Vorden, 15 augustus 2018 – In het beleidsplan staat het expliciet vermeld en ook tijdens de ledenvergadering kwam het nog weer aan de orde:  verbetering van veiligheid en gezondheid binnen de club, op het sportpark en bij de vereniging. In de afgelopen maand hebben wij enkele verbeteringen door gevoerd waarbij vooral de aanschaf van een eigen AED een belangrijke stap is. Hadden wij tot nu toe in samenwerking met het Zwembad een AED, vanaf afgelopen weekend hangt er AED permanent in de hal van de kantine. Ook op het gebied van EHBO en kleine materialen worden er zaken verbeterd en zijn wij met deze ingrepen klaar voor het seizoen. In de persoon van Edith Garritsen-Harmsen hebben wij een vrijwilligster bereid gevonden om de coördinatie rondom veiligheid en gezondheid op zich te nemen. Klik op ‘lees verder’ voor meerdere informatie.

AED en EHBO bij v.v. Vorden

Eindelijk is het zover, als club hebben wij een eigen AED apparaat en deze hangt inmiddels al mooi op een centrale plek in de hal van de kantine. Ook zijn de EHBO-materialen voor een ieder die onze vereniging bezoekt binnen handbereik en deze liggen in handzame en eenvoudige opbergsystemen in de bestuurskamer (wedstrijdsecretariaat)  en achter de bar. Binnenkort zal eveneens centraal in de hal van de kantine van het clubhuis een duidelijke kast met EHBO-materialen voor de eerste hulp binnen handbereik zijn.

Vanuit de vereniging willen we veiligheid en gezondheid blijven stimuleren en bieden daarom alle vrijwilligers en/of leden een cursus met betrekking Reanimatie, gebruik AED en eerste hulp (EBHO – basis) aan. De kosten (40,00 per persoon, inclusies eerste hulp bij sportblessures) zullen we als vereniging op ons nemen daar we het in algemeen belang vinden dat we meer mensen binnen en rondom onze club deze vaardigheden willen aanleren. De AED hebben we mede gefinancierd gekregen van stichting de Werf, hartelijk dank hier nogmaals voor.

Als vereniging zijn we eveneens erg content met de komst van Edith Garritsen-Harmsen. Zij is vanuit de vereniging de contactpersoon voor gebruik EHBO materialen en AED.  Zij zal periodiek controles uitvoeren of alles op orde en is daarbij tevens aanspreekpunt zijn als er zaken missen. Binnenkort zullen leiders, vrijwilligers, kantinepersoneel, trainers, commissies of wie maar binnen de club actief is persoonlijk worden benaderd om deel te nemen. Maar een bericht per mail of een whats-appje naar Edith is ook erg welkom.

Geef daarbij even uw naam, e-mail en 06-nr door en de rol binnen de club aan en zij neemt contact met u. Mailadres: edithgarritsen@hetnel.nl of appje naar 06-10551125

Dus geef u op, want u wilt toch ook geholpen worden als u in ‘nood’ verkeerd……………