knvb 125 jaar

Vorden 29 april 2016 -Met ingang van seizoen 2016-2017 verandert de KNVB de aanduidingen van de jeugdcompetities. De aanduidingen A- t/m C-junioren en D- t/m F-pupillen verdwijnen en hiervoor in de plaats komen de internationaal gebruikelijke aanduidingen Onder 20 (jaar) t/m Onder 6. In plaats van bijvoorbeeld C-junioren spreken we dus straks van O15. Nou was dit altijd al de leeftijdsgrens, dus in principe verandert alleen de naamgeving.

J staat voor jeugdcompetitie

Nieuw is ook de toevoeging van een J in de aanduidingen voor de jeugd. Niet de J van jongens, maar de J van jeugd. Jeugdklassen waarin zowel jongens als meiden gezamenlijk in één team of als teams tegen elkaar kunnen uitkomen. Naast deze gemengde jeugdcompetities komt er, net als nu, bij een aantal leeftijdsgroepen ook een specifieke meidencompetitie, die wordt aangeduid met een M in plaats van een J.

Opgave van teams

De opgave van teams gaat op dezelfde manier als de jaren hiervoor, alleen heet het B1 elftal straks het O17-1 elftal en het D4 team het O13-4 team. Ook de indeling gaat niet anders zijn dan in voorgaande jaren.

Waarom veranderen de aanduidingen

Als er verder niets wijzigt, waarom dan toch deze nieuwe aanduidingen? Omdat deze aanduidingen nodig zijn om verbeteringen in de toekomst mogelijk te maken. Kijken we naar de kwaliteit van het voetbal, dan geeft deze aanpassing ons de mogelijkheid om bijvoorbeeld geboortejaarcompetities aan te bieden (O14, O12, etc.). In enkele districten is hier nu al sprake van, maar vanaf het seizoen 2017/’18 gaan we het in heel Nederland op deze wijze organiseren. Geboortejaarcompetities betekent dat jeugdspelers straks tegen leeftijdsgenoten kunnen spelen, die in hetzelfde jaar zijn geboren. Om te ontzorgen wordt er ook naar gekeken of deze wijziging de kans biedt de administratieve rompslomp rond de leeftijdsdispensaties drastisch te verminderen. Al met al betekent dit straks een belangrijke innovatie op het huidige voetbalaanbod. Nadere informatie daarover volgt in het najaar van 2016.

In onderstaande tabel zijn de nieuwe aanduidingen, de oude aanduidingen en de geboortejaren nog eens overzichtelijk naast elkaar gezet. De peildatum is 31 december van enig jaar.

https://intranet.knvb.nl/sites/default/files/styles/840_h_full/public/Aanduidingen_0.JPG?itok=8B3vZdLf