nieuwjaarsborrelVorden 7 januari 2014 – Aanstaande zondag, 11 januari om 14.00 uur, wordt de nieuwjaarsreceptie gehouden van v.v. Vorden. Alle leden, vrijwilligers, sponsoren, donateurs, ouders van jeugdleden en leden van de club van 50 zijn hier samen met hun partner van harte voor uitgenodigd. Het bestuur van de v.v. Vorden wil graag samen met u het glas heffen op een gezond, gelukkig en sportief 2015. Tijdens deze nieuwjaarsreceptie worden tevens 8 jubilarissen in het zonnetje gezet vanwege hun 25- , 40- en 50 jarig lidmaatschap.

De nieuwjaarsreceptie start om 14.00 uur in de met zeer fraai opgeknapte en van vernieuwd interieur voorziene kantine op ons sportpark ‘t Grote Veld. Onze voorzitter zal daarna zijn nieuwjaarstoepspraak houden en daarop aansluitend zullen maar liefst 8 jubilarissen gehuldigd worden. De vereniging heeft dit jaar vijf leden die hun 25-jarig lidmaatschap vieren, twee leden die reeds 40 jaar zich inzetten voor onze club en zelfs 1 gouden jubilaris die reeds 50 jaar lid is van onze club. Aan deze 8 jubilarissen zal op passende wijze aandacht geschonken worden, waarna het gehele gezelschap zich naar buiten zal verplaatsen waar inmiddels de traditionele vogelschietwedstrijd zal worden gehouden. De receptie zal, nadat de schutterskoning of -koningin bekend is gemaakt, nog tot ongeveer een uurtje of vijf doorgaan, waar iedereen in de gelegenheid is om elkaar allemaal weer even te zien en te spreken in het nieuwe jaar.

De selectie en de lagere elftallen zullen s’morgens, voorafgaand aan de receptie, gaan trainen.

kerstkaart vv vorden