In de afgelopen week heeft de officiële keuring plaats gevonden voor het veld inclusief het zand en de korrels. En na de certificering voor de onderlaag, de certificering voor de kunstgrasmat zelf werd er nu ook een voldoende gegeven voor de kunstgrasmat inclusief ‘infill’. Een prettig resultaat nadat er maandag, dinsdag en woensdag volop zand en korrels zijn aangebracht en met een speciaal sleepnet keurig werden verdeeld. Aan het einde van het project vindt er nog een laatste certificering plaats alvorens er dan eind april op gevoetbald mag worden. De vrijwilligersploeg heeft de afgelopen week ook behoorlijk veel werk verricht, want vrijdag en zaterdag hebben 14 (vrijdag) en 26 (zaterdag) mensen geholpen met het bestraten en het aanbrengen van de palen t.b.v. ballenvangers langs het kunstgrasveld. De tussenstand met nog drie weken te gaan ziet er als volgt uit:

Reeds uitgevoerd door aannemer:

 • Bewerken en aanleg onderlaag 3e veld
 • Aanleg kunstgrasveld
 • Bezanden kunstgrasveld
 • Voorzien van ‘infill’ kunstgrasveld
 • Belijning kunstgrasveld
 • Aanleg onderlaag ‘pannaveld’
 • Aanleg kunstgras op ‘pannaveld’
 • Aanleg betonrand rondom kunstgrasveld en 2e veld
 • Aanleg betronrand en betegeling rondom pannaveld
 • LED-verlichting aangebracht op lichtmasten rondom kunstgrasveld, pannaveld, oefenstrook en oefenhoek

Reeds uitgevoerd door vrijwilligers

 • Aanleg oefenstrook
 • Aanleg lichtmasten rondom kunstgrasveld (zwembadkant), oefenstrook en oefenhoek
 • Schoonmaken en ‘ontroesten’ lichtmasten
 • Bandjes plaatsen rondom kunstgrasveld
 • Betegelen langs kunstgrasveld (1,5 meter breed) en tussen veld 2 en kunstgrasveld (3,5 meter breed)
 • Dug-outs schoon gemaakt en geplaatst langs de kant van het veld
 • Plaatsen van palen (2 meter boven de grond) langs de kant van het zwembad (lange zijde kunstgrasveld) en de Hamelandweg (korte zijde achter het doel) t.b.v. ballenvangers

Nog uit te voeren in de komende 3 weken:

Aannemer:

 • Bezanden pannaveld
 • Voorzien van ‘infill’ pannaveld
 • Plaatsen van vaste doelen op kunstgrasveld
 • Afleveren, monteren en voorzien van wieltjes verplaatsbare doelen kunstgrasveld
 • Plaatsen van leunhekwerk rondom kunstgrasveld en 2e veld
 • Plaatsen van Ballenvangers kunstgrasveld (achter beide doelen) en pannaveld (driekwart)
 • Plaatsen van Ballenvangers rondom 2e veld (achter beide doelen)
 • Plaatsen van Ballenvangers aan de lange zijde tussen veld 2 en kunstgrasveld

Vrijwilligers:

 • Plaatsen en monteren van de Dug-outs op kunstgrasveld en 2e veld
 • Betegelen tussen veld 2 en veld 1
 • Betegelen ‘evenementenplein’ tussen accommodatie en kunstgrasveld
 • Ballenvangers plaatsen langs kunstgrasveld op de palen die nu langs het zwembad en de hamelandweg zijn geplaatst
 • Ballenvanger plaatsen langs zandweg bij de nieuwe oefenstrook
 • enz.

Klik hier voor een fraaie fotoreportage op de site van Johan Bolink