wim kuijpercommissie

Vorden 24 augustus 2015 – Gisterenmiddag werd vlak voor de finale de huidige toernooicommissie door zowel ‘de vrienden van’ als door het bestuur van v.v. Vorden in het zonnetje gezet. Hans Wullink, Ard Kettelerij en Marcel Boekholt kregen een fraaie herinnering en bossen bloemen en tijdens de woordjes van Herman Vrielink (voorzitter ‘vrienden van’) en William van der Veen (voorzitter v.v. Vorden) werden ook de overige commissieleden door de jaren heen bedankt. Voor twee leden van v.v. Vorden was er extra aandacht, want Ernst te Velthuis werd benoemd als lid van verdienste en Jan Borgonjen kreeg de titel erelid.

Bij het afscheid van het Wim Kuijpertoernooi, dat na 25 edities tot een einde is gekomen, werd zeer terecht natuurlijk even stil gestaan bij al het werk, alle energie en tijd en vooral de bevlogenheid die de commissieleden in al die jaren hebben verricht en getoond. Dit afscheid was tevens voor het bestuur de gelegenheid om twee leden van v.v. Vorden dus extra in het zonnetje te zetten voor al het werk dat zij voor de voetbalvereniging Vorden hebben verricht.

Ernst te Velthuis

Ernst is al 55 jaar lid van onze voetbalclub en heeft na zijn jeugdperiode maar liefst 16 jaar in het 1e elftal gevoetbald. Ernst is één van de vijf spelers die alle drie kampioenschappen heeft mee gemaakt in 1974, 1975 en 1977. Hij stond bekend als een zeer goede verdediger, een ijzervreter, conditioneel sterk en een erg goede kopper. Na een aantal jaren in de lagere senioren te hebben gevoetbald heeft hij zich gestort op een andere hobby en dat is het hardlopen. Vele marathons heeft hij achter zijn naam staan en ook hierin heeft hij zich altijd voor 100% ingezet. Hij kwam door de Wim Kuijpercommissie weer in een actieve rol binnen de vereniging en werd penningmeester van het toernooi. De kenmerken loyaal, betrouwbaar, precies en enorm betrokken komen telkens terug als er gevraagd wordt naar de eigenschappen van Ernst. Zo was hij als penningmeester niet alleen betrokken bij het opmaken van de kas, de begroting, de facturatie, de boekhouding en het sluitend maken van de balans en verlies&winst, maar voelde hij zich ook verantwoordelijk en betrokken bij het voldoende baten binnen krijgen voor het toernooi. Hij heeft zich altijd ingezet bij het zoeken van sponsoren, adverteerders en ‘vrienden van’ om zodoende ervoor te zorgen dat het toernooi op zijn minst ‘break-even’ draaide en het liefst nog met een ‘plus’.

Ernst is 12 jaar geleden ook begonnen als jeugdtrainer op de woensdagmiddag. Tussen 13.30 en 17.00 uur worden al vele jaren op woensdagmiddag alle pupillen tussen de 5 en 10 jaar getraind door vijf á zes trainers onder leiding van Peter Jansen. Ernst doet dit samen met o.a. Henk Steintjes, Derk Besselink en Henk Hengeveld en heeft dus zodoende ook al die jaren op het Wim Kuijpertoernooi spelers van Vorden in actie gezien die hij allemaal zelf heeft getraind op woensdagmiddag.  Voor al deze inzet, voor de vele vele uren en voor de enorme betrokkenheid heeft het bestuur namens de leden van de v.v. Vorden besloten om Ernst te benoemen tot Lid van Verdienste.

