logoDonderdag 19 maart – Met ingang van maandag 23 maart 2015 wordt door Kraamzorg Yunio, team Bronckhorst/Zutphen ééns per maand tussen 19:00 en 21:00 uur gebruik gemaakt van onze bestuurskamer.

 

 

In de agenda op de site is exact te zien wanneer de vergaderingen van Yunio zijn. Voor alle leden, trainers/leiders en commissies geldt dat op deze avonden tussen 19:00 en 21:00 uur de bestuurskamer tijdelijk niet toegankelijk is. Wij hopen op jullie begrip hiervoor.

Als bestuur zijn we erg content met het feit dat we Yunio op deze wijze kunnen helpen. Voor vragen en/of opmerkingen aangaande bovenstaande kunt u contact opnemen met Renz Cornegoor (renzcornegoor@gmail.com)