Vorden , 14 maart 2017 – De voetbalvereniging Vorden is een samenwerking gestart met Curitas, een professionele textielinzameling met een hoog serviceniveau voor gemeenten retailbedrijven, verenigingen en scholen zodat zo min mogelijk textiel in het restafvalcircuit terecht komt. Een gedeelte van de opbrengst komt rechtstreeks in de clubkas terecht en tevens is het zo Curitas een aantal maatschappelijke doelen ondersteunt waaronder PAX Kinderhulp. Met een groot inzamelcentrum in Ede geeft Curitas eveneens de gelegenheid om middels de participatiewet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid te geven om een baan te krijgen.

v.v. Vorden en de kledingcontainer

De samenwerking met Curitas wordt vorm gegeven door het plaatsen van een kleding inzamelingscontainer die vooraan bij poort van het Sportpark is geplaatst. In deze container kan iedereen (dus ook niet direct betrokkenen van v.v. Vorden) de textielstukken in een afgesloten plastic zak deponeren en iedere twee weken zal de container geleegd worden. Het ingezamelde textiel zal in een speciaal sorteringscentrum in Ede gewogen, behandeld en verwerkt worden (zie website). Van iedere kg ingezamelde kleding zal een bepaald bedrag direct in de clubkas van v.v. Vorden terecht komen.

Wij zullen wat betreft de gevonden voorwerpen (textiel) vanaf dit seizoen de volgende afspraak hanteren : Gevonden voorwerpen worden altijd in de hal van de kantine verzameld, waar de eigenaar het altijd op kan halen. Na een half jaar zal de doos met textiel worden geledigd in de container van Curitas. Dit zal dus gebeuren in de maand december en in de maand mei, nadat op de website nog één keer wordt aangekondigd dat deze inzameling gepland wordt.

Over Curitas

Curitas verzorgt professionele textielinzameling met een hoog serviceniveau voor gemeenten. Naast gemeenten werken we samen met retail bedrijven, scholen, verenigingen en andere organisaties zodat zo min mogelijk textiel in het restafval belandt. We bieden keuze uit verschillende inzamelmethoden en –middelen waardoor iedere klant een op maat gemaakte inzamelstructuur heeft. Als onderdeel van Boer Groep beschikken wij over een breed netwerk aan textielrecycling organisaties met specifieke kennis. Het door Curitas ingezamelde textiel wordt bij één van de drie TÜV gecertificeerde sorteerbedrijven van Boer Groep in Nederland gesorteerd waardoor we duurzame verwerking van het textiel kunnen garanderen. Al jaren zijn we de trotse hoofdsponsor van Stichting Pax Kinderhulp, een stichting die voornamelijk Oost-Europese kinderen die onder moeilijke omstandigheden leven helpt. Pax geeft hen de kans weer even kind te zijn door hen een aantal weken vakantie te bieden bij gastgezinnen in Nederland.

Over v.v. Vorden

Voetbalvereniging Vorden is een sociale, ambitieuze en actieve achterhoekse dorpsclub met 505 leden, waarvan 275 spelende jeugdleden en 135 spelende seniorenleden. De vereniging wil graag voor alle voetballiefhebbers de gelegenheid bieden om de voetbalsport te beoefenen en heeft dan ook naast de 13 pupillenteams, 8 juniorenelftallen en vijf seniorenteams ook 3 junioren meidenteams, 1 meiden pupillenteam en twee 35+ en een 45+ team. Met eigen opgeleide jeugdtrainers wil het naast de B-categorie (recreatieve teams) met de 1e teams op zijn minst 1e klas spelen met een eigen voetbal- en trainingsstijl waarbij balbeheersing, technische vaardigheid, wedstrijdmentaliteit en initiatief nemen de sleutelwoorden zijn. Het 1e elftal speelt op dit moment in de 2e klasse zondag en met uitsluitend eigen opgeleide spelers wil v.v. Vorden graag in het linker rijtje spelen. Naast het actieve voetballen wil de club zich ook maatschappelijk inzetten en een rol spelen in de gemeenschap Vorden, dat zich onder andere uit in deelname van de afvalverzamelingsdag, het organiseren van de avondvierdaagse, het hebben van een agenda met 23 evenementen per jaar en een afsluiting van het seizoen in de vorm van een groot feest.