vorden app

Vorden 17 juni 2015 – Aan het einde van het seizoen dienen alle kledingtassen en materialen per team/elftal weer ingeleverd te worden bij Johan Verstege, die vanuit het bestuur verantwoordelijk is voor accommodatie en materialen. Iedere (jeugd)trainer/leider kan dan ook aanstaande zaterdag in de kantine van ons Sportpark alle spullen van het team inleveren. Aan het begin van het seizoen heeft ieder elftal een lijst ondertekend waarop de betreffende kleding en materialen staan vermeld en deze dient zaterdag 20 juni weer ingeleverd te worden.

De kantine is geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur dus in deze ochtenduren heeft iedere trainer/leider de mogelijkheid om zijn spullen in te leveren. Mochten er materialen/kleding ontbreken dan zal er met Johan Verstege een afspraak gemaakt worden over de afhandeling hiervan. Ook al blijft het team/elftal grotendeels bij elkaar of blijf jezelf leider/trainer van een elftal, wij willen er toch op attent maken dat wij graag willen dat alle materialen/kleding ingeleverd wordt.

In de komende weken zal een inventarisatie plaats vinden en bepaald gaan worden of er wel of niet aangevuld dient te worden. Halverwege augustus, als alle teams weer beginnen met de eerste oefen/bekerwedstrijden zullen de kledintassen en materialen weer uitgereikt worden aan de teams.

P.S. Mocht je de spelerspassen nog niet ingeleverd hebben bij Gerben Smid (jeugd) of bij Dick Zelle (Senioren) dan dien je deze aanstaande zaterdag ook direct mee te nemen. Ook met de pasjes geldt hetzelfde als met de materialen; alles inleveren zodat wij kunnen inventariseren en eventueel aanvullen en daarna wordt in augustus alles weer uitgedeeld.