2129

Vorden 6 juni 2015 – In het laatste half jaar is er hard gewerkt aan een plan van aanpak voor de komende drie jaar, om de groeiende jeugdafdeling technisch nog meer en beter te ondersteunen. De voetbalvereniging Vorden is gezegend met een grote groep jeugdtrainers uit eigen geledingen, maar om dit te continueren en zelfs uit te breiden is er een plan beschreven en een vernieuwde werkwijze gecreeërd om dit te bewerkstelligen. 

In 2008 is besloten om de jeugdcommissie op te splitsen in een TJC en een jeugdcommissie en is er een Technisch Jeugdcoördinator benoemd. In de laatste 6 jaar is de jeugdafdeling zowel in kwaliteit als kwantiteit door gegroeid en heeft vooral de keuze om met ‘eigen’ verenigingsmensen de jeugd te trainen ons geen windeieren gelegd. Maar je blijft als vereniging op het gebied van jeugdtrainers kwetsbaar en helemaal als je bedenkt dat wij in de komende jaren vooral bij de junioren nog steeds zullen groeien in het aantal elftallen. ‘Vandaar dat wij begonnen zijn om een plan van aanpak te maken en te komen tot een vernieuwde werkwijze, waarin wij de continuïteit van het aantal jeugdtrainers en de kwaliteit van de trainingen nog meer kunnen borgen’, aldus bestuurslid ‘voetbalzaken’ bij v.v. Vorden. Allereerst is zowel de bestuurssamenstelling gewijzigd van 7 naar 9 mensen en hebben wij in de persoon van Rien Wabeke een jeugdvoorzitter geworden die tevens in het bestuur zitting heeft. De jeugdcommissie heeft een gewijzigde opzet gekregen en bestaat nu uit een ‘werkgroep sociale zaken’ en een werkgroep ‘technische zaken’. De werkgroep ‘technische zaken’ zullen de voetbalbelangen behartigen van de vier leeftijdsgroepen bij de jeugd en vandaar dat er zowel een coördinator is voor de F-jeugd (Bas Vriend) , de E-jeugd (Martin Leegstra), de D-C jeugd (Dion Kruip) en de B-A jeugd (Marc Rouwen). Naast deze jeugdcoördinatoren is er ook een trainerscoördinator.

‘Deze laatste functie zal ingevuld gaan worden door Peter Jansen en hij zal volgend seizoen de trainers gaan ondersteunen en begeleiden op de maandag- en woensdagavond en tevens regelmatig op zaterdagmiddag. Want vooral in het ondersteunen en begeleiden van nieuwe en vaak jonge trainers willen wij een slag slaan de komende jaren, omdat wij er van overtuigd zijn dat dit noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat er ieder jaar ongeveer 25 tot 30 jeugdtrainers bereid blijven en vooral plezier beleven aan het trainen van een elftal’, aldus Marc van der Linden.

Het plan van aanpak is besproken en goed gekeurd door het bestuur en de Jeugdcommissie en de hierin beschreven nieuwe werkwijze zal het komende seizoen vanaf augustus 2015 al ingezet worden. Op dit moment heeft de TJC de invulling van het kader voor ongeveer 90% al helemaal rond en zal er ook al met groepen van twee elftallen getraind gaan worden met iedere groep de eigen elftaltrainer, samen met een derde ‘staigaire’ of beginnende trainer (zie plan van aanpak). In de komende weken worden de laatste puntjes op de ‘i’ gezet voor het komende seizoen en zullen wij ook via de website de indeling van de trainers bij de diverse elftallen bekend maken.

‘Een amateurclub met de grootte van Vorden’ heeft in de achterhoek anno 2015 te weinig mogelijkheden om ieder seizoen weer nieuwe jeugdtrainers aan te trekken vanuit de regio, gewoonweg omdat het aanbod ook gering is. Wij hebben daarom in 2010 er al voor gekozen om juist intern jeugdtrainers te werven en met personen als Michiel Barink, Dion Kruip, Wilbert Grotenhuys, Rene Nijenhuis, Rob Oplaat, Willem Lichtenberg, Udo Heij en Roy Eulink (en dan vergeet ik er nog wel een paar) zijn wij dan ook zeer tevreden en samen met onze vaste jeugdtrainer Peter Jansen hebben zij de laatste jaren erg veel en goed werk verricht. Maar de komende jaren zal dit gecontinueerd moeten worden en zelfs uitgebreid en met dit plan van aanpak hopen wij hier een flinke inpuls aan te geven’, aldus Marc van der Linden.

Plan van Aanpak Technisch kader Jeugdafdeling vv Vorden 2015-2018