IMG_3919_filtered

Vorden 19 november 2015 – Afgelopen augustus is het internationale Wim Kuijper D-jeugdtoernooi voor de 25e en tevens laatste keer georganiseerd. Met als absolute blikvanger Arsenal en een opvallend sterk optredend Vorden-team werd op een waardige manier voor de laatste keer het regionaal en zelfs landelijk bekende toernooi op de velden van v.v. Vorden afgewerkt. Tijdens de Algemene Ledenvergadering, gisterenavond gehouden in kantine ‘de Ark’, werd hier in de personen van Jan Borgonjen en Herman Vrielink op passende wijze aandacht aan besteed.

Het toernooi in Vorden is dus in 1991 voor de eerste keer georganiseerd en ondanks dat er destijds intern bij Vorden wel enige know how aanwezig was, aangezien in de jaren ’80 het internationale Sorbo-toernooi werd georganiseerd door o.a. Henk de Jonge en Jan Golstein, stond het organiseren van een dergelijk toernooi nog in de kinderschoenen en was er in de regio ook niet of nauwelijks kennis en ervaring aanwezig. Toen na een aantal jaren bleek dat het toernooi een stabiele factor bleek te zijn, is er een initiatief genomen door o.a. Ruurlo en v.v. Vorden, waarbij namens onze club Jan Borgonjen één van de initiatiefnemers was, om regionaal de handen ineen te slaan middels een samenwerkingsverband van alle achterhoekse clubs met als doelstelling om elkaar te ondersteunen in het organiseren van een dergelijk internationaal jeugdtoernooi. In de loop van de jaren is dit een samenwerking geworden tussen de toernooien van Ruurlo, Varsseveld, Zieuwent, Groenlo, Vorden en Terborg. Aangezien Vorden dit jaar het Wim Kuijpertoernooi voor de laatste keer heeft georganiseerd, kreeg vanuit dit samenwerkingsverband Jan Borgonjen afgelopen week een fraaie oorkonde overhandigd waarmee symbolisch vele dank werd verschuldigd en de inzet, tijd en energie die het organiseren van dit toernooi met zich mee brengt geprezen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering, gisterenavond in de kantine van v.v. Vorden, gaf Jan Borgonjen deze oorkonde door aan de vereniging en overhandigde deze aan de aftredende voorzitter William van der Veen en zodoende werd ook op de ALV op passende wijze stil gestaan bij 25 jaar lang Wim Kuijper D-jeugdvoetbaltoernooi.

IMG_3921_filtered

Met het stoppen van het Wim Kuijpertoernooi is er ook een einde gekomen aan de ‘Vrienden van het Wim Kuijpertoernooi’. Deze groep mensen is destijds bij elkaar gebracht om het toernooi financieel te ondersteunen en de continüiteit te waarborgen door via een jaarlijkse bijdrage garant te staan bij calamiteiten of onverwachtse tegenvallers. De ‘Vrienden van …’ zijn uitgegroeid tot een actieve netwerkgroep waarin vele ondernemers zitting namen en twee keer per jaar een activiteit organiseerden en bij elkaar kwamen. Een paar jaar geleden werd een mooi initiatief in het leven geroepen waarbij tijdens een netwerkavond twee of drie ondernemers de gelegenheid kregen om zich te profileren en kregen een podium om hun bedrijf in de ‘spotlights’ te zetten.

Doordat er slechts een enkele keer een beroep gedaan hoefde te worden op ‘het potje’ steeg het saldo uiteindelijk naar een bedrag van iets meer dan 15.000 euro. Drie jaar geleden werd het Wim Kuijpertoernooi ondergebracht in een stichting, waarbij ook ‘de vrienden van het WKT’ onderdeel werden en het bestuur van deze Stichting bestond dan ook uit twee personen uit de organisatiecommissie, twee personen van ‘de vrienden van’ en twee personen van het bestuur van v.v. Vorden. In de laatste stichtingsvergadering is afgelopen oktober geconcludeerd dat een ieder met tevredenheid terug kan kijken op een geslaagd laatste toernooi en dat het ook financieel met een ‘plus’ van 770 euro prima cijfers heeft gescoord. De ‘vrienden van’ hebben ook afscheid genomen en tijdens de laatste bijeenkomst die eveneens in oktober werd gehouden in ‘de Herberg’ werd bekend gemaakt dat het saldo van iets meer dan 15.000 euro volgens de statuten naar de clubkas van de vereniging overgemaakt zou worden.

Gisterenavond tijdens de algemene ledenvergadering, heeft Herman Vrielink, als voorzitter van ‘de vrienden van …’ tijdens een korte toespraak, waarin vermeld werd dat het stichtingsbestuur heeft besloten om het bedrag in vier gelijke termijnen van een jaar over te maken en dat het ten bate komt van de jeugdafdeling, de cheque met het prachtige bedrag van 15.000 euro overhandigd aan de eveneens afscheid nemende voorzitter William van der Veen. Met een groot applaus van de ledenvergadering werd de cheque van Herman Vrielink namens ‘de vrienden van het Wim Kuijpertoernooi’ in ontvangst genomen.

Het bestuur wil namens alle leden, donateurs en vrijwilligers van v.v. Vorden zowel de organisatiecommissie als de vrienden van het Wim Kuijpetoernooi hartstikke bedanken voor de vele schitterende jeugdtoernooien en zijn de ‘Vrienden van’ ook zeer erkentelijk voor het zeer fraaie bedrag van 15.000 euro!

IMG_3922_filtered