Marc van der linden

Vorden 20 april 2016 – De website dient als belangrijkste informatiebron van onze vereniging. Vandaar dat wij als bestuur er voor gekozen hebben om u als lid, donateur, commissielid, vrijwilliger of op een andere wijze betrokken bij onze club, via dit medium regelmatig op de hoogte te willen brengen en willen informeren over de stand van zaken binnen onze club. Vandaag de tweede versie van dit kalenderjaar, ‘Nieuws uit de bestuurskamer 2016-2’ dus.

Beleidsplan en Jaarvergadering

In de eerste uitgave van het nieuwsitem ‘uit de bestuurskamer’ in februari 2016 hebben wij aangekondigd dat het bestuur voornemens is om een beleidsplan te schrijven voor de komende 3 jaar van 2016 t/m 2019: ‘Op naar de 90!’ Om dit plan samen te stellen hebben wij vijf thema-avonden georganiseerd om samen met de leden en overige betrokkenen te praten over ‘accommodatie’, ‘horeca&facilitair’, ‘(jeugd)voetbal’, ‘sponsoring’ en ‘evenementen’. De eerste vier avonden zijn geweest en aan de hand van stellingen, discussies en suggesties hebben wij een aantal zinvolle en interessante onderwerpen besproken en voldoende input gekregen voor het uiteindelijke beleidsplan. De opkomst was niet iedere avond zoals wij gehoopt en ook wel verwacht hadden, maar de input van degene die aanwezig waren was zeer positief en nuttig waardoor er toch met tevredenheid wordt terug gekeken naar de afgelopen vier avonden. De laatste avond gaat over ‘evenementen’, een erg belangrijk onderdeel en onderwerp van onze club en met alle input van de thema-avonden zullen wij daarna het beleidsplan samenstellen en tijdens de jaarvergadering op 28 juni 2016 gaan presenteren.

Meimaand – Evenementenmaand

De komende weken staan bij v.v. Vorden niet alleen in het teken van het competitieslot van de diverse elftallen met wellicht kampioenskansen van A2, maar de agenda puilt ook uit met een aantal interessante en aantrekkelijke evenementen. Het begint allemaal al op 30 april, wanneer er een reünie wordt georganiseerd door en voor het 4e elftal uit 1985 en het loopt de gehele maand mei verder door met o.a. een 35+ feestavond op 6 mei, het jeugdkamp op 21 en 22 mei, de spare-ribsavond van de senioren op  26 mei, het Wikee de Vikingtoernooi op 28 mei en de supportersavond op 4 juni, terwijl in de 2e week van juni ook nog de Avondvierdaagse wordt georganiseerd. Tussen al deze typische ‘vv-vorden’ evenementen door wordt onze accommodatie ook nog eens gebruikt voor een reünie van de HAM-party op 25 mei en een groot wielerevenement georganiseerd door Cycle Team Vorden. Tijdens beide laatstgenoemde evenementen zal het geheel aan horeca&facilitair worden geregeld door vrijwilligers van onze club. Wij zijn zeer content met alle hulp die ons wordt aangeboden om mee te werken met deze evenementen, maar wij nog op zoek naar enkele krachten op één van deze evenementen. Graag een mail naar horeca@vvvorden.nl als je interesse hebt om ons in de evenementenmaand mee te helpen. Alvast bedankt!

Slotweken van de competitie

‘Aan de top blijven is vaak nog moeilijker dan er komen’. Zonder te suggereren dat wij aan onze top zitten, komt deze slogan uit de sportwereld wel een beetje overeen met de situatie van onze club. Aangezien wij de laatste 10 jaar niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief behoorlijk gegroeid zijn, hebben wij door de prestaties van onze prestatieteams (Vorden 1, 2 en A1) maar ook met de overige 1e teams van de jeugdafdeling een behoorlijk niveau behaald. Zo speelt het 1e elftal dit seizoen voor het eerst in onze historie in de 2e klas KNVB en spelen A1, B1 en C1 1e klas en D1 en E1 in de hoofdklasse. Je handhaven en keurig mee doen in de competitie kan daarom een net zo’n goede als reële doelstelling zijn. Een keurige middenmootpositie van D1, C1 en B1 is daarom een prima prestatie, waarbij in de jeugd de ontwikkeling van het individu ook nog eens extra aandacht krijgt. Hopelijk kunnen A1, het 2e en 1e elftal in de komende drie weken op een zelfde positie de competitie afsluiten. Het 1e elftal heeft in haar debuutseizoen prima gepresteerd en gezien de beleving, inzet en positieve drive van de spelers samen met de begeleiding, hebben wij alle vertrouwen in de groep van trainer Michel Feukkink dat zij ook de laatste 4 wedstrijden met een goed resultaat afsluiten en zich zodoende weten te handhaven in de 2e klas KNVB.

Nieuw seizoen

Zowel de TJC als de Seniorencommissie is al weer druk bezig met het nieuwe seizoen. De TJC heeft de eerste stappen van de indelingsprocedure, die begin maart al is gestart, achter de rug en heeft op dit moment het aantal elftallen en teams bekend. Ook zijn de eerste trainers en leiders bekend en worden in de komende weken de definitieve indeling bekend gemaakt. Wij groeien nog steeds als club en ook volgend seizoen zal het vooral op zaterdagmiddag een drukte van belang zijn met wederom 2 (?) A-elftallen, 3 B-elftallen en 4 C-elftallen samen met een Meiden C- en een Meiden B-team. Wij zijn enorm content met het aantal van 78 (!) leiders en trainers en hopen dat wij ook volgend seizoen weer voor alle 36 teams voldoende begeleiding kunnen vinden. Het plan om ons kader nog beter te begeleiden door gezamenlijke trainingen en het creëren van een extra trainers(opleidings)plek om deze klaar te stomen voor het zelfstandig een team te trainen, is dit seizoen gestart en levert positieve resultaten op. Ook de rol van trainerscoördinator door Peter Jansen zorgt hierbij voor een welkome impuls. Bij de evaluatie van dit eerste jaar zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen die op dit moment worden opgepakt om volgend seizoen door te voeren.

Wedstrijden door de week vraagt extra organisatie en samenwerking

Onze wedstrijdsecretarissen zijn enorm druk in deze periode om veel wedstrijden te verzetten in verband met o.a. de voorjaarsvakantie. Zodoende worden er bijna iedere avond in deze periode wel wedstrijden gespeeld op ons Sportpark. Dit vraagt om extra organisatie en samenwerking van ons allen, zoals de kleedkamerverdeling op trainingsavonden, klaar zetten van de velden (doeltjes), vermelden van de uitslag door de scheidsrechter in Sportlink en natuurlijk het ontvangen van de tegenstander. Op een normale wedstrijddag zijn deze ‘normale’ zaken allemaal geregeld, maar op een doordeweekse avond vraagt dit even om extra inzet en energie. Ik wil hierbij oproepen om zeker ook verbeterpunten te constateren en door te geven maar dit ook gepaard te laten gaan met extra inzet en energie. Zet even de doeltjes klaar als je ziet dat deze nog op het trainingsveld staan, zet even zelf de schermen aan om te zien wat de kleedkamerindeling is, ruim na afloop het veld direct weer op (netten omhoog, cornervlaggen in kalkhok en doeltjes langs het 2e en 3e veld) en laat de kleedkamers schoon achter. Deze oproep is niet alleen gericht aan de leiders en trainers, maar ook aan de spelers zelf. Op deze manier maken vele handen licht werk en met elkaar zorgen wij er dan voor dat het ook door de week prima vertoeven is bij v.v. Vorden!