Sinds 1969, toen de voetbalvereniging tijdens haar 40 jarig bestaan een geheel vernieuwde accommodatie op de huidige locatie mocht openen, heeft de club drie velden in haar bezit. Anno 2020 liggen deze velden nog steeds op dezelfde wijze gesitueerd op Sportpark ‘t Grote Veld. Het 1e veld (hoofdveld) ligt parallel aan de oude Zutphenseweg met het linkse doel tegen de accommodatie aan en de twee andere velden liggen op de ‘kopse kant’ tegen dit hoofdveld aan. In 2021 zal deze situatie na 52 jaar gewijzigd worden en verdwijnt het 3e veld zoals het er nu bij ligt en komt hiervoor in de plaats een kunstgrasveld en een Panna-(mini)kunstgrasveld. Op zaterdag 19 december wordt het 3e veld op een ludieke wijze voor de laatste keer gebruikt en in deze weken is er al begonnen met de ontmanteling van de omheining en de ballenvangers. In een drieluik gaan wij deze weken met u terug in de tijd en halen wij herinneringen op aan het ‘3e veld’.

Deel 1 ‘Afscheid van veld 3 …’

Situatie vanaf 1969

Vorige week hebben wij u verteld over de situatie van ons Sportpark t/m 1969 met de komst van een 2e veld in 1956 en een vernieuwing van de omheining (1964) en de komst van kunstlicht in 1962. In het jaar 1969, toen de vereniging haar 40 jarig jubileum vierde, kwam eindelijk de zo gewenste uitbreiding en vernieuwing tot stand. In samenwerking met de gemeente Vorden en natuurlijk ook weer via diverse fraaie acties om geld in te zamelen, kwam er in dit jubileumjaar een prachtige stenen accommodatie met vier kleedkamers, een kantine en een bestuurskamer. Tevens werd veld 2, dat parallel lag aan het hoofdveld, ontmanteld en kwamen er op deze plek twee nieuwe velden over dwars met de kopse kant tegen het hoofdveld aan te liggen. Deze twee velden kregen, net als het hoofdveld in 1964 al had gekregen, een prachtige omheining van betonnen palen met ijzeren buizen. Dit typische en kenmerkende beeld van ons Sportpark heeft dus tot aan 2020 bestaan en heeft slechts enkele kleine wijzigingen doorgemaakt in de afgelopen 50 jaar.

Kunstlicht op veld 3

Direct na de komst van het 3e veld in 1969 werd besloten om dit veld hoofdzakelijk als trainingsveld te gaan gebruiken. Op dit veld kwamen dan ook in 1970 zes lichtmasten te staan met kunstlicht. Jarenlang was de situatie altijd hetzelfde en waren veld 1 en 2 (onverlicht) de speelvelden op zaterdag en zondag en werd veld 3 alleen gebruikt op maandag- t/m donderdagavond tijdens de trainingen. In 1982 werd er een kleine oefenhoek gecreëerd op de plek waar nu de accommodatie staat en daar werden ook tegen het hek van de bungalow van het zwembad twee lichtmasten geplaatst. Veld 3 was dus echt een trainingsveld en vanaf oktober was er ook nauwelijks meer een grassprietje te ontdekken. Jaarlijks werd het veld in juni tijdens het groot onderhoud weer netjes ingezaaid, maar na een aantal weken trainen in het nieuwe seizoen was het al snel weer een zandvlakte. Het trainingsveld werd ook al snel voorzien van ballenvangers en aangezien dit zodanig beviel werden ook op het 2e (wedstrijd)veld deze ballenvangers in 1988 geplaatst.

Nieuwe accommodatie in 1990

Door de komst van de nieuwe (huidige) accommodatie in 1990 verdween dus de kleine oefenhoek en bleef het 3e veld weer het enige trainingsveld voor de gehele vereniging. Met ruim 350 leden was dit lang niet voldoende en de roep om een extra oefenhoek werd ieder jaar luider. In 1998 is uiteindelijk de huidige oefenhoek aangelegd, echter was deze nog een stuk kleiner als in de huidige vorm. Op het 3e veld zijn in deze jaren de zes kunstlichten vervangen en was er precies tussen veld 2 en veld 3 ook een kopgalg aanwezig. Deze l-vormige buisconstructie was voorzien van een haakje aan het uiteinde en daar kon een touw met een bal aan gehangen worden. De kopgalg was, zeker voor de jeugd,  een ideaal middel voor kopoefeningen, maar met het verdwijnen van deze oefenvorm,  net als bokspringen, schouderduwtraining en slidings, verdween ook dit attribuut van de velden ….

