Marc van der linden

Vorden 14 juli 2016 – De zomerstop is eigenlijk al in gegaan nadat een paar weken geleden de tent van het Wikee de Vikingtoernooi werd afgebroken en er zodoende begin juni een einde kwam aan het seizoen 2015-2016 bij v.v. Vorden. Toch zijn er nog velen binnen onze club die samen gewoon verder gaan met regelen, organiseren, voorbereiden, klussen, advertenties verkopen enz. enz. Maar toch wil ik bij deze wel de ‘echte’ zomerstop aankondigen, door wellicht lekker op vakantie te gaan of gewoon even een paar weken vrij te zijn en ff niet in het normale voebalritme te zitten. Volgens mij is het ook normaal en goed om even ‘voetbalmoe’ te zijn om daarna weer fris en gemotiveerd starten met het nieuwe seizoen! In onderstaand nieuwsitem de stand van zaken binnen onze club tijdens deze zomerstop:

Tijdens zo’n zomerstop zit je ook echt op een kantelpunt en de ledenvergadering op dinsdag 28 juni was voor ons als vereniging ook een dergelijk moment.  Aan de ene kant neem je afscheid van het seizoen 2015-2016, waarin wij,  zowel sportief door het prima debuutjaar van het 1e in de 2e klas en de keurige prestaties van de overige (selectie)elftallen, als financieel door een prima eindresultaat met zwarte cijfers, met volle tevredenheid op terug kunnen kijken. Aan de andere kant zijn wij ook druk bezig om vooruit te kijken en alweer begonnen met de volgende stappen. Tijdens dezelfde ledenvergadering hebben wij een eerste aanzet gegeven over onze plannen en doelstellingen in de komende jaren. Dit wordt samengevat in een beleidsplan dat  voor een gedeelte is gepresenteerd door alle 7 bestuursleden en in het najaar van 2016 haar definitieve versie krijgt.

En ik kan mij voorstellen dat je dan als ‘v.v. Vorden’ met z’n allen (510 leden, 165 vrijwilligers, 145 donateurs, 100 club van 50-leden, 135 sponsoren en nog vele supporters en geïnteresseerde volgers) in de komende weken met een goed gevoel rustig op het strand of in een berghut of dobberend op een meertje of in een plaatselijke discotheek in een ‘Loret-achtige’ sfeer er ééntje neemt op het afgelopen seizoen. Maar als je er ééntje op hebt en je ligt nog ff na te genieten, kun je er dan ook met een gerust hart nog ééntje nemen op de komende jaren, de nabije toekomst, de weg naar ons 90-jarig jubileum in 2019?

Natuurlijk zou ik zeggen, want er ééntje nemen is altijd goed en zeker tijdens de vakantie, maar om hierop echt antwoord te geven dienen we eerst te beseffen waar we precies staan als club anno 2016 en welke plek wij in nemen in het achterhoeks (oost-nederlandse) voetballandschap en welke plek wij in nemen in de vordense gemeenschap. Allereerst groeit de vereniging nog steeds en mede door het meidenvoetbal, het 35+ voetbal en de samenwerking met Socïi zitten wij nu op 510 leden waarvan er 415 spelend lid zijn. Onze jeugdafdeling laat nog steeds een stijgende lijn zien, zowel kwalitatief als kwantitatief. Ondanks de lagere geboortecijfers en het krimpgebied waar wij als Bronckhorst, of Vorden zoals u wilt, ons in begeven blijven er van onderaf steeds maar weer nieuwe jeugdleden zich op woensdagmiddag melden op ons Sportpark.

Ten tweede is het duidelijk dat sinds een aantal jaren er vanuit de overheid het beleid is onstaan dat wij ons als vereniging zoveel mogelijk zelf dienen te redden. Er is sprake van een zogenaamde participatie-maatschappij en dit houdt in dat (sport)verenigingen, stichtingen, culturele- en muziekinstanties, dorpscentra, zwembaden , VVV enz. enz. met elkaar de handen ineen dienen te slaan om zodoende het toch voor elkaar te krijgen dat er zonder of veel mindere overheids- of subsidiesteun een leefbare-, gezonde en actieve gemeenschap blijft bestaan.

