Vorden, 6 februari 2018 – Afgelopen maand heeft de gemeente Bronckhorst ons uitgenodigd om te praten over de plannen die er zijn rondom het nieuw te bouwen schoolgebouw naar aanleiding van de samenwerking tussen VMBO Beeckland en VMBO Stedelijk. De gemeente heeft het plan opgevat om deze bouw, die plaats dient te vinden in de directe omgeving van het station in Vorden, te combineren met enkele maatschappelijke- en gemeenschapsfuncties en er zodoende een zogenaamde ‘MFA’ van te maken. Deze Multifunctionele Accommodatie zou dan bijvoorbeeld voorzien worden van een Sporthal, een bibliotheek en eventueel een accommodatie voor de voetbalvereniging Vorden.

Van de bestuurstafel ….

Het plan rondom een Multi Functionele Accommodatie is nog in de beginfase, alleen is het wel zo dat de betrokken partijen de ambitie hebben uitgesproken om met ingang van het schoolseizoen 2020-2021 in ieder geval te starten in het nieuwe schoolgebouw. Voor v.v. Vorden zou een dergelijk MFA voorzien van velden en een voetbal accommodatie dus zou dit betekenen dat wij dienen te verhuizen en vandaar dat ons ook de vraag is gesteld of wij sowieso bereid zijn om hierover mee te denken of dat wij in deze fase hier al pertinent tegen zijn en er geen oren naar hebben. Onder voorbehoud wat de voorwaarden zijn, want hier is nog helemaal niet over gesproken aangezien het plan zich nog in de eerste fase bevindt, hebben wij aangegeven dat wij in eerste instantie zeker bereid zijn mee te denken vooral ook omdat het plan in één keer een belangrijk punt van de v.v. Vorden zou oplossen, nl. veldentekort.

Op dit moment kunnen wij hierover nog niet meer vertellen eenvoudigweg omdat er nog niet meer bekend is. De gemeente heeft aangegeven dat er in Maart 2018 een overleg plaats zal vinden tussen de betrokken partijen, waarbij v.v. Vorden ook wordt uitgenodigd, waarbij de voortgang van het plan en de tot dan toe bekende bijzonder- en wetenswaardigheden worden vermeld.

Wij hebben als bestuur wel direct de werkgroep ‘veldentekort’ geïnformeerd en met hen een afspraak gemaakt om deze ontwikkeling te bespreken. Deze plannen van de gemeente hebben namelijk wel degelijk invloed op de doelstelling van de werkgroep om in maart/april met een eindoordeel en advies te komen over de mogelijke oplossing(en) van het veldentekort. Tevens zullen wij als bestuur gaan overleggen over de op stapel staande investeringen en verbouwingsplannen die er voor het komende jaar of twee jaar gepland zijn, zoals bijvoorbeeld de herinrichting en vernieuwing van de keuken.

Tot zover de berichtgeving over de plannen van de gemeente Bronckhorst om tot een MFA te komen inclusief een voetbal accommodatie en wij zullen u direct op de hoogte brengen mochten er meer ontwikkelingen zijn rondom dit onderwerp.

Sportpark ‘t Grote Veld van v.v. Vorden en het zwembad in de dennen aan de Oude Zutphenseweg.