Vorden, 9 juni 2017 – In deze laatste weken van het seizoen zijn wij bij v.v. Vorden altijd net zo of misschien nog wel meer druk met diverse evenementen als met het voetbal zelf. Ongelofelijk wat er vooral in de laatste drie weekenden constant een drukte van belang is geweest op ons Sportpark en hoeveel arbeid er weer is verricht door al die vrijwilligers met zowel het Jeugdkamp, de Cycle Tour, het Wikee de Viking, het Cosun bedrijfsvoetbaltoernooi en nu nog als laatste de Avondvierdaagse. Een groot compliment en een dikke pluim voor een ieder die ervoor heeft gezorgd dat al deze activiteiten en evenementen zo mooi en goed zijn verlopen en onze club zowel op de kaart heeft gezet als ook de onderlinge verbondenheid heeft laten tonen, klasse!  Op de achtergrond zijn er velen alweer bezig met het komende seizoen. Vanuit het bestuur wil ik jullie via onderstaande nieuwsbrief op de hoogte brengen wat er op dit moment allemaal speelt en wij zien u als lid of als ouder van ons jeugdlid graag op de halfjaarlijkse ledenvergadering op donderdag 29 juni om 20.00 uur met o.a. de financiële cijfers over 2016-2017 en begrotingsvoorstel 2017-2018.

Voetbal

Ondanks dat wij ook bij v.v. Vorden van onderaf duidelijk zichtbaar krijgen dat de geboortecijfers per geboortejaar steeds minder worden, zijn wij verheugd dat er desondanks toch weer 9 E- en F-teams geformeerd kunnen worden. Zoals bekend en ook veelvuldig gecommuniceerd zal de wedstrijdopzet van de jongste pupillen het komende seizoen veranderen en spelen wij per geboortejaar (Onder 9 en Onder 8) op een kwart veld 6 tegen 6 inclusief keeper. Voor deze wedstrijdvorm zijn ook speciale doeltjes benodigd en deze hebben wij aangeschaft met gelden van o.a. de prijs van Niels Siemerink. Deze doeltjes kunnen ook voor de trainingen gebruikt worden. Bij de D (JO13) is besloten om met 4 teams in te schrijven voor de competitie, waarbij de TJC nog wel hoopt dat er voor de volledigheid nog enkele spelers bij komen in de zomerperiode.

Bij de junioren is er het komende seizoen een intensieve samenwerking met zowel Socïi als Ratti  (zie volgend hoofdstuk) en gezamenlijk zullen er 9 juniorenelftallen (in alle leeftijdsgroepen 3) ingeschreven worden. Bij de meiden zal er weliswaar geen apart meidenteam bij de JO11 (E) komen, maar hebben wij in samenwerking met Socïi wel vier elftallen in alle leeftijdsgroepen (MO13, MO15, MO17 en MO19).

Door een flinke doorstroming vanuit de A-jeugd en het feit dat er weinig mutaties zijn bij de seniorenelftallen, zullen wij het komende seizoen een extra team inschrijven en met 6 seniorenteams in de competitie starten. Het nieuwe (4e) elftal zal een team zijn met voornamelijk ‘jonge’ spelers dat thuis op zondagmorgen 12.00 uur gaat spelen. Onze selectie zal in de voorbereiding bestaan uit 38 spelers, inclusief 8 spelers vanuit de A-jeugd. Halverwege september zullen onze trainers Michel Feukkink en Dion Kruip het 1e en 2e elftal bekend maken (17 en 16 spelers) en zal Jeroen Tijssen als trainer van het 3e elftal de 5 spelers bekend maken die in het 3e (of 4e) gaan voetballen. Bij de vrijdagavondcompetitie van de 35+ en 45+ is besloten om het 45+ team niet meer in te schrijven.

Jeugdtrainers

Het plan dat in 2014 is opgesteld en sinds het seizoen 2015-2016 wordt uitgevoerd, waarin uitgegaan wordt van het zelf opleiden van ‘eigen’ jeugdtrainers en dit ook te kunnen continueren voor de komende jaren, heeft er ook weer voor gezorgd dat wij in het komende seizoen 2017-2018 bij de jeugdafdeling volledige bezetting hebben met uitsluitend trainers vanuit de club. Trainers als Michiel Barink, Peter Jansen, Hans Wullink, Mark Rouwen, Bram Oplaat, Rob Oplaat, Sjoerd Voerman, Harold Kolkman, Rob Oplaat, Gerard Garritsen, Hugo van Ditshuizen en Björn Grotenhuys bij de elftallen en naast de woensdagmiddagtrainers de jonge trainers Niels Rondeel en Ruud van der Linden bij de ‘7×7 teams’, zorgen ervoor dat de continuïteit gewaarborgd blijft en dat wij een trainerskorps hebben met ‘geel-zwarte’ kwaliteiten, inzichten en trainingsopbouw. Bram Oplaat en Sjoerd Voerman hebben afgelopen seizoen met succes het diploma ‘Pupillentrainer’ bij de KNVB behaald en voor het komende jaar zullen Björn Grotenhuys en Michiel Barink UEFA C gaan volgen. De indeling van de jeugdtrainers op de diverse teams is grotendeels rond, maar de definitieve bezetting en onderlinge verdeling van de jeugdteams zal de komende weken bekend worden gemaakt.

