vrijwilliger

Vorden 20 maart 2016 – Tijdens een gezellige vrijwilligersavond, waarbij zo’n 70 vrijwilligers in een volle kantine mee hebben gedaan met een PubQuiz, is Peter Gombert als ledenadministrateur gekozen tot ‘Vrijwilliger van het jaar’ . Peter kon zelf jammer genoeg niet aanwezig zijn, maar vanuit een bungalow ergens in Zuid Limburg, waar hij met zijn gezin en vijf andere bevriende families verbleef, was er een live verbinding met Skype opgezet via zijn kameraad Jelle  en kon iedereen via de laptop, beamer en het grote scherm toch mee krijgen dat een verbaasde Peter door zijn vrienden en een volle kantine de verdiende aandacht kreeg die bij deze titel hoort.

De vrijwilligersavond, die niet met het bekende ‘vordense kwartiertje’ werd verlaat maar zelfs met een ‘vordens uurtje’, werd prima bezocht en al met waren zo’n 70 medewerkers aanwezig in een volle kantine. Dit jaar waren er spontaan op de vraag van het bestuur vier vrijwilligers opgestaan om inhoud te geven aan deze gezellige avond en zodoende was er dit jaar sprake van een heuse PubQuiz, gepresenteerd en in elkaar gezet door Patricia, Rene, Martine en William.  Er werden 13 ploegen gemaakt en deze dienden in drie ronde’s diverse vragen te beantwoorden die grof gezegd bestond uit logo-, vorden- en muziekvragen. Uiteindelijk bleven er twee teams over die op de bekende wijze, zoals het ook te zien is in ‘Ik hou van Holland’, in een rondje moesten gaan zitten met de ‘tikkende trommel’ op schoot. Beide ploegen moesten om en om diverse vragen beantwoorden en bij iedere goed antwoord kon de ‘tikkende trommel’ overgegeven worden aan de buurman of buurvrouw van de andere groep. Uiteindelijk ‘plofte’ de trommel uit elkaar en konden Peter, Herman, Ab, Niek en Manuela als winnende groep gehuldigd worden.

De avond werd na het gezellige inloopuurtje, waarbij de kantinegroep gezorgd had voor koffie met een lekkernij, geopend met een speech van voorzitter Marc van der Linden, die dit keer de nadruk legde op de groep ‘onzichtbare’ vrijwilligers.  Naast leiders, trainers, commissieleden, scheidsrechters, barmedewerksters, schoonmakers, die wij iedere week veelvuldig op ons Sportpark tegen komen, zijn er ook vrijwilligers die wat minder in het oog springen. Bijvoorbeeld een secretaris van het bestuur of een commissie, of een wedstrijdsecretaris die allen gemiddeld ook zo’n 4 tot 6 uur in de week druk zijn met de club en bijna iedere dag wel bezig zijn met de club, om alleen al bijvoorbeeld de mailbox een beetje bij te houden. Dit jaar is er dus gekozen om één van deze zogenaamde onzichtbare vrijwilligers te benoemen tot Vrijwilliger van het Jaar en zodoende werd Peter Gombert als ledenadministrateur in het zonnetje gezet. Peter is sinds 2010 ledenadministrateur en heeft in de applicatie Sportlink vele uren werk zitten om niet alleen alleen de NAW-gegevens van de leden te registreren, mutaties te registreren, aan- en afmeldingen vast te leggen maar ook bijvoorbeeld een volledige IBAN-conversie uitgevoerd te hebben en samen met Kees Jansen ervoor gezorgd te hebben dat er vier keer per jaar incassobatches aangemaakt kunnen worden.

Via een Skype-verbinding was Peter toch in de gelegenheid om de felicitaties in ontvangst te nemen en kreeg zeer terecht een groot applaus van alle aanwezige vrijwilligers. De houten lijst werd van de muur gehaald en de foto van Willem Lichtenberg, vorig jaar vrijwilliger van het jaar, werd vervangen door onderstaande foto van Peter Gombert.

Het bestuur wil graag alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en energie die zij in de club steken, de 70 aanwezige vrijwilligers bedanken voor de gezellige avond, Jan, Greta en Rieki bedanken voor het natje en het droogje en Rene, William, Patricia en Martine voor de leuke PubQuiz.

Peter Gombert - Vrijwilliger van het jaar