Sinds 1969, toen de voetbalvereniging tijdens haar 40 jarig bestaan een geheel vernieuwde accommodatie op de huidige locatie mocht openen, heeft de club drie velden in haar bezit. Anno 2020 liggen deze velden nog steeds op dezelfde wijze gesitueerd op Sportpark ‘t Grote Veld. Het 1e veld (hoofdveld) ligt parallel aan de oude Zutphenseweg met het linkse doel tegen de accommodatie aan en de twee andere velden liggen op de ‘kopse kant’ tegen dit hoofdveld aan. In 2021 zal deze situatie na 52 jaar gewijzigd worden en verdwijnt het 3e veld zoals het er nu bij ligt en komt hiervoor in de plaats een kunstgrasveld en een Panna-(mini)kunstgrasveld. Op zaterdag 19 december wordt het 3e veld op een ludieke wijze voor de laatste keer gebruikt en in deze weken is er al begonnen met de ontmanteling van de omheining en de ballenvangers. In een drieluik gaan wij deze weken met u terug in de tijd en halen wij herinneringen op aan het ‘3e veld’.

Situatie jaren ’50

De voetbalvereniging is in 1946 op het huidige sportpark terecht gekomen, toen het van de Gemeente Vorden destijds een stuk ontgonnen bos naast het in 1936 geopende zwembad ‘In de Dennen’ in bruikleen mocht nemen. Het ‘sportpark’ betrof toen slechts 1 veld (huidige hoofdveld) met een houten keet als entreehok en kleedkamer. De vereniging groeide in de wederopbouwjaren en in 1956 kwam de lang gekoesterde wens eindelijk uit, toen het met vereende krachten een nieuwe kleedgebouw in gebruik heeft genomen. In datzelfde jaar kwam er ook een 2e veld parallel naast het 1e veld te liggen en kon de vereniging de groei eindelijk aan.

 

 

 

Foto 1 : Het ‘witte’ gebouw dat in 1956 is geplaatst achter het hoofdveld tegen het hekwerk van het zwembad. In de huidige situatie staat het in de hoek van veld 3 en de buitenkant van kleedkamer 7, waar de mini-goaltjes staan opgeslagen. Vanaf 1956 kwam er dus ook een 2e veld en vanuit dit gebouw kon je dan rechtdoor naar de achterkant van het hoofdveld en iets naar links liep je naar de achterkant van het 2e veld.

 

 

 

Foto 2 : Dit is een foto uit 1961 van een thuiswedstrijd van Vorden 1 op het hoofdveld. De fotograaf staat waar nu de hoek van het hoofdveld is bij het scorebord. Op de achtergrond zie je de oude houten bankjes en de ijzeren paaltjes als afscheiding. Ook is één van de twee lichtmasten te herkennen welke in 1961 zijn geplaatst en zie je op de achtergrond het 2e veld dat parallel aan het 1e veld lag.

Foto 3 : Nog een betere zicht op de situatie tussen veld 1 en veld 2 van 1956 t/m 1964. Op de achtergrond links zie je nog net een gedeelte van het ‘witte gebouw’ met daarnaast bij de ingang van het 2e veld gewoon de brommers en auto’s geparkeerd. Ook is hier weer één van de twee lichtmasten te zien en tevens is het duidelijk zichtbaar dat de omheining met ijzeren paaltjes aan vervanging toe was.

Situatie jaren ’60

In de beginjaren ’60 was het 1e elftal steeds dichtbij promotie naar de 1e klas GVB, destijds de koningsklasse in deze regio waar ploegen als Ruurlo, Pax, Zelhem en Steenderen ook in speelden. Door maar liefst drie jaar achter elkaar op de tweede plaats te eindigen, vond het bestuur mede door deze prestaties het tijd worden voor verlichting. Als het 1e elftal nu ook in de wintermaanden door kon trainen, dan moest toch een keer de stap naar de 1e klas GVB genomen kunnen worden, zo redeneerde destijds het bestuur.  Er werden in 1961 twee lichtmasten geplaatst tussen het 1e en 2e veld en zodoende kon men zowel op het 1e als op het 2e veld in een smalle strook aan de zijkant van het veld ook in de wintermaanden gewoon trainen. Of het aan de trainingsarbeid op de verlichte velden heeft gelegen is niet bekend, maar in 1963 promoveerde het 1e elftal wel degelijk naar de 1e klas GVB. Nog geen jaar later besloot het bestuur in samenwerking met de gemeente Vorden om de omheining van beide velden ook te vervangen. De betonnen palen met ijzeren buizen, zoals deze nu nog steeds om de velden staan, werden geplaatst en het geheel kreeg een prachtige uitstraling.

Foto 4 : Nog een foto met de situatie van het ‘witte gebouw’  en de twee velden zoals het tot 1964 erbij heeft gelegen. Vanaf 1960 kwam de jeugdafdeling ook flink aan het groeien en vandaar dat er ook een speciale jeugdcommissie in het leven werd geroepen. Deze jeugdcommissie organiseerden ook altijd in mei diverse jeugdtournooien. Hier zien wij o.a. Johan Golstein en Henk vd Barg voor het witte gebouw staan om te kijken naar de verrichten op veld 1 en veld 2 (links). Precies tussen de ingangen van beide velden in staat scheidsrechter van Langen te wachten op zijn volgende wedstrijd.

Foto 5 : Hier zien wij het doel en de achterlijn van veld 2 in de jaren ’60 met een prachtige geel-zwarte cornervlag! De fotograaf staat precies tussen veld 1 en veld 2 ter hoogte van de huidige ballenvanger van het 2e veld. Aan de rechterkant was nog een flinke strook gras alvorens men bij de zandweg (Enzerinkweg) kwam.


 

 

Foto 6: De situatie na 1964, toen rondom beide velden de omheining werd vernieuwd met betonnen palen en ijzeren buizen. In het midden zien we precies tussen beide velden in de lichtmasten staan, waarmee een strook veld van zowel veld 1 als veld 2 verlicht kon worden. Deze situatie zou tot 1969 blijven bestaan alvorens met een complete verbouwing van het sportpark er een 3e veld zou komen en een compleet vernieuwde stenen accommodatie.

 

 

 

 

 

Volgende week wederom een item van ‘afscheid van het 3e veld’ met dan tekst en foto’s over de aanleg van het 3e veld en de jaren ’70, 80 en 90!