Sinds 1969, toen de voetbalvereniging tijdens haar 40 jarig bestaan een geheel vernieuwde accommodatie op de huidige locatie mocht openen, heeft de club drie velden in haar bezit. Anno 2020 liggen deze velden nog steeds op dezelfde wijze gesitueerd op Sportpark ‘t Grote Veld. Het 1e veld (hoofdveld) ligt parallel aan de oude Zutphenseweg met het linkse doel tegen de accommodatie aan en de twee andere velden liggen op de ‘kopse kant’ tegen dit hoofdveld aan. In 2021 zal deze situatie na 52 jaar gewijzigd worden en verdwijnt het 3e veld zoals het er nu bij ligt en komt hiervoor in de plaats een kunstgrasveld en een Panna-(mini)kunstgrasveld. Op zaterdag 19 december wordt het 3e veld op een ludieke wijze voor de laatste keer gebruikt en in deze weken is er al begonnen met de ontmanteling van de omheining en de ballenvangers. In een drieluik gaan wij deze weken met u terug in de tijd en halen wij herinneringen op aan het ‘3e veld’.

 

Deel 1 ‘Afscheid van veld 3 …’

Deel 2 ‘Afscheid van veld 3 …’

Enorme groei jeugdafdeling

Tijdens het jubileumjaar 2004 had v.v. Vorden 375 leden, speelde het met 5 seniorenelftallen op de zondag en had het voor het eerst in drie jaar weer zelfstandig een A1 en een B1, nadat het in 2002 en 2003 via een samenwerking met SV Ratti een gezamenlijk elftal op de been had gebracht. In totaal namen er in het seizoen 2004-2005 17 jeugdelftallen deel aan de competitie en met deze aantallen was het allemaal goed te doen om op veld 3 (en de oefenhoek achter de tribune) te trainen en de wedstrijden af te werken op veld 1 en 2.  De club begon echter in de jaren er na enorm te groeien en in 2013, het jaar dat de velden werden geprivatiseerd, stond de teller op 450 leden, waren er 6 seniorenelftallen en maar liefst 22 jeugdteams, inclusief een eerste meidenteam bij de D-jeugd. De vereniging kon niet meer uit de voeten met twee wedstrijdvelden en slechts 1 trainingsveld (en een oefenhoekje), dus ging met ten tijde van de privatisering in gesprek met de gemeente over mogelijke oplossingen.

Geen uitbreiding door verwachte ‘krimp’

De cijfers logen niet, alle instanties konden met hun eigen rekenmodules bepalen dat de voetbalvereniging Vorden behoefte had aan een 4e veld en toch ging de Gemeente Bronckhorst niet mee in dit verhaal en gaf uiteindelijk tijdens de privatisering alleen een extra bedrag uit om de oefenhoek uit te breiden. Een vierde veld of geld voor een structurele oplossing werd niet uit gegeven, omdat de Gemeente Bronckhorst overtuigd was van dalende ledenaantallen i.v.m. de reeds ingezette krimp en de daarbij behorende dalende geboortecijfers. In een officieel stuk werd voor alle 12 voetbalverenigingen in 2014 uitgerekend hoe de ledenaantallen er in 2020 voor zouden staan en bij v.v. Vorden zou dit gedaald zijn tot 350 leden en vandaar de conclusie om geen investering op het gebied van accommodatie-uitbreiding te doen.

Alternatieve oplossing in de vorm van wedstrijd- en trainingsvelden aan te leggen

Het bestuur van v.v. Vorden zat met een dilemma, want iedere week was er op zaterdag een tekort aan wedstrijdvelden en door de week werd het steeds een grotere opgave om alle teams 2x in de week aan het trainen te krijgen op alleen veld 3 en de oefenhoek. Er werd een groot plan uitgezet om veld 3 niet alleen als trainingsveld te laten fungeren, maar als 3e wedstrijdveld te laten fungeren. Tevens werd hierdoor bepaald dat veld 2 en veld 3 om de week als trainingsveld werd gebruikt. Om dit realiseren moesten er een aantal faciliteiten aangepast worden, zoals

  • Kunstlicht op veld 2
  • Ballenvangers aan de lange zijde bij het zwembad (veld 3) en de zandweg (veld 2)
  • Pupillenballenvangers tussen veld 2 en veld 3 zodat er over dwars getraind kon worden
  • Veld 3 voorzien van dug-outs om er een echt wedstrijdveld van te maken

