beleidsplan 2016-2019

Vorden 28 maart 2016 – In de afgelopen twee weken hebben alle leden een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de thema-avond ‘Sponsoring’ op dinsdagavond 29 maart om 20.00 uur in de kantine. Deze thema-avond is de derde in rij, want eerder is er al gesproken over de accommodatie en de horeca/facilitair. In de maand april staan er nog twee avonden gepland voor (jeugd)voetbal en evenementen. Ook voor deze twee thema-avonden zijn alle leden en vrijwilligers van harte uitgenodigd.

Geacht lid, vrijwilliger, sponsor of andere betrokkene,

Het bestuur is voornemens tijdens de algemene ledenvergadering in juni 2016 een nieuw beleidsplan te presenteren voor de periode 2016-2019. Om tot een goed onderbouwd beleidsplan te komen dat zo breed mogelijk binnen de club gedragen wordt, organiseert het bestuur per onderwerp speciale thema-avonden. Tijdens deze thema-avonden wordt binnen de kaders van het onderwerp met elkaar gepraat over onze gezamenlijke toekomstvisie.

Op 29 maart is het thema Sponsoring. Wilt u meedenken over hoe we in de toekomst sponsoring dienen in te vullen? Kom dan op dinsdag 29 maart 2016 om 20:00 uur naar de kantine en denk en praat mee.