Vorden, 16 maart 2017 –  Namens het bestuur wil ik u hierbij via onderstaande nieuwsbrief op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen, nieuwsfeiten en belangrijke onderwerpen binnen onze club. Lees onderstaande nieuwsbrief aandachtig door en laat u op de hoogte brengen van wat er op dit moment allemaal speelt binnen onze club. Bedankt alvast voor de aandacht en natuurlijk heel veel succes en plezier in de komende twee competitiemaanden!

 

Start 2e helft van de competitie en lopende zaken bestuur v.v. Vorden

Wij hebben allemaal te maken gehad met een lange winterstop, waarbij zowel door de sneeuw en het ijs als door de hevige regenval er wekenlang niet of nauwelijks gevoetbald en zelfs niet getraind kon worden. Wij hebben met elkaar in deze periode door de nodige inventiviteit en creativiteit noodoplossingen gevonden en tevens hebben wij als bestuur en jeugdcommissie ervoor gezorgd dat in ieder geval voor de jongste jeugd de woensdagmiddagtraining in de zaal gehouden kon worden. Al met al blijft het een pittige periode voor een club met enkel grasvelden, maar ik kan gerust zeggen dat wij als voetbalvereniging toch klaar zijn voor de start van de 2e helft van het seizoen. De komende 11 weken barst het voetbalgeweld in alle hevigheid los en zal de ‘voetbalorganisatie’ op volle toeren draaien en zullen wij ervoor zorgen dat er iedere week 51 trainingen gegeven kunnen worden en ieder weekend gemiddeld zo’n 17 á 18 thuiswedstrijden goed en prettig gaan verlopen

Amateurtak KNVB daadkrachtig en vernieuwend

In relatief korte tijd zijn er enkele belangrijke beslissingen genomen door de amateurafdeling van de KNVB, die vanaf volgend seizoen al gevolgen heeft voor ons als v.v. Vorden. Zo is er eindelijk, na lang aandringen van de clubs zelf en veelvuldig overleg met uiteindelijk 900 clubs, een lang gekoesterde wens van vele voetballiefhebbers en – volgers in vervulling gegaan door het seizoen later te starten en ook later te eindigen. Om ervoor te zorgen dat juist in de ‘mooiste’ maanden van het jaar lekker te kunnen voetballen start de competitie nu op 23 september en eindigt deze op 27 mei. De eerste twee weken van juni worden ingepland voor de na-competitie.

Zoals op onze website al veelvuldig is vermeld zal met ingang van het nieuwe seizoen de wedstrijdvorm bij het huidige JO9 (F-pupillen) gaan veranderen in ‘zes tegen zes’ op een kleiner veld, met speciale kleine doeltjes en zonder scheidsrechter maar met een spelleider. Het seizoen erop zal ook voor de JO11 en de JO13 de spelvormen gaan veranderen en zullen zij respectievelijk 7 tegen 7 en 9 tegen 9 gaan voetballen op speciaal afgemeten velden. Onze jeugdcommissie met de betreffende coördinatoren zijn reeds druk bezig met de voorbereidingen om onze jeugdtrainers, coaches en spelers zo goed mogelijk voor te bereiden op deze veranderingen. Wij hebben als bestuur besloten om 6 speciale (kleine) doeltjes aan te schaffen, speciaal voor de wedstrijden van de JO9 maar die tevens gebruikt kunnen worden voor de trainingen.

Samenwerking Socïi en sv Ratti

Om te zorgen dat de juniorenvoetballers uit Wichmond/Vierakker destijds konden blijven voetballen, ondanks dat er geen elftal per leeftijdsgroep op de been gebracht kon worden, hebben Socïi en v.v. Vorden elkaar drie jaar geleden al gevonden om te kijken of er mogelijkheden waren om bij de juniorenafdeling samen te gaan werken. Vanuit deze juniorenoplossing, die dit seizoen dus al voor het 3e jaar wordt gehanteerd, en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van krimp en dalende geboortecijfers is de wens van beide besturen samen met sv Ratti om structureel te komen tot een innige en eventueel definitieve samenwerking . Vandaar is er een projectgroep in het leven geroepen met een onafhankelijke voorzitter en zijn er drie werkgroepen (inkoop, voetbal en stip aan de horizon) op dit moment druk bezig om te komen tot samenvattend plan dat door de drie voorzitters van Ratti, Socïi en v.v. Vorden aan het einde van dit jaar in ontvangst zal worden genomen. Parallel aan de uitvoering van dit project zal er op voetbaltechnisch gebied door gegaan worden met de samenwerking bij de damesteams en juniorenteams. In de komende twee maand zal bekeken worden of ook Ratti met de A-junioren volgend seizoen zal gaan samenwerken, waarbij voor alle drie verenigingen constant het uitgangspunt is om te zorgen dat iedere jongen of meisje uit de (oude gemeente) Vorden moet kunnen voetballen in haar directe omgeving.