Het bleek een zeer uitzonderlijke oplossing, want rekenmodellen van de KNVB en NOC-NSF konden hier geen rekening mee houden (in de praktijk kwamen wedstrijd-trainingsvelden niet voor). Ook de planningstool (sportlink) van de KNVB kon niet uit de voeten met de situatie van v.v. Vorden, want het aantal wedstrijdvelden moest dus op 3 gezet worden, maar v.v. Vorden had volgens de KNVB nu eenmaal 2 wedstrijdvelden dus ….. Wat wel duidelijk werd, is dat het beheer en onderhoud inmiddels bij de club zelf was komen te liggen (gevolg van de privatisering) en hierdoor de kwaliteit van de grasmat zienderogen vooruit ging. Waar veld 3 normaal gesproken in oktober al een complete zandvlakte was, was er nu ineens het gehele seizoen gras op het veld aanwezig. Wel had veld 2 en 3 flink te leiden van de trainingsintensiteit, vooral in de natte maanden november t/m februari, en het kwam dus vaak voor dat trainingen af werden gelast omdat het als wedstrijdveld nu eenmaal afgekeurd diende te worden.

Ondanks ‘krimp’ nog steeds groei

De voetbalvereniging Vorden kreeg een volwaardige meidenafdeling in samenwerking met Socïi, er kwam een G-team bij, ook het 35+ en 45+ voetbal was bij v.v. Vorden aanwezig en bij de jeugd bleef het aantal leden maar groeien. Geheel tegen de verwachting in werd zelfs het 500e lid (2016 Joost Deurnink) en in 2019 zelfs het 550e lid (Laury Uenk) ingeschreven en kwam het aantal teams in 2019 zelfs op 31 (!) te staan. Hierdoor kwam zelfs de ‘maatwerk’-oplossing met trainen op veld 2 en 3, de jeugdteams op maandag- en donderdagavond op veld 1, de uitbreiding van de oefenhoek waar ieder team ook een avond kwam te trainen, in het gedrang, want met deze aantallen kon de vereniging simpelweg niet meer uit de voeten met de veldencapaciteit. De afgelopen 1,5 jaar werd er op dinsdag- en donderdagavond zelfs op veld 2 en veld 3 getraind, omdat wij inmiddels ook een 7e seniorenelftal en een dameselftal erbij hadden gekregen.

Het bestuur gaf in 2017 een commissie ‘VVTT”(Vorden Velden Training Tekort)  daarom de opdracht om de situatie nogmaals duidelijk in kaart te brengen, de problemen te analyseren en eventuele oplossing aan te dragen. Deze commissie kwam in 2018 met de volgende conclusie in de ledenvergadering van juni 2018:

  • De vereniging kan niet alle leden de gewenste en noodzakelijke 80 trainingen per seizoen aanbieden (40 weken, 2 keer per week)
  • Te vaak dienen er vooral in de periode november t/m februari trainingen afgelast te worden, omdat de speelvelden (1, 2 en 3) afgekeurd worden.
  • Uitbreiding van de capaciteit is dus noodzakelijk en dat kan via een kunstgrasveld, van de oefenhoek een 4e natuurgrasveld maken,  een overdekte trainingshal achter de tribune of een extra vierde veld aanleggen ter hoogte van de zandweg (Enzerinkweg) of aan de overkant van de oude zutphenseweg in het weiland.

Inmiddels had het bestuur contact met de gemeente Bronckhorst wegens de mogelijkheid van een MFA aan de Almenseweg, aangezien er plannen waren om hier een nieuwe school, een sporthal, een bibliotheek en een compleet sportpark met vier velden voor v.v. Vorden aan te leggen. Deze plannen verdwenen in de bekende la, toen in september 2019 er een nieuw college werd geïnstalleerd en er alleen werd gespeculeerd over een school en een sporthal. De voetbalvereniging Vorden was inmiddels wel vertegenwoordigd in de ‘tandemgroep’ van het project en kwamen zodoende met het idee om het noodzakelijke sportveld bij de nieuwe school aan te laten leggen als kunstgrasveld op ons Sportpark. Twee vliegen in één klap, want v.v. Vorden had haar gewenste uitbreiding en het VMBO had haar gewenste sportveld (overdag) en hoefde zodoende niet een nieuw, extra veld aan te leggen.

