dames zelle

Vorden 30 augustus 2015 – Het is al meer dan 15 jaar een vertrouwd beeld bij de jeugafdeling van onze club. Meisjes en meiden voetballen al jaren in de F- E- en D-jeugd samen met jongens hun wedstrijden. Zelfs in de junioren is dit beeld niet onbekend en hadden wij in 2008 zelfs een meisje in de A2 en de B1 ingedeeld. Sinds vorig jaar hebben wij, mede op aandringen en vanuit de beleving van de speelsters en ouders zelf, een stap gemaakt om zelfs een meidenteam op te richten. Dit seizoen zetten wij de volgende stap in de ontwikkeling van het meidenvoetbal bij v.v. Vorden.

In het voorjaar van 2014 werd duidelijk dat er voor het seizoen 2014-2015 maar liefst 26 speelsters beschikbaar waren tussen de 12 en 15 jaar. Aangezien tegelijkertijd ook de behoefte om een meidenteam op te richten steeds duidelijkere vormen begon aan te nemen is er vanuit de TJC en het bestuur nadrukkelijk informatie ingewonnen en beleid gemaakt om te komen tot meidenvoetbal. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het 1e meidenteam (MC1D) van v.v. Vorden en afgelopen seizoen is dit prima verlopen en hebben de meiden een vaste plek binnen de vereniging gekregen. Dit seizoen moest er flink gepuzzeld worden, want een groot gedeelte van de meiden moest qua leeftijd naar de B-jeugd, maar een aantal bleef nog in de C-jeugd. Daarnaast hebben wij binnen de v.v. Vorden en binnen de TJC in het bijzonder bepaald dat meiden zelf mogen kiezen of zij in een gemengd team of in een meidenteam willen voetballen, om ons uitganspunt ‘zoveel mogelijk kunnen voetballen op je eigen niveau’ kracht bij te zeten. Door o.a. diverse wervingsacties, waaronder een vriendinnendag, is het uiteindelijk zover gekomen dat er een MC1 en een MB1 team is opgericht met respectievelijk 12 en 13 meiden. Daarnaast spelen er in de B1, B3, C4 nog één of meerdere meiden mee in een gemengd team. Bij de E-pupillen ontwikkelde zich ook een echt meidenteam want in deze leeftijdsklasse (8-10 jaar) waren maar liefst 10 meiden aanwezig en 9 daarvan wilde graag in één team spelen en vandaar dat er ook een E7M team bij v.v. Vorden aanwezig is.

Vanuit de samenwerking met Socïi is er constant goed contact met beide besturen en jeugdcommissie en bekijken wij de diverse ontwikkelingen op voetbalgebied met elkaar. Zo is er ook steeds intensief contact geweest rondom de ontwikkelingen van het meidenvoetbal. Het komende seizoen heeft Socïi een D-meidenteam in de competitie en aangezien zij graag dit jaar met elkaar in Wichmond bij Socïi willen spelen, hebben wij binnen v.v. Vorden besloten om gezien het geringe aantal van 13 en 12 spelers bij de meidenteams C en B, een intensieve samenwerking aan te gaan met Socïi. Vanuit de KNVB is het mogelijk om deze samenwerking ook binnen de registratie en de mogelijkheden op zaterdag een officieel karakter te geven en vandaar dat binnen beide verenigingen is besloten om de drie meidenteams (Socïi MD1, vv Vorden MC1 en vvVorden MB1) via een samenwerkingsverband in de competitie deel te laten nemen. In tegenstelling tot de constructie zoals wij dit bij de junioren van Socïi hebben opgelost waarbij de betreffende 9 spelers gewoon lid zijn geworden bij v.v. Vorden, zal het in de praktijk bij de drie meidenteams inhouden dat de meiden van Socïi MD1 lid blijven van Socïi maar wel eventueel mee mogen doen met Vorden MC1 en de D-gerechtigde spelers van Vorden MC1 mogen eventueel mee doen met Socïi MD1. Het meidenelftal van v.v. Vorden uit de E jeugd (E7M) staat buiten deze constructie en valt ‘gewoon’ onder v.v. Vorden.

In de organisatie is Robert van Dijk als meidencoördinator toegevoegd aan de TJC en heeft Rien Wabeke als jeugdvoorzitter nu ook in de Jeugdcommissie een verantwoordelijk functionaris speciaal voor het meidenvoetbal. Gerard Garritsen en Erik Sinkeldam zijn de trainers van beide meidenteams MC1 en MB1 en op de maandagavond zal er getraind worden in Wichmond en op woensdagavond in Vorden. Wat betreft de locatie, de tijden en de velden tijdens de trainingsavonden zullen de komende twee weken de puntjes op de ‘i’ worden gezet.

Het meidenvoetbal heeft een volgende stap gezet bij v.v. Vorden en waar in het verleden een speelster vanuit de B- of zelfs de A-jeugd (zie onderste foto) vanuit een gemengd team de stap moest maken naar het damesvoetbal bij een andere vereniging kan er nu in de leeftijd tussen 12 en 16 jaar met een eigen meidenteam tegen leeftijdsgenoten gevoetbald worden.

dames vorden za

 

zutphen-vorden met A-meisje