Vorden, 18 november 2018 – Heel even leek het erop dat met de plannen van een MFA rondom het nieuw te bouwen Voorgezet Onderwijs Schoolgebouw, er een kans zou ontstaan om in samenwerking met de Gemeente Bronckhorst het probleem van een tekort aan speelvelden op te lossen. Totdat in oktober jl. de gemeenteraad alsnog besloot om het gehele plan bij te stellen en de betreffende ‘optie 3’ aan te passen door alleen een school-en-sporthal met 1 sportveld te opteren. Geen MFA dus met een geheel sportpark, geen verhuizing van onze vereniging naar de kom van het dorp, maar dus ook geen oplossing van ons veldentekort! De vereniging blijft echter door gaan om in samenwerking met de gemeente te bekijken of het veldentekort opgelost kan worden. De werkgroep ‘VVTT’ (Vorden-Velden-Training-Tekort) zal volgende week tijdens de ledenvergadering een presentatie geven en het bestuur en de ledenvergadering informeren over oplossingsrichtingen. Wij vragen dan ook of alle spelende en niet-spelende seniorenleden (18+ dus ook JO19 spelers) volgende week aanwezig willen zijn en tevens vragen wij ook de ouders van onze jeugdleden om volgende week de informatie en discussie over het veldentekort bij te wonen.

Al bijna 10 jaar is het bekend dat wij gezien ons ledenaantal te weinig velden hebben. Zo is er in 2009 een onderzoek gedaan in het kader van het project ‘Harmonisering’ waarbij destijds duidelijk werd dat v.v. Vorden met 420 leden een veldtekort had van 1,2 veld. In 2013, in het kader van de privatisering,  heeft v.v. Vorden nog alle zeilen bij gezet om bij de overname van de velden direct het tekort op te lossen, want met inmiddels 450 leden was er 1,4 veld tekort. De gemeente Bronckhorst gaf echter aan dat door de krimp en de lagere geboortecijfers v.v. Vorden in 2020 een ledenaantal van 340 zou hebben en daarmee volstond de huidige 3 velden met een oefenhoek uitstekend.
‘Wij zijn nu vijf jaar verder en ons ledenaantal is zelfs opgelopen tot bijna 550 door o.a. de groei bij de meiden, het G-voetbal en de seniorenleden die langer blijven voetballen. Een prachtige ontwikkeling, wat wij als bestuur ook voorspeld hebben en zeer content mee zijn, die echter het tekort aan velden, het moeten trainen op wedstrijdvelden en het daarom regelmatig af moeten lassen van trainingen nog nadrukkelijker in de spotlights heeft gezet. Als wij nu de rekentool van de KNVB en het NOC-NSF er op los laten, dan komen wij tot een advies van 2 trainingsvelden en 3 wedstrijdvelden,  aldus voorzitter Marc van der Linden.
‘Ondanks onze aanpassingen (licht op veld 2, trainingsschema op wedstrijdvelden en ballenvangers over dwars), onze flexibiliteit in de organisatie en de bereidheid van trainers en spelers om mee te denken en om ons schema te volgen, blijven we toch de gevolgen van een veldentekort iedere week merken en lopen wij regelmatig tegen het probleem aan (en ergernis) dat er niet getraind kan worden.
Wij zitten als bestuur onderhand met de handen in het haar en hebben na jarenlang overleg met de gemeente Bronckhorst nog steeds geen oplossing. Wij willen dan ook via de ledenvergadering namens v.v. Vorden een oproep doen aan de gemeenteraad om sport in het algemeen en voetbal bij v.v. Vorden in het bijzonder meer prioriteit te geven.’
‘Vandaar dat wij als bestuur dan ook zeer content zijn met de vorderingen van de werkgroep ‘VVTT’, want zij hebben het voor elkaar gekregen om in deze roerige tijden met veel ontwikkelingen toch onze ledenvergadering volgende week zeer uitgebreid te kunnen informeren over de oplossingsmogelijkheden rondom ons veldentekort en het niet altijd kunnen trainen van onze elftallen. Er zal in het eerste kwartaal van 2019 nog een extra informatiebijeenkomst volgen, maar komende woensdag zal het officieel haar opdracht afronden en de ledenvergadering en het bestuur informeren.
Tevens blijven wij bij diverse ontwikkelingen en opties binnen de gemeente ‘kort op de bal’, want zo zit Kees Jansen namens het bestuur en de vereniging in de tandemgroep voor het project ‘VO-Vorden’ om te kijken of er mogelijkheden zijn rondom het aan te leggen sportveld bij optie 3 van de nieuwe school.  Is onder leiding van bestuurslid Rien Wabeke een groep bezig met de mogelijkheid om samen met ‘Achterhoek in Beweging’ te bekijken of er mogelijkheden zijn om een zogenaamde ‘open club’ te realiseren en is tenslotte Wim Enzerink vertegenwoordigd in een werkgroep van de Gemeente Bronckhorst om de privatisering van 2013 te evalueren.’
Wij willen dan ook graag dat onze leden gezamenlijk over dit probleem na denken, mee discussiëren en kritisch de informatie van onze werkgroep ontvangen.
‘Want wij hebben gezamenlijk een probleem en dit dienen wij ook gezamenlijk op te pakken en samen met de Gemeente Bronckhorst gezamenlijk op te lossen’, aldus voorzitter Marc van der Linden namens het bestuur van v.v. Vorden:
Kom daarom volgende week woensdag 21 november op de Algemene Ledenvergadering om 20.00 uur in onze kantine!