lid van verdienste ernst te velthuis

Jan Borgonjen

Jan is geboren en opgegroeid in Wichmond en heeft daar in zijn jeugdjaren bij Socïi gevoetbald. Als keeper heeft hij een aantal jaren in het 1e elftal gespeeld, maar na zijn trouwen, toen hij met Cilia in Vorden kwam wonen, werden de keepershandschoenen in de wilgen gehangen. Rond de jaren ’90 kwam hij met de v.v. Vorden in aanraking via zijn beide zoons Rob en Mark en al gauw werd hij gevraagd voor de meer organisatorische functies. Zo is hij in 1994 gestart met het Wim Kuijpertoernooi en een aantal jaren later, toen het teveel werd om in je eentje te organiseren, werd het een volwaardige commissie. Jan is jarenlang voorzitter geweest van deze commissie en toen hij even een jaar was gestopt kwam hij gelukkig toch weer terug en heeft daarna altijd zitting gehad in de toernooileiding en is daardoor uitgegroeid tot het boegbeeld van het toernooi oftewel ‘Mister Kuijpertoernooi’ zoals ook Herman Vrielink memoreerde in zijn speech namens ‘de vrienden van’.

Maar Jan heeft zich ook op allerlei andere functies verdienstelijk gemaakt voor de voetbalvereniging. Zo is hij een aantal jaren jeugdvoorzitter geweest en heeft hij eveneens in al die jaren in het bestuur gezeten. Hij heeft als voorzitter van de jubileumcommissie met een aantal commissieleden een grandioos 75-jarig jubileum in elkaar gezet en na twee jaar voorbereiding in augustus 2004 op een prachtige wijze met de gehele vereniging met elkaar gevierd. En hij heeft als ‘toernooiman’ naast het Wim Kuijpertoernooi ook nog enkele jaren het Danone-jeugdtoernooi georganiseerd, waarvan twee edities zelfs op ons eigen Sportpark werden gehouden. Naast het vele werk dat hij heeft verricht op het gebied van sponsoring en marketing, hij heeft in al die jaren het toernooi echt op de voetbalkaart gezet, is hij ook zeer actief geweest met een innovatief idee van hem, nl. het maatschappelijke thema. De politie, Ronald McDonald, War Child maar ook de lokale CycleTeamVorden heeft hij voor het toernooi aan zich weten te verbinden. Samenwerken, verbinden van diverse partijen, leiderschap en organiseren zijn de belangrijkste kenmerken van Jan en daarvoor is de voetbalvereniging Vorden hem veel dank verschuldigd.

Ging het dan altijd goed en waren er nooit conflicten. Nee, natuurlijk niet want waar meerdere belangen zijn botsen zij ook wel eens. En wellicht is de werkwijze en rol die Jan in al die jaren heeft uitgevoerd bij de voetbalvereniging wel het beste te typeren als ‘het centrale verdedigingsduo’ in een voetbalelftal. Veelal was Jan de libero, de laatste man, de organisator achterin. Hij stuurde de achterhoede of zelfs het gehele team aan, had uitstraling, bravoure en persoonlijkheid en fungeerde als een echte aanvoerder van het elftal. Heel af en toe vond hij echter dat het nodig was om even in te grijpen, als hij bijvoorbeeld merkte dat de belangen van het toernooi in het geding kwamen. Dan veranderde hij in het belang van het elftal in een voorstopper die er ‘even in moest kletsen’. Natuurlijk pakte hij ook wel eens gele kaart of kreeg hij een overtreding tegen, maar het mooie van Jan was dan altijd wel dat hij daarna zijn rol als laatste man, libero en aanvoerder weer met alle betrokkenheid en bevlogenheid op pakte.

Zo heeft Jan door de jaren heen (30 jaar!) zich altijd enorm ingezet voor de club en heeft hij vele, vele uren vrije tijd gestopt in zijn favoriete hobby, zijn favoriete tournooi en zijn favoriete vereniging.

Voor al het werk, inzet, PR en betrokkenheid die hij namens en voor de vereniging heeft getoond heeft het bestuur besloten om namens de leden Jan Borgonjen te benoemen tot erelid van onze vereniging.

erelid Jan Borgonjen