nieuwsbrief

Vorden 3 juli 2015 –  Aan het einde van ieder seizoen wordt er sinds twee jaar een extra ledenvergadering gehouden, waarin het seizoen vooral financieel wordt afgesloten. Afgelopen dinsdagavond heeft deze halfjaarlijkse ledenvergadering plaats gevonden ter afsluiting van dit seizoen. Het onderwerp ‘financiën’ werd ook nu breed uitgemeten met o.a. een stemming rondom de contributieverhoging. Tevens heeft voorzitter William van der Veen aangekondigd dat hij in oktober tijdens de algemene ledenvergadering na 9 jaar aftredend is en zich niet herkiesbaar stelt.

Leden stemmen in met een verhoudingsgewijze contributie verhoging

In de ledenvergadering van Juni 2015 is besloten de contributie met ingang van het komende seizoen te verhogen. Dit voetbalseizoen loopt van 1 juli 2015 t/m 30 juni 2016. De contributie voor de diverse leeftijdsgroepen is als volgt:

Niet spelend lid                                `                              : €  70,–

Af en toe spelende leden met een pasje                      : €  90,–

Spelende leden

Contributie 35+ Leden                           : €  80,–

Contributie Senioren            `                : € 170,–

Contributie Junioren                              : € 135,–

Contributie Pupillen                               : € 120,–

(Bij alle spelende leden wordt er naast de contributie ook € 20,– voor het kledingfonds in rekening gebracht).

Donateur                                                   : €  25,–

Achtergrond

De vereniging heeft in de afgelopen jaren een aantal flinke kostenposten voor haar rekening gekregen die wij niet jaarlijks in de contributie hebben verrekenend. In hoofdlijnen zijn dit de jaarlijkse meerkosten door de privatisering (velden) van ruim    € 22.500,–, de verhoging van de KNVB-kosten van ruim € 5.000,– en de toename van energiekosten.

Aan de leden wordt een verhoudingsgewijze verhoging doorgevoerd:

–       Pupillen  €10,– ,  Junioren €15,–,  Senioren en 35+ €20,–, Overige leden € 10,–

–       Donateurs € 5,–.

 

Klik voor een uitgebreide verslaglegging en overige nieuwsfeiten op de nieuwsbrief juni 2015.