Samenwerking

Met onze buurtclub Socïi hebben wij de laatste drie seizoenen een intensieve samenwerking bij de junioren en bij de meidenteams opgezet. Deze samenwerking zal het komende seizoen resulteren in een ST-team bij de JO15 en vier ST teams bij de meiden. Aangezien wij vorig jaar met zowel Ratti als Socïi een projectgroep zijn gestart om met drie werkgroepen (accommodatie, inkoop, voetbal) te onderzoeken en uit te spitten wat wij als drie vordense voetbalverenigingen nog meer aan elkaar kunnen hebben, zijn de contacten met de andere buurman sv Ratti intensiever geworden. Drie maanden geleden kwamen wij zodoende met elkaar in contact rondom een eventuele samenwerking bij de A-jeugd (O19) en dit heeft geresulteerd in ST teams bij zowel de JO19 (A) als bij de JO17 (B). Er is voor het komende seizoen gekozen om de 1e teams per leeftijdsklasse onder de naam ‘Vorden’ te laten spelen en de 2e en 3e teams per leeftijdsklasse onder de namen Vorden-Ratti JO19-2, Vorden-Ratti JO19-3, Vorden-Ratti JO17-2, Vorden-Ratti JO17-3 en Vorden-Socïi JO15-2 en Vorden-Socïi JO15-3. De spelers van Ratti (20)en Socïi (11) blijven gewoon lid van hun eigen club, maar door de ‘ST samenwerking’ vanuit de KNVB is het mogelijk om spelers in de genoemde elftallen vanuit beide clubs op te stellen. In de afgelopen weken hebben zowel de TJC als de commissie-leden vanuit Vorden-Socïi en Ratti intensief maar vooral ook constructief samengewerkt, overlegd en in de vorm van ouder- en spelersavonden ook uitgebreid gecommuniceerd over de komende samenwerking. Ik wil dan ook vanuit het bestuur van v.v. Vorden de betreffende personen bedanken voor hun inzet en energie en nu al veel succes en plezier wensen met de diverse ST-elftallen. De beleids-stelregel die wij als bestuur hanteren; ‘iedere jongen of meisje uit de (oude gemeente) Vorden moet in staat worden gesteld om de voetbalsport in haar directe omgeving te kunnen uitoefenen’, wordt door deze samenwerkingen in de praktijk gebracht.

De voortgang of tussenstand van de projectgroep betreffende samenwerking op de lange termijn zal tijdens de ledenvergadering behandeld worden.

Accommodatie

Naar aanleiding van de thema-avonden en het daaruit voortgebrachte beleidsplan ‘Op naar de 90’  (2017-2020) is er op het gebied van het onderwerp ‘accommodatie’ een speciale werkgroep in het leven geroepen, die met elkaar de mogelijkheden gaan onderzoeken om het probleem ‘tekort aan velden’ aan te pakken. De werkgroep zal zo uitgebreid mogelijk de opties doornemen zoals een kunstgrasveld, een kunstgrasoefenhoek, een vierde of extra veld, trainen/spelen bij andere clubs enz. De doelstelling van deze werkgroep is om op korte termijn (ledenvergadering juni 2017) de voortgang en tussenstand aan te geven en tijdens de ledenvergadering van november 2017 het eindrapport en het voorstel in te dienen.

Ook dit jaar hebben wij voor het tweede achtereenvolgende jaar het trainingsschema aangehouden zoals dit in 2015 is besloten en vastgesteld. Van maandag- t/m donderdagavond wordt er iedere avond in twee shifts getraind en zijn er per shift 4 elftallen actief. Deze 4 elftallen trainen op de oefenhoek en op het 2e/3e veld. Het speelveld (2e/3e) wordt om de week gewisseld als trainingsveld. De E- en F-pupillen trainen op maandag- en donderdagavond en op woensdagmiddag op het hoofdveld. Vanuit de trainers, de TJC en de ervaringen van de diverse elftallen en spelers is ons duidelijk geworden dat de kwaliteit van de oefenhoek dit seizoen te wensen over liet. Wij hebben hier in overleg met Johan Verstege, bestuurslid accommodatie, en de Stichting SBV een aangepast onderhoudsplan voor de oefenhoek geïntroduceerd en dit zal in de maanden mei en juni uitgevoerd worden.

Beleidsplan

Om voor de komende jaren als bestuur een leidraad en een uitgangspunt per onderwerp te hebben is er een beleidsplan ‘op naar de 90’ opgesteld, dat op het gebied van ‘jeugd- en seniorenvoetbal’, ‘sponsoring’, ‘accommodatie’, ‘horeca&facilitair’, ‘communicatie&PR’, ‘financiën en ‘evenementen’ voor de v.v. Vorden zal gepresenteerd worden tijdens de komende ledenvergadering. Door in het eerste half jaar van 2016 thema-avonden te organiseren, hebben wij allereerst informatie ingewonnen vanuit de leden en organisatie zelf en hiermee hebben wij het afgelopen jaar, inclusief het opstellen van diverse protocollen, dit beleidsplan samengesteld.

Begroting 2017-2018

Sinds twee jaar wordt er onder leiding van bestuurslid ‘financiën’, Kees Jansen, gewerkt met een nog intensievere begroting dan in het verleden al het geval was. Deze begrotingsmethodiek zorgt ervoor dat wij op alle 7 ‘onderwerpen’ (jeugdvoetbal, seniorenvoetbal, sponsoring, accommodatie, horeca&facilitair, communicatie&PR en ‘evenementen’ nauwkeurig de kosten & opbrengsten registreren. In dezelfde periode (2014) is ook de Stichting SBV opgericht en zij beheren de accommodatie. Besloten is om ook de jaarcijfers en de financiële positie van de Stichting met de komende ledenvergadering te presenteren en te bespreken. Tijdens deze ledenvergadering dient tevens de begroting voor het komende seizoen vastgesteld te worden.