_MG_2465 (2) Vorden, 3 februari 2015 – In 2011 was Amber Moeshardt destijds het 450e lid van v.v. Vorden en iedereen had verwacht dat na deze mijlpaal dit aantal niet veel meer zou gaan stijgen. De voetbalvereniging bewijst echter dat de demografische cijfers, de vergrijzing en de krimp in deze regio geen directe invloed heeft op het (jeugd)ledental bij onze club. In de laatste twee maanden zijn er weer zes nieuwe Mini F-leden bij gekomen en is het aantal leden gestegen tot 489 en moet er serieus rekening gehouden worden dat wellicht zelfs het aantal van 500 wordt gehaald!

Wanneer er een blik wordt geworpen op het aantal jeugdleden van v.v. Vorden in de laatste 10 jaar dan is het opvallend dat de onderstroom van nieuwe (Mini) F-leden een constante factor blijft,  al neemt het de laatste drie jaar wel lichtelijk af. Een aantal van 25 tot 35 leden per geboortejaar zorgt er voor dat bij v.v. Vorden er al ruim 10 jaar steeds 5 tot 6 F-elftallen per seizoen ingeschreven zijn. Bij de E- en de D-pupillen zien wij een lichte stijging vanaf 2003, maar de grootste winst zit hem natuurlijk in het aantal junioren. De cijfers van de laatste 10 jaar wijzen uit dat gemiddeld 61% van het aantal F-leden 12 jaar later nog in de A-junioren voetballen, dus kun je uit het onderstaande schema concluderen dat met de E- en  F-aantallen van de laatste 5-6 jaar ook de komende 10 jaar aantallen van 7 tot 9 juniorenteams per seizoen behaald zullen worden. Als je dit vergelijkt met 2003 en 2004 toen er nog maar 4 juniorenteams waren, dan is het duidelijk dat vooral in de C-B- en A-jeugd de enorme groei van de jeugdafdeling heeft plaats gevonden. In de 2e helft van de competitie starten wij met een F5 team en zullen er ook nog twee Mini F-teams in actie komen. Dit houdt in dat wij nog nooit eerder in de 85-jarige historie met maar liefst 32 teams deelnemen aan de competitie (6 senioren, 2 35+teams, 1A, 2B, 5C, 4D, 5E, 5F en 2 Mini F-teams).

Jaar F-Pupillen E-Pupillen D-Pupillen C-Junioren B-Junioren A-Junioren
2003 65 38 42 33 16 6
2004 72 50 43 38 24 12
2005 59 55 48 46 33 16
2006 72 47 48 39 29 25
2007 73 47 58 39 34 27
2008 80 43 50 49 35 30
2009 76 47 47 48 26 29
2010 75 60 43 46 35 28
2011 74 55 50 48 40 25
2012 72 56 59 40 40 28
2013 67 45 66 49 39 39
2014 63 45 59 66 37 30