vorden 1 training

Vorden 7 juni 2016 – In de afgelopen drie maanden is de seniorencomissie en de verantwoordelijke trainersgroep bezig geweest met het nieuwe seizoen en zijn de gewenste voorbereidingen getroffen. In het nieuwe seizoen zal de selectie van Vorden 1-2 en 3 bestaan uit 50 spelers die getraind gaan worden door Michel Feukkink, Udo Heij en Jeroen Tijssen geassisteerd door Gerrit Wenneker en René Nijenhuis. De lagere elftallen bestaan volgend seizoen ook weer uit Vorden 4, 5 en 6 samen met drie 35+ teams. De 5 seniorenkeepers worden op dinsdagavond onder handen genomen door Ard Kettelerij.

Afgelopen seizoen is de organisatie rondom de selectie voor het eerst aangepast naar twee selectiegroepen van 18 en 14 personen. Vooral het 2e elftal heeft door langdurige blessures veel mutaties gehad in haar vaste groep en daardoor een groot gedeelte van het seizoen niet in de gewenste organisatievorm kunnen werken. Maar aangezien het aantal spelers in de selectie volgend seizoen nog meer wordt vergroot (er gaan in totaal 4 spelers weg uit Vorden 1-2-3 en er komen er 10 spelers bij) is na een evaluatie en intern overleg toch besloten om door te gaan met deze vernieuwde selectievorm.

Dit houdt in dat volgend seizoen de selectiegroep bestaat uit 50 spelers en waarvan er uiteindelijk 18 in de 1e groep terecht komen en 2x 14 in Vorden 2 en 3. Van de vaste groep van 50 spelers zullen er 3  spelers naar het 4e gaan en tevens 1 keeper. Met deze groep van 50 spelers zal ook gestart worden in de voorbereiding op het nieuwe seizoen vanaf zondag 2 augustus. Eind augustus, tijdens het trainingskamp in Noordwijk op 28, 29 en 30 augustus zal de 1e selectie van 18 spelers bekend worden gemaakt door hoofdtrainer Michel Feukkink en tevens zal dan 2e elftaltrainer Udo Heij de groep van 14 bekend maken. Vorden 1 en 2 beginnen op 6 september met de competitie en als op 13 september het 3e elftal haar 1e competitiewedstrijd begint zal trainer Jeroen Tijssen in de week daarvoor zijn team bekend maken. De 1e en 2e selectiegroep traint 2x in de week op dinsdag- en donderdagavond. De 3e selectiegroep sluit op donderdagavond aan en samen met de lagere senioren trainen zij op deze avond. Het 5e elftal blijft apart trainen op de dinsdagavond.

‘Voor volgend seizoen hebben wij naast de spelende seniorenleden in Vorden 1-2-3-4-5 en 6 ook nog een groep van 51 ‘niet spelende leden met pasje’. Uit deze groep senioren worden o.a. de drie 35+ teams gevormd, maar zitten er ook nog enkele leden tussen die in nood eventueel aan kunnen sluiten bij Vorden 3,4,5 of 6. Wij hebben hier vijf jaar geleden bewust voor gekozen en zijn zeer verheugd met deze ontwikkeling’ aldus bestuurslid voetbalzaken, Marc van der Linden. ‘Anno 2015 kun je niet meer spreken van 6 elftallen met 15 spelers. Je zult flexibel moeten zijn om 22 weekenden voor alle teams de competitiewedstrijden af te kunnen werken. Door de nieuwe selectievorm bij de prestatie-elftallen Vorden 1, 2 en 3 kunnen wij hier samen met de A-junioren aan voldoen, maar door de grote groep van af en toe spelende leden kunnen wij ook bij Vorden 4,5 en 6 tijdig oplossingen vinden om op zondag lekker een potje te voetballen. Wat betreft het 35+ voetbal is het hartstikke mooi dat er volgend seizoen een 3e team bij is gekomen en door de inspanningen van o.a. Rob Groot Wassink is er een prachig gemeleerd gezelschap ontstaan dat enkele fraaie en gezellige vrijdagavonden gaat opleveren.

Op dinsdag 16 juni  wordt er een info-avond gehouden voor de selectie Vorden 1-2-3 om 20.00 uur in de kantine van ons Sportpark. De 50 spelers worden hiervoor uitgenodigd en hier zullen de bijzonderheden van het nieuwe seizoen, de voorbereiding, de bekercompetitie en de start van het seizoen besproken worden.

De samenstelling van de selectie, de voorlopige indeling van Vorden 4,5 en 6 en de 35+ teams inclusief ‘niet spelende leden met pasje’ kunt u terug vinden in het volgende document, waarbij in de 2e kolom het elfal van afgelopen seizoen staat vermeld:

Voorlopige indeling senioren 2015-2016 – vs 0.2