Vorden, 25 juni 2017 – Op donderdag 29 juni 2017 wordt om 20.00 uur de ledenvergadering gehouden van de v.v. Vorden. Tijdens deze aan het einde van het seizoen te houden ledenvergadering zijn de financiële cijfers over 2016-2017 en de begroting over 2017-2018 de belangrijkste agendapunten. Verder wordt het beleidsplan 2017-2020 ‘Op naar de 90’ gepresenteerd en zal ook de samenwerking bij de jeugd en de meiden met sv Ratti en sv Socïi behandeld worden. Alle leden van de v.v. Vorden (501) en de ouders van onze jeugdspelers onder de 18 jaar hebben hiervoor een uitnodiging gekregen. Mocht u onverhoopt deze uitnodiging niet hebben ontvangen dan kunt u dit bericht als zodanig beschouwen.

Notulen ledenvergadering 23-11-16

Agenda ledenvergadering 29 juni 2017