Verenigingslid

Dit worden ook wel ‘slapende- of steunende’ leden genoemd. Je bent lid van de voetbalvereniging Vorden, maar hebt geen spelerspas van de KNVB. Je mag dus niet voetballen in een elftal van v.v. Vorden tijdens een officiële KNVB-wedstrijd.

Contributie                            : € 110,00

Af en toe spelende leden met een pasje

Je bent lid van de voetbalvereniging Vorden en hebt tevens een spelerspas van de KNVB. Je mag dus voetballen in een elftal van v.v. Vorden tijdens een officiële KNVB-wedstrijd, maar wordt door de jeugdcommissie of seniorencommissie NIET ingedeeld in een vast team. Deze mogelijkheid is gecreëerd voor leden die door wat voor een reden dan ook niet meer in staat zijn om ieder weekend te spelen, maar wel graag willen trainen en/of af en toe een wedstrijd willen spelen.

Contributie                            : € 150,–

Spelende leden

Je bent lid van de voetbalvereniging Vorden en hebt een spelerspas van de KNVB. Je mag dus voetballen in een elftal van v.v. Vorden tijdens een officiële KNVB-wedstrijd, en wordt ieder seizoen door de jeugdcommissie of seniorencommissie ingedeeld in een team. De genoemde bedragen zijn inclusief kleding fonds (€ 20,–).

Contributie 35+                        : € 150,–

Contributie Senioren             : € 240,–

Contributie Junioren              : € 105,–

Contributie Pupillen              : € 190,–

Wat krijgt je zoal voor je contributie:

  • Minimaal de mogelijkheid om 2 keer per week te trainen;
  • Wedstrijden van de KNVB voornamelijk in de weekenden;
  • Gratis toegang tot de wedstrijden van Vorden 1;
  • Kleding (shirt, broekje en kousen);
  • Betaalbare prijzen in de kantine;
  • Een sfeer die past bij een club in de achterhoek met ambitie op prestatief en recreatief vlak.

De kosten die hiervoor gemaakt worden zitten voornamelijk in de huursom van de velden, het onderhoud van de accommodatie, de kosten van gas/water/electra, de bijdrage aan de KNVB en het spelmateriaal.

Steunen van de vereniging zonder lidmaatschap

Donateur

Het is mogelijk om donateur te worden van onze vereniging voor € 30,– per seizoen. Als donateur kunt u op vertoon van de donateurspas de thuiswedstrijden van Vorden 1 bekijken.  Wilt u donateur worden van onze verenging stuur dan een mail naar: leden@vvvorden.nl.

Club van 50

De club van 50 is in 2010 in het leven geroepen om de vereniging te ondersteunen en o.a. met een gedeelte van de jaaropbrengst een speciaal project te financieren. Deze ‘club van 50’ heeft nu al meer dan 100 leden en komt ieder seizoen 1x bij elkaar met een gezellige avond.

Wilt u lid worden van de ‘club van 50’ stuur dan een mail naar leden@vvvorden.nl.