Maandag 15 mei  – Dit jaar organiseert de voetbalvereniging wederom de avondvierdaagse en wel van 12 t/m 15 juni 2017. Evenals vorige jaren zijn er weer mooie routes uitgezet. Er wordt gestart op maandagavond en de intocht is op donderdagavond. Evenals vorig jaar zal de avondvierdaagse zijn start en finish kennen bij het Dorpscentrum “het Kulturhus”, in het centrum van Vorden (Raadhuisstraat 6).

 

Heb je ook zin om mee te lopen en een medaille te verdienen geef je dan op door € 6,00 over te maken op rekening NL15RABO0159375150 onder vermelding van: Naam, elftal en hoeveelste deelname dit is. Eerste avond (maandagavond) aanwezig zijn om 18.15 uur. De voetbalkleding kun je een paar dagen ervoor bij je eigen leider ophalen.

Het is de bedoeling dat elk elftal elke avond zelf voor een begeleider zorgt, bij voorkeur 2 begeleiders die elk minimaal tweemaal meelopen, dit dient door de leiders van de elftallen geregeld te worden (shirt wordt voor gezorgd, bij voorkeur zwarte broek (éénheid tenue). Zijn er leiders die ook graag een herinneringsmedaille willen ontvangen dan dient dit even aan ondergetekende te worden doorgegeven.

Begeleiders hoeven geen inschrijfgeld af te dragen, betaald de voetbalvereniging. Net als vorige jaren is het verzoek van de jeugdcommissie om het geen schranspartij te laten worden. De kinderen krijgen elke avond halverwege iets gezonds te eten van een sponsor, het is dus niet nodig om de kinderen snoep e.d. mee te geven. Drinken is tevens overbodig, Univé zorgt voor ranja onderweg. Uiteraard is dit een verantwoording van elke ouder zelf, maar wij hopen dat u hier rekening mee wilt houden. Na de intocht krijgen de kinderen en begeleiders een patatje aangeboden in het Dorpscentrum, consumpties zijn voor eigen rekening. Per team worden er op de eerste avond 2 Vorden-shirts voor de begeleiders uitgereikt, deze kunnen per avond door evt. een andere begeleider gedragen worden. Graag in het navolgende weekend de shirts (gewassen) bij één van ons inleveren.

Jeugd Activiteiten Commissie V.V. Vorden,

Martine Groot Wassink (06-13232895) en Johan Korenblek (06-19136065)