Ten derde onze organisatievorm, die in de laatste jaren natuurlijk mee is moeten groeien met het aantal leden.  Wij blijven een echte vereniging waarbij al het werk op zowel bestuurlijk-, commissie- en uitvoerend niveau door vrijwilligers uitgevoerd wordt. Maar door de groei van de club en zeker ook door de nieuwe werkzaamheden die er binnen de club bij zijn gekomen door de privatisering, automatisering en wet- en regelgeving is het aantal functies en dus ook het aantal benodigde vrijwilligers flink gegroeid. Ondanks dat wij zeer content en blij zijn met het aantal vrijwilligers en de inzet en van ons allen, moeten wij wel constateren dat er nog steeds vacatures zijn er op enkele posities (scheidsrechters, barmedewerkers) zelfs een structureel tekort is . Wij zullen moeten beseffen dat wij het alleen met elkaar kunnen rooien, dus zowel de leden, als de ouders, als de supporters dienen zich te ‘verenigen’ en wij willen dit graag stimuleren door te binden, te enthousiasmeren en door een positieve en leuke sfeer met elkaar te creëren. Het moet in onze ogen vooral leuk zijn om iets voor de club te doen!

Tenslotte onze ‘core-business’ oftewel het voetbal zelf, dat fraaie spelletje dat ons allemaal iedere week weer bij elkaar brengt. Ook daar hebben wij flinke stappen gemaakt en van een kleine club (350 leden in 2004) in de 4e klas KNVB zijn wij inmiddels gegroeid naar een weliswaar wel iets grotere maar nog steeds iets onder het gemiddelde liggende club in de 2e klas KNVB.  Bij de senioren hebben wij meer dan 120 leden, waarbij er steeds meer ‘op maat’ voetbal wordt aangeboden door o.a. drie selectie-elftallen, drie 35+ teams op vrijdagavond en een zaterdagteam. Maar  ook (of juist vooral) op zaterdag bij de jeugd hebben wij kwalitatief flinke stappen gemaakt en zitten wij inmiddels op een niveau  dat twee á drie klasses hoger ligt dan 10 jaar geleden. Dat doen wij op onze eigen(zinnige) manier met jeugdtrainers uit onze eigen club en met een voetbalinzicht en voetbaluitgangspunten die gebaseerd zijn op balbeheersing, individuele techniek, initiatief nemen en vooruit spelen. De initiatieven door middel van een keepersplan en het vorig jaar geïntroduceerde ‘trainingsbegeleidingsplan’ waarin er met groepen tegelijk getraind wordt, zijn ontwikkelingen en initiatieven die ervoor zorgen dat wij nog steeds willen blijven groeien en ontwikkelen bij onze jeugdafdeling. Door de groei van het aantal leden zijn wij nu ook in staat, en dat is wellicht wel het mooiste gevolg van het grote aantal teams, om per leeftijdsgroep een elftal aan te kunnen bieden aan onze voetballers dat zoveel mogelijk op hun eigen niveau speelt. In onze ogen is dat de belangrijkste reden om plezier te hebben in het voetbal, de sport kunnen beleven op je eigen niveau!

Vanuit deze uitgangspunten, deze visie en deze omstandigheden in 2016 zijn wij als bestuur in maart gestart met het opzetten van ons beleidsplan voor de komende drie jaar! Via gezamelijke thema-avonden in het voorjaar (stap 1)  en een presentatie tijdens de ledenvergadering (stap 2) willen wij uiteindelijk in de najaar van 2016 het definitieve stuk presenteren en de plannen en doelstellingen met jullie delen.

Met het besef dat wij het alleen met elkaar kunnen doen om zodoende gezamenlijk en met veel enthousiasme en plezier richting de 90 kunnen gaan, wil ik hierbij afsluiten door er in de vakantie er maar lekker ééntje te nemen op zowel het afgelopen seizoen als op de komende jaren ……. Proost, en fijne vakantie gewenst!

bestuurskamer