knvb 125 jaar

Vorden 20 september 2016 – De KNVB heeft afgelopen week het volgende gecommuniceerd over het pupillenvoetbal anno 2016 : ‘In samenwerking met experts uit binnen- en buitenland, coaches, scheidsrechters, ouders en natuurlijk de kinderen zelf, heeft de KNVB het pupillenvoetbal grondig onder de loep genomen. Om onze pupillen in een optimale omgeving te laten voetballen is er vernieuwing nodig: nieuwe wedstrijdvormen’.

In de komende weken worden alle clubs geinformeerd over de nieuwe opzet die het 7 tegen 7 op halve veldjes laat verdwijnen ten faveure van het 2 tegen 2, 4 tegen 4, 6 tegen 6 en 8 tegen 8.

Afgelopen vrijdag werd voor het tweede achtereenvolgende jaar  het voorzitterscongres van de KNVB, georganiseerd, waarvoor alle voorzitters van de 2.800 voetbalverenigingen uit Nederland waren uitgenodigd. Regio-coach/manager Pascal Kamperman had deze gelegenheid aan gegrepen om vanuit de Achterhoek en de Liemers gezamelijk met de bus naar Zeist af te reizen. Niet alleen om het congres te bezoeken, maar ook de gelegenheid te creeren om met elkaar kennis&kunde te delen, ervaringen uit te wisselen en sowieso met elkaar in contact te komen of te blijven als bestuurders uit deze regio. Met 28 voorzitters werd afgelopen vrijdag van Doetinchem naar Zeist gereden in een bus van de Graafschap en bij aankomst werden zij hartelijk ontvangen door de directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee. Het belangrijkste onderwerp deze dag was de totale vernieuwing van het pupillenvoetbal met ingang van het nieuwe seizoen (2017 -2018).

‘Ik was behoorlijk verrast met het feit dat reeds volgend seizoen al deze veranderingen op ons af komen als amateurclub’, aldus Marc van der Linden. ‘De gedachtegang en de reden waarom het allemaal veranderd dient te worden, klinkt mij niet vreemd in de oren, want dat hebben wij destijds in 2006 samen met Peter Jansen, Rob Oplaat en René Nijenhuis ook al besproken. Om het spel voetbal goed te leren dien je namelijk zoveel mogelijk balcontacten en voebalsituaties te creeren en zo min mogelijk onderbrekingen. Dus kleinere veldjes, kleinere doeltjes, geen aftrap in het midden na een doelpunt, geen ingooien maar indribbelen en geen keepers en scheidsrechters. Destijds hebben wij vanuit deze gedachtengang de woensdagmiddagtraining gebasseerd en Peter heeft dit samen met zijn assistent trainers helemaal uitgezet en verbeterd tot de trainingsvorm voor 5 tot 10 jaar zoals wij dit bij v.v. Vorden nu al vele jaren kennen. In 2008 hebben wij destijds ook al het ‘4 tegen 4′ geintroduceerd waarbij 5 en 6 jarigen in kleine onderlinge partijtjes zoveel mogelijk aan de bal komen en zodoende voorbereid worden voor het 7 tegen 7 op een half veld.’

Maar dat dit nu door de KNVB voor het nieuwe seizoen ook al op zaterdag tijdens de wedstrijden wordt doorgevoerd, dat is wel verrassend te noemen en brengt ook enorme veranderingen met zich mee, aldus Marc. ‘Allereerst wordt er niet meer gesproken over leeftijdsgroepen van 2 geboortejaren, maar wordt je volgend seizoen ingedeeld als ‘O12 (onder 12), O11, O1o, O9, O8, O7, O6 en O5). Per leeftijdsgroep wordt er 2 tegen 2 gespeeld (O5 en O6), 4 tegen 4 (O7 en O8) 6 tegen 6 (O9 en O10) en 8 tegen 8 (O11 en O12). Dus pas bij de huidige 2e jaars D-pupillen (O13) kom je als speler op een groot veld te voetballen. In het pupillenvoetbal (O5 t/m O12) krijg je te maken met allemaal kleinere veldjes, waarbij pionnen voor de belijning zorgen, er kleinere doeltjes zijn, er geen scheidsrechter is, er geen sprake is van keepers en in plaats van aftrappen en ingooien wordt er ‘ingedribbeld’.

‘Voor ons als v.v. Vorden vooral in de organisatie een hele omschakeling, waarbij Rien Wabeke als jeugdvoorzitter, Gerben Smid als wedstrijdsecretaris,  de TJC met de pupillencoördinatoren Bas Vriend en Martin Leegstra en de Jeugdcommissie in het algemeen nu al aan de gang gaan om dit goed voor te bereiden. Binnenkort is er in onze regio een voorlichtingsavond bij PAX en bij VIOD, waarbij de KNVB het één en ander presenteert en daar zullen wij bij aanwezig zijn.’

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en u zult regelmatig ook via de site een update mee krijgen over de stand van zaken. Klik hieronder voor de berichtgeving vanuit de KNVB.

Berichtgeving KNVB