Vorden, 21 november 2017 – Op donderdag 23 november houdt de voetbalvereniging Vorden de algemene ledenvergadering en tevens tweede ledenvergadering van het kalenderjaar 2017. U bent hierbij als lid van harte uitgenodigd en tevens zijn de ouders/verzorgers van onze jeugdleden van harte welkom. Op de agenda staat o.a. het aftreden en niet herkiesbaar zijn van Johan Verstege en Renz Cornegoor en tevens zal er een update worden gepresenteerd van de werkgroep ‘Veld-Voetbal-Trainingscapaciteiten Tekort’. Wij zien u graag donderdagavond op onze ledenvergadering, waar de actuele situatie wordt besproken maar ook de komende drie jaar!

Agenda ledenvergadering 23 november 2017