Nieuw gezichtWoensdag 11 maart – Graag stellen wij u via deze weg voor aan een (tijdelijk) nieuw gezicht binnen onze vereniging. Tot eind juni zal er vanuit het bestuur namelijk onderzoek uitgevoerd worden naar ons huidige en toekomstige vrijwilligersbeleid. 

 

 

 

De uitvoering hiervan zal geheel worden verzorgd door een student van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, die zich onderstaand kort voorstelt.

Als bestuur hebben wij ontwikkeling van het vrijwilligersbeleid  voortdurend op de agenda staan.  Het creëren van continuïteit in het aantal vrijwilligers, betrokkenheid van leden op deze wijze en kwaliteit hiervan zijn voor ons belangrijke onderwerpen hierin. Daarom vinden wij het belangrijk onder de loep te nemen waar we nu staan en te onderzoeken wat er nog zal moeten gebeuren om dit te realiseren. We willen er op deze wijze voor zorgen dat ons beleid ook zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van de vrijwilligers en leden zelf. Om dit zo goed mogelijk in kaart te brengen vragen wij dan ook, wanneer er de komende tijd een beroep op u zal worden gedaan ten behoeve van het onderzoek, om uw medewerking.

Even voorstellen

Mijn naam is Kira Brust, ik volg de studie Human Resource Management aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.  Voor mijn afstuderen ben ik bij v.v.Vorden aan de slag gegaan. Tot juni zal ik binnen v.v.Vorden onderzoek doen naar het vrijwilligersbeleid, waarbij de mening van leden, vrijwilligers en andere connecties erg belangrijk zijn. De aankomende tijd zal ik onder andere een enquête versturen via de mail en  rondom het voetbalveld interviews houden.  Op deze manier hoop ik veel informatie te kunnen verzamelen voor het onderzoek.

Ik heb er erg veel zin in en hoop op dit gebied veel voor de vereniging te kunnen betekenen!

Nieuw gezicht