Vorden, 15 augustus 2017 – Met ingang van dit seizoen is het aantal verplaatsbare seniorendoelen en verplaatsbare pupillendoelen vervangen en uitgebreid en tevens zijn er 6 nieuwe ‘mini-doeltjes’ aangeschaft. Deze laatste doeltjes zijn gefinancierd door de geldprijs die Niels Siemerink gewonnen heeft met de voetbalquiz van Radio 538. Zodoende is het aantal ‘trainingsdoelen’ op 24 gekomen en vandaar dat wij voor het opbergen van deze doelen nieuwe regels en afspraken hebben opgesteld. Ten behoeve van de trainingsavonden zijn er tevens afspraken gemaakt over het gebruik van de materialen, waaronder de ballen vanuit het ballenhok en het gebruik van de kleedkamers. Vanaf volgende week maandag beginnen de trainingen voor de gehele jeugdafdeling en vandaar dat op maandag-, dinsdag- en donderdagavond de TJC-coördinatoren aanwezig zijn bij de eerste trainingen om onderstaande afspraken door te nemen met de diverse trainers.

De oefenhoek heeft 2 verplaatsbare seniorendoelen en vier pupillendoeltjes (oudste) en deze dienen na de laatste training op iedere avond opgeborgen te worden op het speciale ‘tegelplatje’ bij het hek (seniorendoelen) en achter het scorebord op de verspringbak (vier pupillendoeltjes). Op veld 2 en veld 3 zijn er per veld twee speciale ‘tegelplatjes’ aangelegd direct links en rechts naast het grote doel aan de boskant. Op deze plateaus dienen de grote verplaatsbare seniorendoelen opgeborgen te worden met de ingang naar het veld toe, waardoor hier ook een verplaatsbaar pupillendoel in opgeborgen kan worden. De vier pupillendoeltjes die aan de andere kant van veld 2 en veld 3 (kant van het hoofveld) gebruikt dienen te worden, moeten na de laatste training opgeborgen worden op de groenstrook achter de omheining. Bij veld 2 is dit in de hoek aan de boskant en bij veld 3 is dit in de hoek bij de omheining van het zwembad.

Tenslotte zijn er 6 nieuwe minidoeltjes aangeschaft die tijdens de trainingen gebruikt kunnen worden en deze dienen na afloop van de laatste training opgeborgen te worden aan de buitenkant van de lange muur van de nieuwe kleedkamer (7). De vier pupillendoeltjes voor het minivoetbal (4 tegen 4) hangen aan speciale haken aan de achterkant van de buitenmuur van kleedkamer 6, zoals dit de afgelopen twee seizoenen ook al het geval was.

De afspraken omtrent het opbergen van deze verplaatsbare doeltjes geldt ook voor de zaterdagmorgen na afloop van laatste betreffende pupillenwedstrijden. NIET op de tegelpaden rondom het veld plaatsen!

Op onderstaande tekening staan de opbergplekken gemarkeerd en met een cijfer aangegeven:

  1. Veld 3 (links van het doel – bosrand) : Verplaatsbaar seniorendoel en verplaatsbaar pupillendoel
  2. Veld 3 (rechts van het doel – bosrand) : Verplaatsbaar seniorendoel en verplaatsbaar pupillendoel
  3. Veld 2 (links van het doel – bosrand) : Verplaatsbaar seniorendoel en verplaatsbaar pupillendoel
  4. Veld 2 (rechts van het doel – bosrand) : Verplaatsbaar seniorendoel en verplaatsbaar pupillendoel
  5. Veld 3 (groenstrook aan kant van zwembad ) : Twee verplaatsbare pupillendoeltjes
  6. Veld 2 (groenstrook aan kant zandweg) : Twee verplaatsbare pupillendoeltjes
  7. Oefenhoek (achter scorebord op zandbak) : Vier verplaatsbare pupillendoeltjes
  8. Oefenhoek (tegelplatje bij het hek) : Twee verplaatsbare seniorendoelen
  9. Alle velden (lange muur kleedkamer 7) : Zes minidoeltjes