2129

Dinsdag 30 juni 2014 – Vanavond wordt om 20.00 uur de halfjaarlijkse ledenvergadering gehouden van v.v. Vorden. Het bestuur heeft naast de leden (18+) ook de ouders van de jeugdleden uitgenodigd voor deze vergadering waar vooral ‘de financieën’ centraal staan en o.a. de begroting voor het nieuwe seizoen wordt vast gesteld. Wij vragen de betreffende leden en ouders dan ook om zo veel mogelijk in te gaan op deze uitnodiging en samen met ons de actuele situatie en de korte termijn (volgend seizoen) van onze club te bespreken.

Sinds 2013 houden wij naast de algemene ledenvergadering, die altijd in begin november wordt gehouden, ook een zogenaamde halfjaarlijkse ledenvergadering, waarin vooral de afsluiting van het seizoen ter sprake komt. Alle onderwerpen die in het bestuur vertegenwoordigd worden, horeca/facilitair, vrijwilligers, accommodatie, voetbal, sponsoring en jeugd, komen aan de beurt met als hoofdmoot de financieële situatie aan het einde van dit seizoen. Tijdens deze vergadering zal door ons bestuurslid financieën, Kees Jansen, naast de werkelijke cijfers over het seizoen 2014-2015 ook diverse begrotingsvoorstellen besproken worden  voor het nieuwe seizoen en samen met de leden zal dan de nieuwe begroting vast gesteld worden.

Wij zien graag een positieve dus grote opkomst zodat wij gezamelijk de toekomst op korte termijn met elkaar kunnen bespreken. Tot ziens bij de halfjaarlijkse ledenvergadering van onze club in het clubhuis ‘de Ark’ op ons Sportpark ‘t Grote Veld.

Agenda ledenvergadering

notulen ledervergadering 2014