collectebussenMaandag 13 april – Dit jaar is er in de eerste week van april weer de collecte voor de Gehandicaptensport gehouden.

Vele vrijwilligers van de vv Vorden hebben weer hun bijdrage geleverd door een ronde te lopen. Met ruim 45 collectanten is er een bedrag van € 2544,04 opgehaald.

We willen dan ook alle collectanten hartelijk bedanken voor hun inzet en tevens de beide vrijwilligers,  Anita Pierik en Xaveria Böhmer, voor de organisatie, coördinatie en de goede afstemming met de collectanten.