vorden f5

Vorden 21 juli 2015 – De voorbereiding op het nieuwe seizoen begint voor de selectie van v.v. Vorden (1e, 2e en 3e) al op zondag 2 augustus. Daarna stromen ook de overige teams binnen twee weken in en tenslotte zullen ook de allerkleinsten bij de E – en de F-teams eind augustus hun eerste training hebben. Ook dit jaar valt de voorbereiding van het seizoen samen met de vakantie, maar er zal gewoon getraind worden met de aanwezige voetballers en voetbalsters.

Selectie                                               : Selectie (50 spelers van 1,2,3) starten op zondag 2 augustus

Lagere senioren (4 en 6)                : 1e training op donderdag 6 augustus

Vorden 5                                            : 1e training op Dinsdag 11 augustus

A1/B1/C1/D1                                     : 1e training op maandag 10 augustus

Overige Junioren+Pup.                  : Starten met trainen in de week van maandag 17 augustus

E+F+Mini F                                      : Eerste woensdagmiddagtraining op 26 augustus

Teamtrainingen E+F                      : Starten met trainen in de week van maandag 31 augustus

De spelers worden door de trainers uitgenodigd voor de eerste trainingen. De Jeugdcoördinatoren van de TJC stellen voor aan de trainers om zo snel mogelijk in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een info-avond te organiseren voor het gehele elftal inclusief ouders.

Of er vanaf 2 augustus al getraind kan worden op de velden van ons Sportpark ‘t Grote Veld, zal afhangen aan de keuring die gedaan zal worden door Johan Verstege. Hij zal tijdig de betrokken trainers informeren en mocht het nodig zijn dan zal er naar een alternatieve locatie gezocht worden.

Deze week zal het trainingsschema (welk elftal traint wanneer op welk veld en op welke tijd) ook bekend worden gemaakt op de website.

Bij deze nogmaals de lijst met trainers per elftal voor de gehele vereniging:

Indeling trainers 2015-2016