uit de oude doos

Vorden 3 mei 2016 – In de serie ‘Uit de oude doos’ gaan wij terug naar de begin jaren van onze club. De voetbalvereniging Vorden is opgericht in 1929 en de eerste 15 seizoenen heeft het gespeeld aan de Waarleweg, recht tegenover het huidige pannekoekenhuis, toen Café ‘t Zwaantje aan de Hengeloseweg. Het ‘sportpark’ bestond destijds uit één veld waar van september t/m april op werd gevoetbald en in de zomermaanden atletiek werd bedreven. In april 1945 werd het dorp bevrijd door de Canadezen en het veld werd tijdens de paasdagen in dat jaar compleet verwoest door de bevrijders die in de omgeving van het kasteel Vorden grootschalige legerkampen op moesten zetten. In 1946 werd toen het huidige Sportpark aan de oude zutphenseweg betrokken, maar in deze serie dus nog wat meer informatie over de begin jaren aan de Waarleweg.

In de jaren voordat v.v. Vorden in 1929 is begonnen met competitievoetbal, hebben ook Hercules en Blauw Wit beide al eens wedstrijden georganiseerd. Deze werden gehouden o.a. in het vordense bos nabij het Kasteel Vorden en op de oude zutphenseweg achter de woning van te Velthuis, maar in beide gevallen was er geen sprake van een permanent voetbalveld, maar moest een stuk weiland in de gauwigheid worden voorzien van twee doelen en een aantal lijnen. In 1929 werd de huidige v.v. Vorden opgericht en direct was het toenmalige bestuur er over eens dat er sprake moest zijn van een heus voetbalveld en dat ook als zodanig permanent aanwezig diende te zijn. Het lukte het oprichtingsbestuur om een stuk weiland te pachten van boer Wesselink en in de zomermaanden van 1929 werd hier het veld uitgezet. Er kwam een heuse omheining om het veld te staan en er werd een houten keet als entreegebouw neer gezet.

Een duidelijke foto waar het veld zich nou precies bevond is nooit gemaakt en dus konden wij ons alleen maar in onze gedachten een beeld vormen waar en hoe het veld er ongeveer uit heeft moeten zien. Via een oud inwoner van Vorden, Roland Bosch, kwamen wij enkele maanden geleden echter in het bezit van een plattegrond van Vorden die tijdens de WOII in 1944 door een verkenningsvliegtuig van de geallieerden is gemaakt. Op deze plattegrond zijn de huidige contouren van het dorp Vorden duidelijk te herkennen, maar het is ook duidelijk dat er in de laatste 70 jaren veel is veranderd, waaronder de aanleg van de wijken Plan Zuid, De Boonk en Tranendal en in een later stadium Het Hoetinkhof en Brinkerhof. Toch kwamen wij met deze foto wel in het bezig van een  bewijs waar het 1e veld van v.v. Vorden heeft gelegen, want op deze foto zijn duidelijk de contouren zichtbaar aan de Waarleweg.

Het veld was net buiten het dorp en op onderstaande foto is te zien waar het zich precies bevond. Er was in die jaren nog geen ‘Rondweg’ en ook ‘De Horsterkamp’ was nog niet aangelegd. Om naar het voetbalveld te fietsen moest je vanuit het dorp de Raadhuisstraat door, daarna de Nieuwstad op en deze liep in 1929 nog gewoon door in de huidige Hengelose weg. De brug over de Veengoot was destijds op het punt waar nu de Nieuwstad over gaat naar de Horsterkamp en van daaruit ging je de huidige Hengeloseweg op. Daarna moest je direct links de Waarleweg op (bij onze huidige jeugdwedstrijdsecretaris, Gerben Smid) en bij de 2e zandweg aan de rechterkant (Veldslagweg) lag het voetbalveld.

Vorden 1944 - Waarleweg v.v. Vorden

Vorden 2016 - Waarleweg

Van een kleedkamer of laat staan kantine was in die beginjaren aan de Waarleweg nog geen sprake. Omkleden deden de spelers thuis en de tegenstander kon bij Café Pardijs (huidige kapsalon Heersink) zich voorzien van voetbalkleding. Wel was er dus een heuse omheining en aan de kant van de Waarleweg was er zelfs een constructie gebouwd waarmee via jutedoek een afscheiding werd opgehangen waardoor o.a. de toeschouwers niet gratis het spel konden bekijken. Hieronder is één van de weinige foto’s te zien die in de jaren ’30 is genomen op het veld aan de waarleweg. Op de achtergrond is de afrastering duidelijk zichtbaar en helemaal links zie je het doek dat is opgehangen om de mensen op de waarleweg (achterste rij bomen) dus het zicht te beletten. Het doel dat hier in beeld staat, is dus het doel aan de Veldslagweg en de niet zichtbare rechter lange zijde van het veld begon dus met een houten keet en was eveneens voorzien van een omheining.  waarleweg voetbalveldVorden beleefde ondanks de financiële zware jaren ’30 een mooie tijd aan de Waarleweg, maar toen in 1940 de oorlog uitbrak was het gedaan met het verenigingsleven. In 1943-1944 werd er nog een noodcompetitie uit gezet, maar in 1944-1945 was er zelfs geen sprake meer van officiële wedstrijden. Toen op 1 april 1945 Vorden werd bevrijd lag het veld van v.v. Vorden in het episch centrum van een in allerijl opgezet tentenkamp van de geallieerden die hier drie dagen lang moesten verblijven. Toen zij eindelijk verder konden richting Zutphen en Deventer was er van het veld niets meer over en was ook het entreehok en de omheining volledig vernield. Na een jaar op een noodterrein bij ‘t Garmel te hebben gespeeld, werd in augustus 1946 het huidige Sportpark aan de oude Zutphenseweg betrokken. Met de start van dit nieuwe hoofdstuk in de geschiedenis van v.v. Vorden kwam tevens een einde aan het veld aan de Waarleweg.