beleidsplan 2016-2019

Vorden 22 mei 2016 – Komende dinsdagavond, 24 mei, is de laatste thema-avond gepland, betreffende de voorbereiding op het beleidsplan 2016-2019. Tijdens deze bijeenkomst zal het onderwerp ‘evenementen’ op de agenda staan en kan er o.a. met elkaar besproken worden op welke wijze wij als vereniging inhoud zullen moeten en kunnen geven aan dit onderwerp de komende jaren.

Onze voetbalclub organiseert jaarlijks tal van evenementen met een sportief en gezellige karakter. De “evenementen” zorgen ervoor dat alle geledingen binnen de club een geheel vormen en tevens ook voor een stuk maatschappelijke betrokkenheid. De evenementen bij de club zijn als het ware het cement tussen alle elftallen, leiders, trainers, vrijwilligers, commissieleden en wat er zoal nog meer komt kijken bij de club.

Naast de ruim 28 evenementen zijn er nog tal van andere activiteiten te noemen. Denk daarbij aan de zwerfvuilactie, het zaalvoetballen in de winter voor de jeugd, de verschillende toernooien  ga zo maar door. Voor elk evenement is een organisatie neergezet die dit in vele gevallen samen met de kantinecommissie vorm gegeven wordt. Tevens vormen deze evenementen een belangrijke bron van inkomsten om onze vereniging financieel gezond te houden.

Wilt u meedenken over evenementen, heeft u een andere mening, heeft u ideeën, kom naar deze laatste thema-avond voor de beleidsnotitie voor de komende 3 jaren van onze club. U bent welkom vanaf 20.00 uur in de kantine op ons Sportpark ‘t Grote Veld.