Oefenwedstrijden

Het spelen van oefenwedstrijden op doordeweekse avonden in de maanden oktober t/m maart, waren eigenlijk nooit mogelijk. Het 3e veld was het enigste veld met verlichting, maar dit veld was op iedere maandag- , dinsdag-, woensdag- en donderdagavond volop bezet. Toch werd er weleens het één en ander verschoven, zodat er toch door een (voornamelijk het 1e) Vordenelftal gevoetbald kon worden. Ondergetekende kan zich nog wedstrijden tegen Keyenburgse Boys en ‘t Geldersch Elftal (met o.a. Alfred Knippenberg) herinneren, maar de meest opvallende en mooiste wedstrijd was ongetwijfeld die tegen PAX in de beginjaren van deze eeuw. De toenmalige 1e klasser kreeg met -21 klop van Vorden 1, dat destijds in de 4e klas speelde, en vooral de winnende treffer van Dennis Wentink was eigenlijk te mooi voor het 3e veld ….

Groei van de club tot 2015

In 2004 bestond de club 75 jaar en werd er een fraaie tribune geplaatst aan de lange zijde van het hoofdveld. Op dat moment werd eveneens de oefenhoek weer verbeterd, maar pas in 2013 werd deze trainingsmogelijkheid vergroot tot de huidige grootte. De vereniging groeide flink en vooral de jeugdafdeling kreeg een enorme impuls met in totaal 450 leden in 2012, 500 leden in 2014 en zelfs 550 leden in 2018. Het 3e veld, in deze jaren tussen 2000 en 2014 nog steeds het enigste veld met verlichting, werd op zaterdagmorgen steeds vaker gebruikt als wedstrijdveld voor de jongste jeugd. Het 3e veld kreeg daarom ook ballenvangers tussen het 2e en 3e veld zodat er ook over dwars gevoetbald kon worden voor de E- en F-jeugd. Trainen gebeurde nog steeds alleen op veld 3 en vooral in de winter- en vaak natte maanden was het voor elk jeugdlid altijd een feest om in de modder te voetballen en vooral met kleding vol met modder daarna te douchen.

Foto 1: In 1969 stond tijdens het jubileumweekend en opening van de vernieuwde accommodatie ook een jubileumwedstrijd op het programma. De wedstrijd WVC (1e klasser uit Winterswijk) tegen PAX (destijds 4e klasse) werd met gastspeler Abe Lenstra op ons hoofdveld afgewerkt. Op de achtergrond zijn duidelijk de nieuwe betonpalen met ijzeren buizen te zien en daarachter het vernieuwde 2e en 3e veld.

Foto 2: Fraaie ‘luchtfoto’ van de deelnemers Ajax, Feyenoord, Borussia Monchengladbach, Anderlecht, Gelders Elftal, Schalke’04, Willem II en v.v. Vorden en scheidsrechters, begeleiders en organisatie van het  Sorbo-tournooi in 1987. Deze foto geeft een goed beeld hoe de velden 2 en 3 er vanaf 1969 tot nu altijd bij hebben gelegen. Aan de linkerkant is één van de lichtmasten te zien die om het 3e veld stonden. Ook hier zijn de betonnen palen en ijzeren buizen duidelijk te zien. Veld 2 had in deze jaren nog geen ballenvangers, terwijl deze op veld 3 er al vanaf eind jaren ’70 stonden. 

Foto 3 : Een foto met de scheidsrechters tijdens één van de jeugdtournooien in Vorden, gemaakt op het hoofdveld in 1991. Op de achtergrond is duidelijk het 3e veld te zien met …… de kopgalg! Ook zijn de drie lichtmasten te zien en enkele verplaatsbare doelen, altijd zo typerend voor een trainingsveld. 

Foto 4 : De betonnen palen met ijzeren buizen, zoals deze ruim 50 jaar om veld 2 en veld 3 heen hebben gestaan. Je kon er altijd heerlijk overheen leunen om naar een wedstrijd te kijken, maar het was ook een ideaal middel om ff uit te rusten na een wedstrijd of tussen twee wedstrijden door tijdens een jeugdtournooi op een zomerse dag.

Volgende week het laatste deel met o.a. de komst van drie verlichte velden, het gebruik van het 3e veld als wedstrijdveld sinds 2014 en de afbraak om te komen tot een kunstgrasveld….