logo vorden app

Vorden 1 juli 2016 – Dinsdagavond 28 juni heeft de (halfjaarlijkse) ledenvergadering plaats gevonden en deze leverde positieve cijfers op over het seizoen 2015-2016. Een mooie plus onderaan de resultaatrekening, record aantal leden van 510 op 1 juni 2016, een uitstekend debuutjaar in de 2e klasse van ons vlaggenschip, goede prestaties van onze jeugdelftallen op een hoog niveau en drie weekenden in mei/juni met diverse zeer geslaagde evenementen. Het wordt een flinke uitdaging om dit de komende jaren vol te houden en de kwetsbaarheid te verminderen en daarom kwam in de presentatie van het concept-beleidsplan voor de komende drie jaar ook duidelijk naar voren dat de inzet en hulp van leden, vrijwilligers en betrokkenen gevraagd wordt om een gezonde, ambitieuze en sociale dorpsclub te blijven.

Naast een korte terugblik op het afgelopen seizoen en enkele onderwerpen die naar aanleiding van de vorige vergadering op de agenda stonden, werd deze vergadering vooral benut om de financiële situatie van de vereniging direct na afloop van dit seizoen te bespreken. In dit verhaal, dat door bestuurslid financiën Kees Jansen uitvoerig werd voorzien van de benodigde informatie en cijfers, kwam eveneens de voorgestelde begroting voor het nieuwe seizoen naar voren. Met een applaus voor het afgelopen jaargang en door middel van vertrouwende hoofdknikjes bij het zien van de begroting werd deze aangenomen door de ledenvergadering.

Tenslotte werd in deze vergadering ook het concept-beleidsplan van v.v. Vorden voor de komende drie jaar, ‘op naar de 90’, besproken. Voorzitter Marc van der Linden gaf aan dat het bestuur in februari is begonnen met het opstellen van dit beleidsplan, door het organiseren van 7 thema-avonden. Per hoofdstuk cq. onderwerp is daarna het beleidsplan opgezet met daarin ook een algemeen hoofdstuk waarin enkele hoofduitgangspunten van de vereniging worden benoemd. Het bestuur heeft de ledenvergadering vermeld dat het proces is verlengd met een aantal maanden en het definitieve plan in het najaar van 2016 gereed komt. Tijdens deze vergadering werden de ambities/doelstellingen van de 6 onderwerpen/hoodstukken door de betreffende bestuursleden gepresenteerd.  Renz Cornegoor nam de doelstellingen voor “Horeca&Facilitair” voor zijn rekening, Hans Boers gaf de plannen weer van ‘Sponsoring&PR”, Johan Verstege deelde mede waar de Stichting SBS en de vereniging de nadruk op gaat leggen wat betreft “Accommodatie”, Rien Wabeke gaf aan waar de komende drie jaar de focus ligt wat betreft de “Jeugd” inclusief het meidenvoetbal , Kees Jansen heeft naast de financiële doelstellingen ook de plannen ontvouwen over het onderwerp “Evenementen” en Marc van der Linden gaf de uitgangspunten weer op “Voetbaltechnische Zaken”.

Via onze secretaris Ilse Oldenhave zullen de notulen binnenkort bekend worden gemaakt en via de website gepresenteerd worden en bij deze willen wij de aanwezige leden bedanken voor hun komst en wensen wij alle leden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers, donateurs, sponsoren, club-van-50-leden, supporters en overige betrokkenen binnen onze club een hele fijne vakantie en tot in augustus als het seizoen 2016-2017 voor al onze 32 teams weer begint.