Kunstgras op de plek van het 3e veld

De voetbalvereniging Vorden ging uiteindelijk in 2020 vol voor deze oplossing om gezamenlijk met de school VMBO ‘t Kompaan een kunstgrasveld te realiseren. Hiervoor was wel goedkeuring nodig vanuit de gemeenteraad en toen deze in juli 2020 moest gaan stemmen in het kader van de perspectiefnota 2021-2024 op het gebied van buitensportaccommodatie, werd het nog even heel spannend. Kreeg het plan van het college om o.a. 300.000 euro te investeren in het aanleggen van een kunstgrasveld de goedkeuring van de raad, ja of nee …… Een week eerder had de raad het plan om ook een nieuwe sporthal bij de school aan de Almenseweg te bouwen, namelijk afgeschoten en kreeg het niet de meerderheid van de stemmen. Er was dus wel degelijk sprake van een bepaalde spanning in de kantine van v.v. Vorden, waar dezelfde avond de ledenvergadering had plaats gevonden en op een groot scherm vanaf 22.00 uur de stemming live te volgen was via ‘teams’. Er klonk gejuich om 22.30 uur, want het plan werd goed gekeurd en vanaf dat moment heeft de club ook op haar eigen manier ervoor gezorgd dat de benodigde gelden binnen werden gehaald. Via de verkoop van m2 online via de website is het tot nu toe gelukt om maar liefst 70.000 euro op te halen en dit heeft er voor gezorgd dat net voor de kerst de opdracht om het kunstgrasveld aan te leggen officieel is ingediend bij de aannemer. Vanaf 1 februari zal de aanleg starten en inmiddels hebben vele vrijwilligers er al voor gezorgd dat de ontmanteling van veld 3 een feit is.

Afscheid van veld 3

In de maand november en begin december is er voor het laatst getraind op veld 3 en begin december zijn er op zaterdag de laatste onderlinge wedstrijden (jeugd speelde onderling i.v.m. corona) gespeeld. Zodoende heeft de club afscheid genomen van veld 3 en is het veld in december op drie zaterdagen en dinsdag 29 december volledig ontmanteld en is de omheining verdwenen, de ballenvangers, de dug-outs (tijdelijk) en alle bankjes om het veld heen. Met weemoed kijk je nu over een groot grasveld (veld 2 en 3 samen) en staan er alleen nog een aantal lichtmasten ….. v.v. Vorden sluit een tijdperk af, het trainingsveld is niet meer, maar de club kan de komende 20 jaar volop doorgroeien met een nieuw kunstgrasveld en een Pannaveld (16 x 32 meter) en kent dan alleen nog de verhalen over die ‘zandbak’, de ‘kaarsjes’ als kunstlicht, de ballen moeten zoeken in het bos achter de goal, heerlijke moddergevechten en binnensmonds gevloek als er weer een bal verkeerd werd geraakt door een polletje ….

 

Hieronder diverse foto’s van wedstrijden op veld 3, dat sinds 2005 dus ook een wedstrijdveld is geworden

Foto 1 : Tara Pierik in duel tijdens een wedstrijd van Dames 1 tegen sv Ratti in 2019

Foto 2 : Een wedstrijd op het 3e veld tussen Vorden 4 en FC Zutphen 3 uit 2018

Foto 3 : Een foto van de wedstrijd Vorden B1 tegen Concordia Wehl B1 uit 2016 met Stijn Rinders in een aanvallende rol.

Foto 4 : Een beeld op een drukke zaterdagmorgen in 2015, toen de D1 thuis speelde op veld 3 tegen Bennekom D1 met Nick , Sven  en Nosha

Foto 5 : Het 3e veld werd natuurlijk ook gebruikt voor de wedstrijden van de E- en de F-jeugd toen deze nog op ‘halve veldjes’ speelden, zoals hier Vorden E1 tegen Rood-Zwart E1 in 2017. Zie ook de heerlijke condities : kort gemaaid, lekker groen en nog lekker vochtig op de vroege morgen ….. heerlijk voetballen op veld 3!