trainingspak vv vorden

Vorden 25 juni 2016 – Onze organisatie is nog steeds groeiende, om zodoende steeds beter in de pas te kunnen lopen met de stijging van het aantal leden en elftallen en de bijbehorende extra werkzaamheden. Wij hebben als bestuur de ambitie uitgesproken om middels commissies en de bijbehorende taak- en functieomschrijvingen de organisatie meer te professionaliseren en nog breder te verdelen over meerdere functies en vrijwilligers. Zodoende hebben wij in de afgelopen twee maanden de functie ‘coördinator Kleding&Materialen’ in het leven geroepen en heeft de Jeugdcommissie naast het wedstrijdsecreriaat ook een algemene secretariaatsfunctie erbij gekregen. Agnes Oonk en Marion van Bergenhenegouwen-van Ditshuizen zijn de beide nieuwe vrijwilligers, die vandaag voor het eerst op de voorgrond treden.

Vandaag staat namelijk het inleveren van de kleding en materialen door de diverse teams op het programma. Jarenlang een klus die op naam stond van Johan Verstege, ons bestuurslid ‘Accommodatie’. De komst van de Beheersstichting, de uitbreiding van de werkzaamheden van Johan op dit gebied omdat hij ook zitting heeft in de Stichting en het zelf actief in onderhoud hebben van onze velden n.a.v. de privatisering heeft er onder andere voor gezorgd dat de taken van Johan verdeeld diende te worden. Gezien de vele werkzaamheden die er rondom de kleding en materialen gedaan moeten worden, hebben wij besloten om hiervan een nieuwe functie te creeëren en wij zijn zeer blij en verheugd dat Agnes Oonk bereid is gevonden om hier invulling aan te geven. Agnes heeft de laatste twee maanden al kennis genomen van de werkzaamheden door de inwerkperiode van Johan Verstege en vandaag beleefd zij dus haar vuurdoop wat betreft het inleveren van alle materialen. Agnes, heel veel plezier en succes gewenst met deze nieuwe functie!

Bij de jeugdcommissie is er de laatste 6 á 8 jaar heel veel veranderd. Van een commissie, bestaande uit 6 personen, die alles regelde, van wedstrijdsecretariaat tot indeling van de teams, tot het organiseren van diverse activiteiten en het aanstellen van trainers, zijn wij uitgegroeid tot een Jeugdcommissie bestaande uit een werkgroep TJC (voetbaltechnisch) en een werkgroep JAC (activiteiten). Daarnaast is er een speciale trainerscoördinator als functie toegevoegd een scheidsrechterscoördinator en voetbalmeidencoördinator en een keeperscoördinator. Het wedstrijdsecretariaat heeft door de groei van 18 teams naar de huidige 26, de intensivering van het automatiseren van competitie- en wedstrijdzaken en de invoering van het Digitaal Wedstrijdformulier en de pasjes ook een enorme groei door gemaakt. Wij hebben dan ook besloten om deze functie in tweeën te splitsen en naast het wedstrijdsecretariaat ook een algemeen secretariaat Jeugdzaken op te zetten. Met Marion van Bergenhenegouwen-van Ditshuizen zijn wij er in geslaagd om ook voor deze nieuwe functie direct een goede vrijwilliger te vinden. Marion is ook de laatste twee á drie maanden langzaam aan begonnen en krijgt ook vandaag een echte vuurdoop te verwerken, aangezien de spelerspassen ook onder haar functie gaan vallen, en deze zullen vandaag allemaal bij haar ingeleverd dienen te worden (Biesterveld 12). Marion, ook jij heel veel succes en plezier met deze functie en wij zijn als bestuur zeer content met deze uitbreiding en de invulling door deze twee nieuwe vrijwilligsters.