Zwerfvuilactie

Vorden 19 maart 2015 – 20 jaar geleden is er in Vorden een werkgroep opgericht die jaarlijks een zwerfvuildag organiseert, waarbij vele vrijwilligers zich inzetten om al het zwerfvuil in en direct rondom het dorp Vorden op te ruimen. Sinds de samenvoeging van de gemeenten in 2002 heeft de gemeente Bronckhorst het initiatief uitgebreid en wordt er ieder jaar eind maart een zwerfvuildag georganiseerd in alle ‘buitengebieden’  van de gemeente. Sindsdien wordt het evenement ‘Zwerfvuildag Buitengebied Vorden’ genoemd en ook dit jaar zal er weer een jeugdteam van Vorden mee doen met dit evenement. 

 

In 1996 is deze werkgroep gestart met dit jaarlijkse evenement en sinds 2006 doet de voetbalvereniging hier ook aan mee. De werkgroep ‘Zwerfvuildag Vorden’, bestaande uit dhr. B. Houwen, mevr. W. Voerman en mevr. R, van Vleuten heeft ook dit jaar de voetbalvereniging weer gevraagd om mee te doen aan dit initiatief.Een groep van ongeveer 50 vrijwilligers gaat op zaterdag 21 maart in de ochtenduren tot 12.00 uur alle wegen in en rondom Vorden langs om al het zwerfvuil, dat jammer genoeg nog steeds te vaak in de bermen en direct langs de wegen wordt aangetroffen, in te zamelen. De wegen waar langs druk (fiets)verkeer is, krijgen extra aandacht op deze dag en ondanks dat er enkele jaren geleden op belangrijke plekken zogenaamde vangnetten zijn geplaatst, komt het nog steeds teveel voor dat er zwerfvuil wordt aangetroffen.

De wegen naar ons Sportpark zoals de oude zutphenseweg, hamsveldseweg, de kerkhoflaan en zandpad industrieterrein behoren sinds 10 jaar tot ons ‘aandachtsgebied’ en zullen op zaterdag 21 maart door Vorden D1 worden schoon gemaakt.  De jongens van de D1 spelen s’morgens om 09.00 uur eerst hun (thuis)wedstrijd tegen VVG en daarna zullen zij zich splitsen in twee groepen en vanaf de parkeerplaats van het kerkhof wordt er langs de bovengenoemde wegen gewandeld om het zwerfvuil in te zamelen.

Vorig jaar was Vorden D4, toen nog een mixed-team met 6 jongens en 8 meiden, aan de beurt en op onderstaande foto’s zien wij deze spelers in actie op de zwerfvuildag in 2014.

zwerfvuildag

zwerfvuildag 3

zwerfvuildag 2