IMG_3916_filtered

19 november 2015 – Tijdens de algemene ledenvergadering op 18 november is William van der Veen na 9 jaar afgetreden als voorzitter en heeft zich niet meer herkiesbaar gesteld. De ledenvergadering ging akkoord met het voorstel van het bestuur om Marc van der Linden te benoemen als opvolger van William. Tijdens de officiële overdracht van de voorzittershamer werd stil gestaan bij de afgelopen 9 jaar en welke ontwikkelingen de club onder leiding van William van der Veen heeft door gemaakt. Tijdens de nieuwjaarsreceptie, waarbij ook altijd de jubilarissen worden geeërd, zal op passende wijze aandacht besteed worden aan het aftreden van voorzitter William van der Veen.

Tijdens het agendapunt ‘bestuursverkiezing’ werd tijdens de algemene ledenvergadering, waarbij bestuurslid financieën Kees Jansen wegens werkzaamheden in China niet aanwezig kon zijn, eveneens afscheid genomen van Janneke Hiddink. Janneke is twee jaar geleden in het bestuur gekozen en heeft in deze periode de portefuille ‘vrijwilligerszaken’ in haar beheer gehad. Door de combinatie met privé- en vooral werkomstandigheden heeft zij moeten besluiten om na 2 jaar te stoppen met haar werkzaamheden als bestuurslid, maar zij blijft gelukkig nog zeker actief en beschikbaar voor de club tijdens allerhande werkzaamheden. Bij het afscheidwoordje werd nadrukkelijk stil gestaan bij haar werkzaamheden in het kader van ‘vrijwilligersbeleid’ en natuurlijk ook bij de activiteiten rondom de organisatie van de  ‘Avondvierdaagse’, wie zij namens het bestuur en de vereniging over heeft genomen van het organisatiecommitte van gymvereniging Sparta.

Tijdens de verkiezing werden ook Rien Wabeke en Hans Boers als bestuurslid gekozen voor resp. jeugzaken en sponsoring. Beide zijn als interim reeds een klein jaar geleden begonnen met de werkzaamheden en zijn dus gisteren officieel door de ledenvergadering gekozen als bestuurslid. Bij de overdracht van de voorzittershamer stond vice-voorzitter Marc van der Linden nog even stil bij de afgelopen 9 jaar van William van der Veen als voorzitter van v.v. Vorden. De privatisering, de ver-en nieuwbouw, de opening van de poort, de groei van de vereniging en de sportieve successen werden o.a. genoemd en bij het opsommen van dergelijke feiten beseft een ieder nogmaals hoeveel er in deze jaren weer is gebeurd bij de club. Ook nam hij zelf het woord en bedankte de leden van v.v. Vorden voor het vertrouwen en de plezierige jaren bij de club en richtte zich ook nog richting de bestuursleden waarmee hij in al die jaren plezierig en goed heeft samen gewerkt. Met een groot applaus en een bos bloemen, waarbij er terecht ook nog even aandacht werd besteed aan het thuisfront want zij hebben William in al die jaren ook prima ondersteund, werd afscheid genomen van William als voorzitter. Maar zoals hij zelf ook al aangaf, de vereniging heeft er een echte clubman bij gekregen en hij zal wat dat betreft dan ook nog gewoon aanwezig en werkzaam blijven bij de vereniging en zich in blijven zetten voor deze prachtige club.

Nadat de ledenvergadering het voorstel om Marc van der Linden voor te dragen als nieuwe voorzitter van v.v. Vorden, goed had gekeurd en de hamer symbolisch werd overhandigd door William van der Veen, ging de vergadering verder met de agenda en was met het afscheid van William de vereniging toe aan de 12e voorzitter in de historie van de club.

IMG_3915_filtered

IMG_3916_filtered

IMG_3924_filtered