Vorden, 22 januari 2017 – De KNVB heeft gisteren op advies van de ledenraad en naar aanleiding van een groot onderzoek onder de amateurvoetbal-verenigingen,  besloten om met ingang van het seizoen 2017-2018 de O8 en O9 (F-pupillen) 6 tegen 6 te laten voetballen op een kwart veld. Het seizoen er op, 2018-2019, gaan de O10 (1e jaars E-pupillen) ook over naar het 6×6 en zullen tevens de O11 en O12 (2e jaars E-pupillen en 1e jaars D-pupillen) over gaan naar het 8×8. Bij de allerjongsten, bij v.v. Vorden de Mini F genaamd maar in nieuwe KNVB-termen de O7 en de O6, verandert er bij onze club niets want de KNVB geeft het advies om 4 tegen 4 of zelfs 2 tegen 2 te gaan spelen. Een initiatief dat bij v.v. Vorden in 2008 reeds is genomen door de Mini F op kleine veldjes met speciale doeltjes en zonder keeper 4×4 te laten spelen.

Aan het begin van dit seizoen werd bekend gemaakt dat de KNVB voornemens was om het pupillenvoetbal op de schop te gooien en nieuwe spelvormen te introduceren. Een initiatief waar veel weerstand op kwam en waar iedereen, voetbal is namelijk van ons allen, wel een mening over had. Veel voetballiefhebbers, jeugdtrainers, commissieleden en bestuursleden bij de 2600 voetbalclubs in Nederland hadden nogal twijfels en er werd vooral gedacht en gesproken over wat dit allemaal wel niet in hield in voetbalorganisatorische zin, de financiele gevolgen wat betreft het aanschaffen van nieuwe materialen en de moeilijkheid om voor al die teams vrijwilligers te vinden. De KNVB heeft echter wel besloten om het door te zetten, maar gaat het gefarceerd invoeren met komend seizoen de vernieuwing voor de huidige Mini F en F-pupillen:

 • De Mini F (onder 7, maar bij v.v. Vorden de beginnende pupillenvoetballers) blijven onderling wedstrijden spelen in de huidige vorm zoals wij dit bij onze club al vanaf 2008 kennen, namelijk het 4×4 op kleine veldjes. De KNVB geeft een advies om de allerjongsten (O6) zelfs 2×2 te laten spelen, maar net als het 4×4 zal dit niet als competitievorm aangeboden worden en kunnen de clubs hier op eigen initiatief invulling aan geven.
 • De F-pupillen (dit seizoen de JO9) gaan niet meer op een half veld 7×7 inclusief keeper spelen, maar gaan naar een kwart veld met 6×6 en de volgende veranderingen:
 • Geen scheidsrechter maar een spelbegeleider
 • Geen standen meer op de KNVB site (voetbal.nl)
 • Ouders achter de omheining en niet langs de lijn
 • Vooraf elkaar een sportieve wedstrijd wensen en achteraf een ‘high-five’ om elkaar te bedanken
 • In dribbelen i.p.v. ingooien
 • In dribbelen i.p.v. doeltrap
 • In dribbelen of passen i.p.v. cornerbal
 • Kleinere doeltjes
 • Klik hier voor een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen

De komende twee maand zal het bestuur, de jeugdcommissie, de TJC en de F-coördinator de noodzakelijke voorbereidingen treffen om deze nieuwe spelvorm goed te introduceren. Wij houden u o.a. via de site op de hoogte van de voortgang.