Mini F

Vorden 28 mei 2015 – Gisterenmiddag is de laatste woensdagmiddagtraining van het seizoen 2014-2015 gehouden. Onder leiding van Peter Jansen geven nu al weer 10 jaar lang de oud 1e elftalspelers en tevens al jarenlang lid zijnde van v.v. Vorden Derk Besselink, Ernst te Velthuis, Henk Hengeveld en Henk Steintjes, techniektraining aan alle 5 tot 10 jarigen. Zoals ieder jaar het geval is werd er traditioneel op de laatste training daarom een teamfoto gemaakt.

Het initiatief werd 20 jaar geleden al genomen, toen Peter Jansen voor de eerste keer trainer werd bij v.v. Vorden. Van 2000 tot 2004 is dit initiatief destijds overgedragen aan de toenmalige jeugdtrainer van v.v. Vorden Luc van Amerongen, die in al die jaren de woensdagmiddagtraining voort zette. In 2004 stopte Luc als jeugdtrainer bij v.v. Vorden en kwam Peter Jansen terug bij de jeugd van v.v. Vorden.

Direct werd de woensdagmiddagtraining weer opgepakt door Peter en ging hij verder met hetgeen in de jaren daarvoor was opgebouwd. Vooral in de jaren na 2005-2006 steeg het aantal jeugdleden enorm, want had v.v. Vorden in het jubileumjaar 2004 (75 jarig bestaan) nog 198 jeugleden, anno 2015 is dit gegroeid naar 302 en nog steeds zit er, ondanks de krimp en de lagere geboortecijfers in Vorden, een groei in de jeugdafdeling (en in de club in het algemeen). Peter kwam er daarom ook al snel achter dat hij de woensdagmiddagtraining niet meer alleen kon doen en zocht hulp bij mensen als Driekus Groot Jebbink en Sipke van de Velde die hem gingen ondersteunen. In de loop van de tijd zijn hier leden als Gerrit Holsbeke, Derk Besselink, Ernst te Velthuis, Henk Steintjes en Henk Hengeveld aan toegevoegd. In die jaren is de opzet ook bijgesteld en toegespits op nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Zo is de ‘Wiel Coerver-methode’ geïntroduceerd, hebben wij bij v.v. Vorden vanaf 2009 de Mini-F (4 tegen 4 zonder keeper) opgezet en is er nog meer aandacht besteed aan de individuele techniektraining. Motto van de woensdagmiddag is atijd ‘je mag pas scoren als je iemand hebt gepasseerd!’

Gisterenmiddag kwam er een eind aan het seizoen 2014-2015, maar wij hopen bij v.v. Vorden dat wij met al die vrijwilligers zoals Derk, Ernst, Henk en Henk maar ook jonge trainers van het ‘Graafschap College – Sport&Bewegen’ en ‘invaltrainers’ zoals Dion Kruip, nog vele jaren door mogen en kunnen gaan met deze succesformule.

laatste training woensdagmiddag