klussendag vorden 2015 -1

Vorden 28 juni 2015 – Tijdens de zomerstop van 2015 staan er diverse projecten op het programma om de accommodatie van v.v. Vorden te verbeteren. Gisteren stonden tijdens de klussendag vooral het ‘evenementenplatje’ en het verbeteren van beide ’16 metergebieden’ op het hoofdveld op het programma. Hieronder een overzicht van alle onderwerpen, die o.a. gisteren ook zijn uitgevoerd.

Direct links bij de grote ingang bij de oefenhoek achter de tribune is gisteren een ‘evenementenplatje’ aangelegd. Op de plek waar vaak vrachtwagens, aanhangers en dergelijke het terrein op moeten rijden is nu een verharding aangelegd. Op deze plek kan tijdens evenementen ook de frituurtent geplaatst worden, waardoor er geen extra ‘rijplaten’ gehuurd hoeven te worden.

Het groot onderhoud van de drie velden en de oefenhoek is in volle gang al betreft het de laatste weken vooral sproeien en maaien. Johan Verstege heeft samen met de adviseur  van ‘Grasmeesters’ geconstateerd dat het met de groei en het vormen van een zode erg goed gaat op alle drie velden. Het opnieuw aanleggen van de toplaag op het 2e veld verloop ook goed en er heeft zich in de afgelopen 6 weken al een prima zode ontwikkeld op het veld waar in totaal zo’n 5 tot 10 centimeter is afgehaald. De beide 16-metergebieden op het hoofdveld behoefde echter extra aandacht en vandaar dat er voor is gekozen om in beide gebieden nieuwe plaggen te leggen. Gisteren is het 16-metergebied aan de kant van de kantine aan de beurt geweest en om 16.00 uur lag er zo’n 20 m2 nieuwe graszode in.

Willem Lichtenberg en Peter Jansen ruimen traditioneel het ballenhok altijd helemaal op tijdens de klussendag en ook dit jaar hebben beide heren met deze schoonmaakactie op basis van de kwaliteit van alle pupillen-junioren en seniorenballen een iventarisatie gemaakt en advies gegeven over de aanwezige ballen. Er kan nu tijdig worden aangevuld waardoor aan het begin van het nieuwe seizoen het gehele ballenhok weer op voorraad is. Ook werd tijdens het opruimen van het ballenhok, helemaal achter een ballenrek, een fraaie vondst gedaan, want daar lag nog keurig opgerold de originele KNVB-vlag die tijdens het 40-jarig jubileum in 1969 aan v.v. Vorden was overhandigd. Deze vlag zal een mooie plek krijgen in de ‘hall of fame’ (zie oude bestuurskamer).

Gisteren heeft Michiel Barink tijdens de klussendag de muren van het terras verbeterd,  uitgefrased en hersteld en gaat in de komende weken de benodigde stukken opnieuw invoegen. En tenslotte is er ook een begin gemaakt om het gehele houtwerk aan de buitenkant van de accommodatie (kantine, bestuurskamer en kleedkamers) schoon te maken.

Nieuwe bergingsruimte en aanpassing ‘oude bestuurskamer’

In deze zomermaanden staat er ook nog een ander groot project op stapel en dat is een nieuwe bergingsruimte. Als het allemaal volgens planning verloopt dan komt er aan de achterkant van de accommodatie een grote bergingsruimte. Wanneer deze ruimte geplaatst kan worden (stem daarom op het project bij het Rabobank Coöperatiefonds) dan zal dit eveneens veel ruimte opleveren in de huidige accommodatie zelf. Zo zal het ballenhok en de werkplaats van de dinsdagploeg verplaatst worden naar deze ruimte en kan de huidige werkplaats daarom verbouwd worden en als secretariaat en serverruimte worden ingericht. De gehele server- en audiokast die nu in de oude bestuurskamer staat, is reeds verplaatst naar de werkplaats en daar is Daniël Wabeke al druk bezig om het helemaal opnieuw in te richten. Doordat het ballenhok wordt verplaats komt er extra bergingsruimte voor de kantine vrij. Tevens komt er in de hal naar het massagehok nieuwe kluisjes en opbergkasten voor alle elftallen.

De oude bestuurskamer krijgt ook een opknapbeurt en wordt opnieuw ingericht als ‘wedstrijdbesprekingsruimte’ , ‘hall of fame’ en eventueel de mogelijkheid om als ruimte aan te trekken bij de kantine. Zo zullen hier aan beide kanten vaste banken worden geplaatst, wordt de glazen wand helemaal doorgetrokken en zal hier dus over de volle breedte van de ruimte ‘vitrinekasten’ verschijnen en komt er op de korte zijde een groot ‘white-bord’ te hangen met 2 A4-flipover uitklapborden die aan de muur worden bevestigd. De wanden krijgen een nieuwe lik verf, waarbij de clubkleuren prominent aanwezig zullen zijn en er een aantal fraaie foto’s worden neer gehangen.

Hieronder enkele foto’s die tijdens de klussendag zijn gemaakt:

klussendag vorden 2015 - 2

klussendag vorden 2015 - 3

klussendag vorden 2015 - 4

klussendag vorden 2015 -1

klussendag vorden 2015 - 7

klussendag vorden 2015 - 6

klussendag vorden 2015 - 5 e