Robert van Til 2

Vorden 3 juni 2016 – Sinds 2007 traint op iedere dinsdagavond Ard Kettelerij de keepers van v.v. Vorden. Op deze wijze krijgen de jeugd- en de selectiekeepers specifieke training gericht op die speciale positie die de doelman in neemt binnen het elftal.  Het afgelopen seizoen heeft Ard in opdracht van het bestuur in de persoon van jeugdvoorzitter Rien Wabeke een ‘keepersplan 2.0’ samen gesteld om zodoende met de opleiding van de keepers bij v.v. Vorden een vervolgstap te maken.

Ard Kettelerij heeft de keepershandschoen op gepakt en is samen met Ivo Velhorst een plan gaan schrijven om de keeperstraining en de opleiding van de jeugdkeepers nog meer aandacht te geven en zodoende nog meer te verbeteren, keeperstraining bij v.v. Vorden 2.0 dus. Enkele uitgangspunten kregen zij wel mee vanuit het bestuur, waaronder het advies om bij de F-jeugd en de 1e jaars E-jeugd nog zoveel mogelijk te rouleren met keepers. In deze fase is het vooral van belang dat iedere speler bij v.v. Vorden kennis maakt van alle facetten van het voetbalspel en dus op zoveel mogelijk verschillende posities dient te spelen, waaronder dus ook als keeper. Het opleiden van de keepers begint dus echt vormen aan te nemen vanaf het 9e jaar, maar in het plan is wel opgenomen dat er aandacht geschonken gaat worden tijdens de teamtraingen van de E- en de F op de maandag- en donderdagavond aan de basisbeginselen van het keepen. Het advies is dan ook om iedere maandag- en donderdagavond de spelers die de komende zaterdag aan de beurt zijn om te keepen een kwartier onder handen te nemen met enkele basisoefeningen.

Ard en Ivo hebben in het plan (Jeugdkeepers opleidingsplan v.v. Vorden 2.0), dat inmiddels is gepresenteerd aan de jeugdtrainers en goed is gekeurd door de TJC en het bestuur, heel duidelijk de leeftijdsspecifieke kenmerken van het keeperstrainen vermeld. Zo is er een duidelijk beeld ontstaan over de ontwikkeling en het opleiden/trainen van de jeugdkeeper van 6 t/m 18 jaar.

In de organisatie zal er ook het één en ander veranderen met de invoering van dit keepersplan, zo zal Ard zitting gaan nemen in de TJC en is het bedoeling dat er een groep (oud keepers) vrijwilligers van 4 á 5 personen gevormd worden die regelmatig op zaterdag de keepers zullen beoordelen tijdens de wedstrijd. Zodoende zal er een terugkoppeling plaats gaan vinden tussen de keeper en de keeperstrainers om zodoende de doelstellingen, planning en aandachtspunten af te stemmen.

Voor het nieuwe seizoen is Ard op zoek naar een tweede keeperstrainer, aangezien Ivo heeft aangeven dat hij zijn hobby niet meer kan combineren met zijn studie. Wij willen hierbij Ivo hartstikke bedanken voor zijn inzet en energie die hij in het keeperstrainen heeft gestopt bij v.v. Vorden en zeker ook voor zijn bijdrage in het plan. Wij hopen dat in de komende maanden de vacatures rondom de keeperstrainer en de groep ‘zaterdag keepers-analisten’ zo snel mogelijk opgevuld worden. Bent u geinteresseerd of kent u iemand die hier interesse in heeft, meld je dan graag  aan bij a.kettelerij@unive.nl .

vorden a1 tegen azc a1 2