logo vorden appWoensdag 3 december – De v.v.Vorden wil  investeren in een cultuur waar veiligheid en sportiviteit centraal staan en heeft daarom contact gezocht met de KNVB met de vraag om onze club hierbij te ondersteunen.

 

 

In de maand november zijn er op ons sportcomplex 2 bijeenkomsten geweest over de thema’s Veilig Sportklimaat en Positief Coachen. Onder leiding van Robert Steenbeke, die namens de KNVB onze vereniging hierbij begeleid, hebben  een vijftiental jeugdleiders van  de mogelijkheid gebruik gemaakt om hun kennis over deze onderwerpen te vergroten en om ervaringen met elkaar te delen.

Via interactieve opdrachten werden tal van zaken besproken en werden er tips gegeven hoe je als trainer/coach of leider  je invloed kunt gebruiken om een  belangrijke bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van een veilig en sportief klimaat voor-tijdens- en na een training of na een voetbalwedstrijd.

Het gedrag van spelers, ouders, tegenstanders is voor een leider van een jeugdelftal niet altijd even makkelijk, zeker niet als de bal rolt, dat bleek ook tijdens deze workshop.  Hoe ga je om met emoties van spelers en van jezelf, met emoties van betrokken “prestatieouders” die het altijd beter weten, met spelers die reserve staan, met de leider van de opponent, de grensrechter en de scheidsrechter en hoe ga je om met verlies.

Een leider of coach heeft een voorbeeldfunctie en hier lag dan ook het accent op. Hoe blijf je positief als iets niet lukt bij een speler ,of een team  en hoe versterk je het vertrouwen van  een jeugdige voetballer?

Op 27 november werden de praktijkopdrachten van de eerste bijeenkomst  plenair besproken. Hier was door de cursisten veel tijd en aandacht aan besteed. Daarna werd het gedrag naar de scheidsrechter toe het onderwerp van gesprek. Maak vooraf met je spelers afspraken hoe te reageren op de scheids: geen discussie en accepteren, was een oplossing zo werd duidelijk.

Bij de evaluatie bleek dat de avonden zinvol waren geweest. Deelnemers gaven aan dat het goed is om ervaringen te delen en  dat ze zich meer bewust zijn geworden van hun belangrijke  rol in het stimuleren en creëren van een  veilig en sportief klimaat.

In de toekomst wil onze club verder met deze thema-avonden. Hoe? Dat wordt door de jeugdcommissie en het bestuur verder ontwikkeld, met als doel  de cultuur van veiligheid en positief gedrag  te borgen binnen onze vereniging. Ook Robert Steenbeke en meerdere deelnemers  gaven aan hiervoor beschikbaar te zijn.