Vorden B2

Vorden 8 juni 2016 – Als laatste van de gehele jeugdafdeling is vandaag ook de voorlopige indeling van de A- en de B-jeugd bekend gemaakt door de TJC. v.v. Vorden start het nieuwe seizoen met 3 B-teams en 2 A-teams. Aangezien er ook een 6e elftal is samen gesteld, waarbij het lang de vraag was of daarnaast ook nog een A2 ingeschreven kon worden, is het gehele proces rondom de teamindeling nu in de 2e week van juni afgerond. Op 22 juni zal er een ouderavond worden georganiseerd door de TJC, waar ook de spelers zijn uitgenodigd,  voor de B2, B3 en de A2.

Marc Rouwen is de coördinator van de A- en B-jeugd in de TJC en hij heeft bekend gemaakt dat de A-jeugd op dit moment uit 29 spelers bestaat, waarbij in eerste instantie ervoor is gekozen dat trainer Michiel Barink in de maand augustus zal starten met 18 spelers. Bij de start van de competitie, in de eerste week van september zal de A1 en de A2 verdeeld worden in 14-14 of 14-15.

Bij de B-jeugd zijn er op dit moment 45 spelers en in de maand augustus is de B1, B2 en B3 verdeeld in 13-13-19. Aan het begin van de competitie zal deze voorlopige indeling definitief verdeeld worden in 15-15-15.

Zoals bekend zijn wij bij v.v. Vorden sinds 2009 bezig om steeds intern jeugdtrainers op te leiden, om zodoende de jeugdteams te bezetten met ‘eigen’ trainers. Op dit moment zijn wij nog druk bezig om de laatste vacatures in te vullen, aangezien wij het komend seizoen geen beroep kunnen doen op Wilbert Grotenhuys (gaat voorlopig stoppen ivm werkzaamheden het komend seizoen), Dion Kruip (gaat naar het 2e elftal) en Willem Lichtenberg (neemt zitting in de TJC). Wij streven er naar om in de maand juni de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten en de verdeling van de jeugdtrainers voor elkaar te hebben.

Voorlopige indeling B 2016-2017

Voorlopige indeling A 2016-2017

Tijdens de start van het seizoen zal er op 24 augustus een info-avond worden gehouden voor alle trainers en leiders van de A-B-C- en D-jeugd om de gezamelijke afspraken rondom spelers lenen, trainingen, trainingsschema, sleutels, omgaan met materialen, kleedkamers en kleding enz. enz. zal worden besproken.