Vorden, 26 mei 2017 – In 2016 zijn v.v. Vorden, sv Ratti en sv Socïi voor het eerst bij elkaar gekomen om samen te bekijken en te bespreken wat de drie clubs op de lange termijn voor elkaar kunnen betekenen. Parallel aan dit proces, dat in de vorm van een werkgroep gestalte heeft gekregen, hebben de beide jeugdafdelingen van Sociï en v.v. Vorden al een samenwerking gestart door juniorenspelers en meiden met elkaar in één team te laten voetballen. Het komende seizoen zal er ook een samenwerking tussen v.v. Vorden en sv Ratti starten in de leeftijdsklasse JO19 en JO17. In beide leeftijdscategorieën zullen er volgend seizoen in totaal zes elftallen actief zijn, waarvan er vier in de vorm van een ‘ST’ oftewel een ‘Samenwerkingsteam’. Op dinsdag 30 mei is hierover een informatiebijeenkomst in onze kantine voor alle JO19-JO17 spelers, begeleiders en ouders.

Vanuit het bestuur van v.v. Vorden wordt samenwerken nadrukkelijk benoemd om een antwoord te kunnen geven op de demografische ontwikkelingen in de Achterhoek en dus ook in de gemeenschap Vorden met lagere geboortecijfers en dus vergrijzing van de bevolking. Wat betreft dit laatst genoemde onderwerp heeft het bestuur van v.v. Vorden de stelregel uitgesproken dat zij zich mede verantwoordelijk voelen dat ieder jongen of meisje uit de (oude gemeente) Vorden die interesse heeft in het voetbal in staat moet zijn om deze fraaie sport te kunnen beoefenen in onze gemeenschap.

Daarom is er vier jaar geleden al een samenwerking gestart met buurman sv Sociï uit Wichmond/Vierakker. Bij de gehele juniorenafdeling waren er bij de rood-witten geen voldoende spelers voor een elftal per leeftijdsklasse en aangezien destijds ook v.v. Vorden bij de C-jeugd moeilijkheden bestonden rondom aantallen per team, is toen besloten om samen te gaan werken en spelers van beide verenigingen met elkaar te laten voetballen. Deze samenwerking heeft in de laatste jaren verder gestalte gekregen en heeft er voor gezorgd dat in het komende seizoen 2017-2018 er vier meidenteams in de competitie zullen spelen (MO19, MO17, MO15 en MO13) met speelsters uit Vorden en Wichmond en tevens komt er een JO15 jongensteam met spelers uit Vorden en Wichmond.

Twee maand geleden heeft ook de andere buurman sv Ratti contact gezocht met v.v. Vorden en zijn afgevaardigden van beide jeugdcommissies met elkaar in gesprek gekomen om te kijken naar een eventuele samenwerking in de JO19 (A-jeugd). Bij v.v. Vorden hebben wij in deze leeftijdsklasse te veel spelers voor twee maar te weinig voor drie teams (JO19 – 35) en aangezien sv Ratti met de uitdaging zat om te komen tot een oplossing voor 8 JO19 spelers, werd er al snel gesproken over een ST-team. In de gesprekken die in de afgelopen weken volgden is uiteindelijk besloten om naast de JO19 ook voor de JO17 een samenwerkingsteam op te richten, omdat van beide kanten er voordelen te behalen vielen in de aantallen en de verdeling van de spelers. Zodoende zal er het komende seizoen (2017-2018) naast de Vorden JO19-1 (A1) er ook een ST Vorden-Ratti JO19-2 (A2)  en een ST Ratti-Vorden JO19-1 (A3) ontstaan. Tijdens de gesprekken over samenwerken kwam ook de situatie van de JO17 aan de orde en ondanks dat sv Ratti hier eventueel zelfstandig een team op de been zou kunnen brengen (maar iedereen weet dat je met 13-14 spelers toch aan de krappe kant zit) is er uiteindelijk besloten om ook bij de JO17 te komen tot twee ST teams, waardoor er naast de 35 JO17 spelers van v.v. Vorden er ook 14 spelers uit de JO17 van sv Ratti worden toegevoegd. Voor het komende seizoen zal er dus een Vorden JO17-1 (B1) een ST Vorden-Ratti JO17-2 (B2) en een ST Ratti-Vorden JO17-1 (B3) in de competitie uit komen.

In alle gevallen blijven spelers in een ST-team lid van hun eigen vereniging en vanuit de KNVB worden de betreffende verenigingen gefaciliteerd op het gebied van Digitale Wedstrijdformulieren, Sportlink en WedstrijdAPP om te zorgen dat zij met elkaar in één team kunnen spelen.

Om alle spelers, trainers, begeleiders en ouders in de gelegenheid te brengen om hier samen met de jeugdcommissie en bestuur over te praten en tevens vanuit de vereniging een antwoord gegeven zal worden omtrent organisatorische zaken zoals waar wordt er getraind, waar wordt er gespeeld op zaterdag, in welke tenues wordt er gespeeld enz. enz., is er dinsdagavond 30 mei om 20.00 uur een bijeenkomst in de kantine van v.v. Vorden. Wij willen hierbij dan ook alle spelers, begeleiding en ouders van harte uitnodigen om bij deze informatie bijeenkomst aanwezig te zijn.

Jeugdcoördinator A-B jeugd, Jeugdcommissie en Bestuur v.v. Vorden