in memoriam

Vorden 22 februari 2015 – Gisterenmorgen hebben wij het trieste bericht ontvangen  dat ons oud  bestuurslid en lid van verdienste Ab Velhorst (sr) op 76 jarige leeftijd is overleden. Ab, die een groot sport- en vooral voetballiefhebber was, is maar liefst 65 jaar lid geweest van onze club en hij heeft zowel als voetballer, bestuurslid, jubileumcommissielid, redacteur en later als vader en opa veel tijd en energie gestoken in onze vereniging en veel betekend voor de club.

 

Ab Velhorst is op 10 jarige leeftijd in 1949 lid geworden van v.v. Vorden. Het was de tijd dat de voetbalclub nog maar net verhuisd was van de Waarleweg naar het huidige sportpark aan de Oude Zutphenseweg. Jeugdvoetbal was in die jaren nog lang niet zo georganiseerd en uitgebreid als het nu was, maar Ab heeft in die eerste jaren de ‘beginselen van het voetbalspel’ prima onder de knie gekregen. Op 18-jarige leeftijd kwam hij met een stel leeftijdsgenoten en kameraden in het 3e elftal terecht waar hij prompt zijn 1e kampioenschap behaalde (en er zouden er nog vele volgen ….!). De elftalcommissie was in die jaren het orgaan dat de elftalindeling en zelfs de opstellingen bepaalde en zij waren onder de indruk van het jeugdige, enthousiaste en goede spel van die knapen uit het 3e elftal. Samen met o.a.  Ab Nijenhuis en Jopie Bosch kwam hij toen in het 1e elftal en vanaf het jaar 1958 speelde Ab 12 jaar lang in de hoofdmacht van Vorden. Het grootste succes behaalde hij samen met zijn voetbalvrienden zoals Jan Lindenschot, Joop Teerink, Joop Westerveld en Inus Rothman in 1963 toen Ab kampioen werd met het 1e elftal in de 2e klas GVB en promoveerde naar de 1e klas. In 1970 kwam hij in het 2e elftal terecht en prompt werd hij ook met dit team kampioen. In het jaar daarop speelde het 2e in de 1e klas en dat was op hetzelfde niveau als het 1e elftal. Ab heeft zich in deze jaren ook al op een andere wijze ingezet voor de vereniging want in 1961 had hij samen met o.a. Henk van de Barg en dhr. Grothe het clubblad opgezet en als redacteur voorzag hij de lezers van vele wedstrijdverslagen, opinies en andere stukken. Eind jaren ’60 kwam hij ook in het bestuur en daar heeft hij met o.a. ere-voorzitter dhr. Lammers, voorzitter dhr. Kuijper en penningmeester/secreataris dhr. Emsbroek het jubileumjaar (40) en tevens de opening van de geheel vernieuwde accommodatie mee gemaakt. Als voetballiefhebber had hij een duidelijke voorkeur voor FC Twente en nog voor de oprichting in 1965 ging hij al regelmatig kijken bij Sc Enschede dat in de jaren ’60 ook nog Abe Lenstra in de gelederen heeft gehad. Ab heeft toen in het jubileumjaar in 1969 een wedstrijd georganiseerd tussen WVC en PAX met als gastspeler de friese oud-international. 10 jaar later wist Ab FC Twente naar Vorden te krijgen toen in 1979 het 50-jarig jubileum werd gevierd en dit herhaalde Ab nog een keer toen in 1989 de wedstrijd Vorden – FC Twente werd gespeeld ter ere van het 60 jarig bestaan.

Inmiddels was hij op het voetbalveld in een vriendenteam terecht gekomen dat zich de naam van ‘veteranenteam’ van v.v. Vorden had toe bedeeld. Dit team met o.a. Johan Pardijs, Arie Dijkman, Driekus Groot Jebbink, Reind v.d. Vlekkert, Oplaat en Wim Vruggink werd niet alleen jaren achter elkaar kampioen in hun klasse, maar waren ook buiten het veld zeer actief. Een groot gedeelte van deze groep is ook toen het voetballen echt niet meer kon nog altijd bij elkaar gebleven en gaat nu nog een paar keer per jaar met elkaar klootschieten en delen door de jaren heen lief en leed. Ab was hierbij altijd aanwezig, sportief als hij was maar ook genietend van de saamhorigheid en de vriendschap. Zijn sportiviteit kwam ook duidelijk naar voren bij het zwemmen dat hij samen met zijn echtgenoot Dinie jarenlang deed en waarmee hij zelfs in de jaren ’70 en ’80 nog bij de waterpolo- en zwemclub van Vorden in zwembad ‘In de Dennen’ actief is geweest.

In de laatste jaren kwam er nog een extra dimentie bij in het voetballeven van Ab, want had hij al kunnen genieten als voetbalvader van de verrichtingen van zoon Ab (jr) sinds 2000 kon hij ook nog eens als Opa op zijn zo vertrouwde Sportpark genieten van zijn kleinzonen Freek en Ivo. Als groot sportliefhebber en natuurlijk geïnteresseerd Opa volgde hij sowieso alle verrichtingen van zijn kleinkinderen wat zij ook deden en kon hij er samen met Dinie vol trots over praten. Toen in 2009 de vernieuwde accommodatie geopend werd en de club het 80 jarig bestaan vierde, was hij samen met nog vier Opa’s de hoofdpersoon van deze opening want samen met zijn kleinkinderen lieten zij met z’n allen als oudste en jongste leden van de voetbalclub symbolisch 12 geel-zwarte ballonen de lucht in gaan om daarmee de accommodatie officieel te openen. De foto van deze gebeurtenis had een prominente plek in de huiskamer van Ab.

Voor alle inspanningen, energie en inzet die hij heeft getoond voor onze vereniging is hij onderscheiden als ‘Lid van Verdienste’. De voetbalvereniging Vorden is Ab dan ook veel dank verschuldigd, maar zoals hij zelf ook aangaf heeft het voetbal en in het bijzonder de v.v. Vorden hem ook veel gegeven. Dat werd nog een keer extra duidelijk toen wij een aantal weken geleden nog bij hem op bezoek waren en waarin hij met prachtige verhalen over de voetbalclub duidelijk liet weten dat de v.v. Vorden voor hem erg veel heeft betekend.

Vandaag zal er zowel bij de wedstrijd van het 1e en 2e elftal een minuut stilte voor de wedstrijd gehouden worden ter nagedachtenis aan Ab Velhorst (sr).

Wij wensen hierbij echtgenote Dinie, kinderen en partners Ab en Annie,  Marieke en Gerard, Luc en Nina en de kleinkinderen Vera, Iva, Freek en Silvia en Annemiek, Jack  en Rufus en Noortje, Misél en Stef heel veel sterkte met dit grote verlies.

 

Hieronder zien wij Ab Velhorst op de foto als Opa tijdens de opening van de accommodatie in 2009 (in het midden met kleinzonen Ivo en Freek) , als bestuurslid (staand 1e van links), als speler van het 1e elfal 1963, zittend 2e van rechts) en als speler van het ‘veteranenteam’ (staand vierde van links)

17 Opening accommodatie 2010

 

bestuur 1969 vorden 1 1963 veteranen 2