Onderhoud in eigen beheer

Het beleid rondom het onderhoud van de velden is samen met de Stichting Sport Beheer Vorden is er sinds de privatisering in 2013 altijd op gericht geweest om in de eerste jaren zeker ook zelfwerkzaamheid te verrichten, maar dit gepaard te laten gaan met een professionele begeleiding . Wij hebben vanaf 2013 met de firma Grasmeesters in de persoon van Arno Harmsen hier een uitstekende partij mee gevonden en hij heeft ons in de afgelopen drie jaar van de nodige kennis en kunde voorzien en ook overgedragen. Zo langzamerhand kunnen wij nu ook intern steeds meer onderhoud zelf uitvoeren en zal in overleg en zoals afgesproken de inzet van Arno uit gefaseerd worden. Naar aanleiding van deze keuze en het feit dat wij nu in de fase zitten waarbij er dus nog meer onderhoud zelf gedaan dient en kan worden, hebben wij besloten om over te gaan op de aanschaf van een tractor die speciaal geschikt is voor het onderhoud van sportvelden. Hierdoor kunnen wij een aantal keren per seizoen het zogenaamde ‘slitten’ (snijden van de graszoden) zelf uitvoeren en ook het slepen van de velden hoeven wij nu niet meer uit te besteden. Het past in ons plaatje dat wij voor ogen hadden om steeds meer zelf uit te voeren, maar wel met de benodigde kennis en kunde, en vandaaruit zijn wij dan ook zeer blij en tevreden met de nieuwe veldploeg (6 man) die op dinsdagmorgen de velden onderhouden en beheren en Jan Wentink die op vrijdag de velden speelklaar maakt.

Sponsoring

De sponsorcommissie is bezig met het voorbereiden van een speciale sponsoravond op woensdag 12 april om 20.00 uur in kantine de Ark op ons eigen Sportpark ‘t Grote Veld, waarover binnenkort meer over bekend wordt gemaakt, maar wij kunnen nu alvast verklappen dat het een zeer interessante avond zal worden. Wij zijn verder ook zeer content met het nog steeds uitbreiden van het aantal sponsors variërend van bord- shirt- als mediasponsoren. Nieuwe sponsoren worden regelmatig via onze website kenbaar gemaakt en ook via het Contact proberen wij zoveel mogelijk informatie te verstrekken rondom nieuwe sponsoren.

Voetbaltechnisch

Bij de senioren is reeds bekend dat ook volgend seizoen Michel Feukkink en Dion Kruip het 1e en 2e elftal zullen gaan trainen en coachen, waarbij Dion wordt bijgestaan door Rob Oplaat, zoals het dit seizoen ook al gebeurt. Bij de jeugd en de lagere senioren zijn wij druk bezig met de gesprekken voor het volgende seizoen, waarbij in ieder geval al duidelijk is geworden dat het grootste gedeelte van de trainersgroep ook volgend seizoen werkzaam blijft bij onze jeugdafdeling. De insteek om, vanuit het jeugdplan dat in 2014 is geschreven, zoveel mogelijk met interne jeugdtrainers te werken en deze ook binnen de v.v. Vorden op te leiden en tevens te gaan werken met groepen van twee teams die tegelijk trainen onder leiding van drie trainers, zal ook volgend seizoen voortgezet worden. Wij zijn niet alleen zeer tevreden over de ontwikkeling van onze jeugdspelers en jeugdteams, maar kijken ook met volle tevredenheid naar de ontwikkeling van onze jeugdtrainers, waarbij Bram Oplaat en Sjoerd Voerman dit half jaar ook via de KNVB een trainingscursus volgen.

Scheidsrechters

Nog steeds is het aantal scheidsrechters aan de krappe kant en ondanks dat wij bij de jeugd wekelijks de wedstijden goed kunnen bezetten, en er gelukkig ook weer een aantal terug gekeerd zijn van een blessure, blijft het op zondagmorgen nog steeds erg behelpen. Vandaar hierbij nogmaals een oproep aan vooral oud-voetballers om je aan te melden om per toerbeurt lekker een potje te fluiten op de zondagmorgen bij de lagere senioren. Wij zijn zeer verheugd dat Gerrit Bijenhof een nieuwe functionaris heeft gevonden in de persoon van Rudy Eijkelkamp die de begeleiding van de jeugdige scheidsrechters op zich gaat nemen. Rudy heeft in de laatste drie jaar hier ervaring mee opgedaan door Thijs Eijkelkamp bij de KNVB-wedstrijden te begeleiden.

Vrijwilligersavond

v.v. Vorden is gegroeid tot een volwaardige club van 500 leden met 33 teams waar iedere week 50 trainingen wordt georganiseerd en 18 tot 20 thuiswedstrijden. Daarom heen zijn wij een zeer actieve verenigingen met meer dan 25 evenementen op de kalender en dat alles wordt uitgevoerd en georganiseerd door vrijwilligers. Wij zijn dan ook zeer trots en blij dat onze club op deze manier een belangrijke rol speelt in de gemeenschap Vorden en op sportief gebied een plek kan bieden aan wekelijks wel 1.250 tot 1.500 mensen die kunnen genieten van de voetbalsport. Om jullie allemaal als vrijwilliger te bedanken voor de inzet en energie en tijd die jullie in de club steken om de vereniging draaiende te houden, organiseren wij ieder jaar een vrijwilligersavond en deze keer wordt dit gehouden op zaterdag 8 april. Kom gezellig naar de avond toe samen met je partner en maak er een fraaie geel-zwarte avond van!

Namens het bestuur van de voetbalvereniging Vorden,

Marc van der Linden,

Voorzitter